Menu
TOPZINE.cz
Z domova

Přepis auta. Víte, co je k němu potřeba a co je nového?

Redakce

Redakce

9. 10. 2017

Koupili jste nebo prodáváte auto? Tak vás bude určitě zajímat, jak postupovat při jeho přepisu. Připravili jsme pro vás podrobný manuál pro přepis auta, abyste věděli, na co si dát pozor a nestáli frontu zbytečně.

Přepis auta na nového majitele

Od roku 2016 platí zákon, který přinesl mnoho novinek při přepisu auta. Zapomeňte jednou pro vždy na původní a zažité postupy. Nový systém je sice o trochu jednodušší, ale také obsahuje některé problematické věci. Jak tedy postupovat a co je k přepisu auta potřeba?

Od 1. června 2017 nabyla účinnosti novela č. 63/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Díky novele již nemusí motoristé vyřizovat změny v registru vozidel jen na úřadech v místě bydliště či sídla firmy, jak tomu bylo dříve, ale na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností. Nově je tedy možné navštívit registr vozidel v místě, které vlastníkovi auta nejvíce vyhovuje.

Jak přistupují Britové a Britky k asistentům řízení – autopilotům

Důležité povinnosti prodávajícího při přepisu auta

Nejdůležitější informací pro každého prodávajícího je povinnost přehlásit vozidlo do 10 pracovních dní od prodeje. Jestliže toto ustanovení vyplývající ze zákona prodávající nesplní, může být pokutován částkou až 50 000 Kč.

K přehlášení je ovšem nutná přítomnost nejenom prodávajícího, ale také kupujícího. Proto je k dispozici možnost ověřené plné moci, kterou kupující zmocní prodávajícího k zajištění přepisu vozidla.

Po přepisu na kupujícího by měl prodávající zrušit povinné ručení k již prodanému vozidlu. To je možné udělat emailem, písemně nebo osobně na pobočce pojišťovny. K doložení je nutná kopie technického průkazu se záznamem o přepisu na nového majitele vozidla.

Důležité povinnosti kupujícího

Kupující musí uzavřít povinné ručení, ke kterému obdrží zelenou kartu. Tu je nutné předložit při převodu vozidla na dopravním inspektorátu. Nejvýhodnější povinné ručení lze obvykle získat prostřednictvím online srovnání povinného ručení.

Další nezbytnou povinností je evidenční prohlídka vozidla. Po jejím absolvování obdrží vozidlo protokol o evidenční kontrole. Protokol nesmí být při přepisu starší, než 14 dní. Je častou praxí, že evidenční prohlídku platí kupující, ale může ji zaplatit i prodávající.

Kupující musí počítat i s možností ekologické daně. Ta se platí u vozidel, které mají normu EURO 0, 1 a 2. Výjimku mají držitelé ZTP, na které se povinnost jejího placení nevztahuje. Vzhledem k tomu, že se ekologická daň platí pouze jednou, mohla být již dříve zaplacena. Tato informace by měla být uvedena v technickém průkazu.

Kupujete ojeté auto? Zkontrolujte si jeho skutečný stav v on-line systému

Přepis vozidla – plná moc

Od 1.1.2015 lze změnu vlastníka (převod, registrace, dědictví, ukončení leasingu) realizovat v zastoupení pouze na základě ověřené plné moci. Pokud se vám nechce nebo nemáte čas převod auta vyřídit sami, můžete poslat známého nebo specializované firmy, které za vás převod provedou. Cena se pohybuje mezi 1000 – 2000 Kč navíc oproti samotné ceně přepisu.

Formulář plné moci lze stáhnout na webových stránkách registru vozidel, ale můžete si jej vytvořit sami. Důležité je, aby obsahoval informace o zmocniteli a zmocněnci (jméno nebo název společnosti, bydliště nebo sídlo společnosti, rodné číslo nebo IČ), dále registrační značku vozidla, číslo velkého TP a výrobní číslo karoserie (VIN).

Jako text uveďte: „Tímto uděluji plnou moc výše uvedenému zmocněnci, aby zastupoval mě jako zmocnitele před úřady státní správy i místní samosprávy a činil mým jménem všechny potřebné úkony. To vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc zmocnitel uděluje zejména v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu a správního řádu. Dále tato plná moc slouží ke zplnomocnění třetí osoby.“

Úkon, ke kterému je plná moc vydána:

Přihlášení nového vozidla do evidence
Převod vozidla
Přihlášení vozidla ze zahraničí
Změna sídla/bydliště
Ukončení leasingu

Dále uveďte místo a datum podpisu plné moci.

Mezera v zákoně. Po prodeji auta jste stále odpovědní za jeho provoz

Přepis vozidla – formulář

K přepisu ojetého vozidla je potřeba vyplněný formulář, který lze stáhnout na webových stránkách Registru vozidel pro příslušný okres.

Přihlášení nového auta neboli registrace vozidla

Jestliže kupujete úplně nové vozidlo, které má vydaný takzvaný čistopis velkého technického průkazu, jedná se vozidlo, které dosud nebylo registrováno. Nejde tedy ještě ani o skladové nebo předváděcí vozidlo, které je obvykle registrováno již dealerem automobilky. Budete od prodávajícího dealera vozu potřebovat:

Čistopis velkého technického průkazu
Plnou moc prodávajícího
Dále budete potřebovat:
Přihlášku k registraci vozidla do registru silničních vozidel
Doklad o nabytí vozidla v originálu
Zelenou kartu
Občanský průkaz
přepis auta

Registrace vozidla na leasing

Leasingové společnosti při registraci automobilu do evidence silničních vozidel využívají možnosti zapsání odlišného Vlastníka a Provozovatele ve Velkém technickém průkaze. Povinné ručení máte obvykle v případě leasingu sjednané od leasingové společnosti. Leasingová společnost vydává smlouvu o leasingu spolu s plnou mocí k zápisu vlastníka tj. souhlas vlastníka s registrací vozidla. Vy jako provozovatel tedy nemáte možnost provádět změny ve Velkém technickém průkaze. Leasingové společnosti se tím chrání proti samovolnému nakládání s vozidlem v rozporu s leasingovou smlouvou.

Poskytnutí součinnosti při zápisu vozidla na nového majitele

Touto novelou je taktéž podpořena součinnost účastníků na rychlém a bezproblémovém převodu vozidla. Pokud totiž jedna z osob potřebnou součinnost neposkytne, může být úřadem tato změna zapsána i na žádost druhé strany, tedy na žádost buď nového či dosavadního majitele vozidla.

Video: Policie zveřejnila video zdrogovaných mladíků před smrtelnou autonehodou

Přepis auta ze strany prodávajícího

Pokud, že jste prodávajícím ojetého vozidla, je důležité po podepsání smlouvy a obdržení platby za vůz přihlásit vozidlo na nového majitele nejpozději do 10 pracovních dnů. V opačném případě se totiž vystavujete pokutě. Z tohoto důvodu je proto lepší nedávat jako prodávající plnou moc kupujícímu, ale naopak.

Co budete potřebovat, abyste provedli přepis auta?

Vyplněnou přihlášku o registraci vozidla do registru silničních vozidel ČR
Kupní smlouvu
Velký technický průkaz
Malý technický průkaz
Ověřenou plnou moc od kupujícího (jinak musí být osobně s vámi na úřadě)
Občanský průkaz
Protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 14 dní
Potvrzení o sjednaném povinném ručení – zelenou kartu

Přepis auta v roce 2017 – cena

Evidenční kontrola – 400,- Kč až 1000,- Kč, podle autoservisu, kde je prováděna.
Ověření podpisu – 100,- Kč
Přihlášení auta – 800,- Kč
Přihlášení motocyklu – 500,- Kč

Protokol o evidenční kontrole (evidenční kontrola)

Evidenční kontrola vozidla se dle nového zákona dělá na vozidlo, ne na osobu. Úřadu prokazujete, že přepisované vozidlo opravdu odpovídá technickým údajům ve Velkém technickém průkaze.

Zemřel konstruktér automobilů Batmana. Dožil se skoro 90 let!

Trvalé odhlášení vozidla – vyřazení z registru silničních vozidel

Trvalé odhlášení vozidla neboli vyřazení z registru silničních vozidel může nastat na žádost vlastníka vozidla, který trvalé odhlášení vozidla učiní takzvanou ekologickou likvidací. To znamená, že pokud jste vlastníkem starého ojetého automobilu, který již nechcete nadále provozovat a platit za něj povinné ručení, musíte učinit následující kroky:

Vozidlo ekologicky zlikvidovat
Odhlásit vozidlo na úřadě

Na základě ekologické likvidace obdržíte od pověřené osoby, která ji může dle zákona vykonávat, Protokol o ekologické likvidaci, který následně spolu s registračními značkami a Velkým technickým průkazem donesete na úřad s rozšířenou působností. Ekologickou likvidaci obvykle provádějí na různých vrakovištích. Může být za malý poplatek nebo také můžete v případě zachovalého vozu dostat dokonce i zaplaceno.

Další nejčastější úkony

Dočasné vyřazení vozidla: dočasné vyřazení vozidla (tzv. depozit) – uložení registračních značek a osvědčení o registraci vozidla, nejdéle na dobu 12 ti měsíců (poté lze na max. 6 měsíců prodloužit).
Ztráta/odcizení technického průkazu, RZ: v případě odcizení je nutné doložit protokol od policie ČR.
Registrace vozidla nabytého dědictvím: registrace vozidla již evidovaného v České republice, nabytého rozhodnutím soudu v dědickém řízení.

Ohodnoťte tento článek:
3,7
Právě čtete

Přepis auta. Víte, co je k němu potřeba a co je nového?