Menu
TOPZINE.cz
Studium

Histore českého pravopisu: Kdo se zasloužil o jeho dnešní podobu

Redakce

Redakce

2. 1. 2017

Český pravopis má dlouhou historii. Na jeho současné formě se v průběhu staletí podíleli přední čeští myslitelé. Čtěte, kdo měl na vývoj češtiny největší vliv a proč rozlišujeme tvrdé y a měkké i.

První české písemné památky se objevují  od poloviny dvanáctého a třináctého století. Patří sem bohemika (česká jména napsaná v cizojazyčným textu), glosy (české překlady slov a frází v cizojazyčném textu) a přípisky (záznamy v češtině).

Čtěte také: Nejčastější pravopisné chyby. Jak se jim vyhnout?

První samostané české věty najdeme v zakládací listině litoměřické. Text používá písmena latinské abecedy bez úpravy i pro zápis hlásek. Hláska byla označována písmenem zvukově nejbližším. Například písmeno c se používalo jako k, c i č.

Spřežkový pravopis

Od třináctého století se začínají používat kombinace písmen, tak zvané spřežky. Jedná se o spojení dvou i více latinských písmen. Ve čtrnáctém století začíná čeština pronikat do literatury, úředních listin a uplatňuje se spřežkový pravopis. Zpočátku je to starší spřežkový pravopis chz=č, rz=ř, cz=c.

FOTO: Pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí, Zdroj: wikipedia.com

S alternativou za komplikované spřežky přišel Jan Hus

Od čtyřicátých let přichází mladší spřežkový pravopis ch=ch, cz=c,č. Grafémy se i nadále mohou měnit. Novinkou je interpunkčí znaménko, které vyznačuje pauzu. Tento pravopis však nerozlišuje délku samohlásek, a to vede k nejednoznačnosti některých tvarů.

Diakritický pravopis

Ve spise De ortographia Bohemica (O pravopise českém)  z roku 1406, který s největší pravděpodobností napsal mistr Jan Hus, se objevuje tzv.diakritický pravopis. Spřežky byly vyměněny písmeny s tečkou. Používá se nabodeníčko dlouhé neboli čárka označující délku samohlásek. Nabodeníčko krátké, tečka, signalizuje měkkost samohlásek. Spřežka ch zůstává.

Bratrský pravopis

Poté, co Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk, se v tisku stále častěji objevoval bratrský pravopis. Používal diakritiku a zachovával jen několik málo spřežek. Tečka nad písmeny se proměnila v háček, jak to známe i dnes. Objevilo se -ě-.  Po písmenech c, z ,s se píše pouze tvrdé y. Zdokonaluje se interpukce, objevuje se tečka, dvojtečka a otazník.

Cílená snaha o revizi českého jazyka začíná na konci osmnáctého století v období národního obrození. Nejlépe se uchytila Dobrovského gramatika s analogickou opravou, která ruší ypsilon po s, c, z. Místo j se začalo psát dlouhé í.

Novodobý pravopis

V roce 1902 napsal Jan Gebauer první Pravidla českého pravopisu. Poslední změna českého pravopisu proběhla v roce 1993, kdy byla vydána pravidla nová. Zatímco dříve se u názvu ulic, soudů, škol psalo malé písmeno, po změně píšeme velké. Ve slovech přejatých se psalo -s- (president), dnes píšeme prezident. Proběhly také změny ve tvarosloví a v délkách samohlásek.

Ohodnoťte tento článek:
3
Právě čtete

Histore českého pravopisu: Kdo se zasloužil o jeho dnešní podobu