Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Victor Hugo: Spisovatel z romantické rodiny

Redakce

Redakce

10. 4. 2010

Francouzský představitel romantismu Victor Hugo se narodil v roce 1802 v Besanonu jako syn napoleonského generála. Mezi jeho rodiči byl romantický rozpor – otec bonapartista, matka roajalistka.  Zemřel v roce 1885.

Hugo ve vyhnanství

Victor Hugo patří mezi nejznámější francouzské spisovatele. Již v patnácti letech získal cenu v básnické soutěži Francouzská akademie. V psaní básní pokračoval, až vydal sbírku Ódy. Kvůli matce odmítal Ludvíka Bonaparta, za což ho vypověděli z Francie. Asi nejznámější z děl je historický román Chrám Matky Boží v Paříži nebo zfilmovaný Muž se železnou maskou. Ve vyhnanství žil dlouhých dvacet let, pobýval v Normandii, v Jersey a v Guernesey. V té době napsal básnickou sbírku Legenda věků, popisující vývoj lidstva krok za krokem. V roce 1870 mu bylo na základě amnestie umožněno vrátit se do rodné Francie. I tak bylo neštěstí v jeho životě dost: dcera Léopoldine mu utonula v moři.

Dramatik, básník a prozaik

Z Hugových děl bych zmínila několik jeho divadelních her. Například nejznámější hru Cromwell, jejíž předmluva se stala manifestem romantického dramatu. Dále Kasteláni anebo Král se baví – podle tohoto Hugova díla napsal Verdi známou operu Rigoletto.

Z Hugovy poezie stojí za zmínku určitě již zmíněné Ódy a také nové vydání této sbírky Nové ódy. Dále pak Podzimní listí, již zmíněná Legenda věků, Písně ulic a lesů nebo Konec Satana.

K románům Victora Huga patří mimo již zmíněného Chrámu Matky Boží v Paříži a Muže se železnou maskou i Velký Jargal. Tato kniha pojednává o vzpouře černošských otroků na Haiti, byla napsána roku 1826 a v originále nese název Bug-Jargal.

I další kniha, Bídníci, se stala velmi úspěšným a čteným dílem! Je zde zachycen život lidí v 19. století, hlavní postavou je Jean Valjean. Trestanec, který se ocitl na galejích za to, že ukradl bochník chleba pro děti své sestry. Podaří se mu uprchnout, začne ho však pronásledovat komisař Javért.

Kdo s koho?

Jean se skryje u faráře, změní si jméno na Madelain a stane se starostou. Seznámí se s ženou Fantine, která má dceru Cosettu. Nestará se o ni však, nemá peníze a dělá prostitutku. Po čase zemře a o Cosettu se začne starat Madelain. Cosetta se zamiluje do revolucionáře Mariáše, který chce zabít Javérta. Madelain komisaře ale zachrání, ten neunese, že by měl poté zatknout někoho, kdo mu zachránil život a zastřelí se. Cosetta odhaleného Jeana Valjeana opustí s Mariášem, Jean umírá a s Cosettou se setká až na smrtelné posteli.

Mezi další díla Victora Huga patří například Dělníci moře, Devadesát tři anebo Muž, který se směje.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Victor Hugo: Spisovatel z romantické rodiny