Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Muži umírají při sexu 10x častěji než ženy. Jak si to lékaři vysvětlují?

Redakce

Redakce

4. 12. 2017

Smrt muže při sexu je častým námětem hospodských debat. „Aspoň umřel šťastný,“ přitakávají všichni. Je pravdou, že muži umírají při sexu 10x častěji než ženy. Proč tomu tak je? To odhalila nová studie.

Smrt v důsledku srdeční zástavy

Nová studie zaměřená na vzájemný vztah mezi srdeční zástavou a pohlavním stykem dává odpověď mnoha lidem, kteří se obávají úmrtí při sexu. A odpověď je to potěšující.

Ukázalo se, že srdeční zástava spojená se sexuální aktivitou je vzácně se vyskytujícím úkazem. Ze 4 557 náhlých úmrtí z důvodu srdeční zástavy, pouze 34 z nich souviselo se sexem. To znamená, že k tomu dochází v méně jak 1 % případů.

„Z nasbíraných dat vyplynulo, že pravděpodobnost pohlavního styku jako spouštěče srdečního selhání je extrémně nízká,“ shrnul výsledky jeden z autorů studie, Dr. Sumeet Chugh.

Srdeční zástava nastává, pokud srdce nezvládá svou funkci pumpy. Vede k přerušení krevního oběhu a těžkému nedostatku kyslíku v tkáních. Pokud k tomuto stavu dojde, je nezbytně nutné ihned zahájit resuscitaci.

Proč muži umírají při sexu 10x častěji než ženy

Srdeční zástava při sexu potká jednoho muže ze sta a jednu ženu z tisíce. Muži tedy umírají při sexu 10x častěji! Na čem tento rozdíl závisí?

Věkové rozpětí pacientů postižených srdečním selháním při sexu bylo široké, od 34 do 83 let. Jedno je však spojuje. Ve většině případů šlo o muže s kardiovaskulární chorobou, ať už diagnostikovanou či skrytou.

A jak je dobře známo, mužské pohlaví je jedním z rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění.

Pozor na problémy se srdcem

Studie ukázala, že pacienti, u kterých došlo při sexu nebo do hodiny od pohlavního styku k zástavě srdce, mají vyšší výskyt arytmií, konkrétně komorové fibrilace (vážná porucha srdečního rytmu), a tachykardií (zvýšená srdeční frekvence).

„Pokud se u pacienta vyskytne srdeční zástava při sexu, pravděpodobně trpí ischemickou chorobou srdeční, o které nevěděl nebo se s ní neléčil,“ odhaluje příčiny Dr. Venu Menon, přednosta kardiologické JIP na Clevelandské klinice.

Průměrný věk pacienta stiženého zástavou srdce spojenou se sexuální aktivitou je přibližně šedesátiletý muž, kdežto u srdečního selhání z jiné příčiny se jedná o pětašedesátiletého muže.

Sex nás spíš ochrání

Kuriozitou je jeden ze závěrů, který ze studie vyplynul. Ukázalo se, že ti, kterým se srdce zastavilo během postelových radovánek, mají vyšší šanci na přežití než ostatní postižení. Konkrétně jde o 20 % šanci oproti 13 %.

V méně než jedné třetině případů byla zahájena okamžitá resuscitace. V případě srdeční zástavy při sexu se jednalo o 32 % případů, v ostatních situacích jde jen o 27 %.

Co z toho dále vyplývá? Že přežití pacienta při srdečním selhání závisí na poskytnutí pomoci a hlavně rychlosti. Proto neváhejte a okamžitě zahajte resuscitaci partnera.

Myslete na své zdraví včas

„Obecně platí, že dospělí, kteří jsou zdraví natolik, aby mohli mít sex, mají pravděpodobně taky dostatečně zdravé cévy,“ prohlašuje Dr. Venu Menon.

„Není pravdou, že každý šedesátník by se měl mít na pozoru před sexem. Studie naopak lidem ukazuje, že pokud jsou sexuálně aktivní, tak by se také měli starat o svoje zdraví a trápí-li je dušnost nebo bolest na hrudi, je na čase navštívit doktora,“ dodává Dr. Menon hned v závěsu.

Ve zkratce o srdečním selhání

  • Jedna z nejčastějších příčin úmrtí v České republice,
  • postižený upadá do bezvědomí a přestává dýchat,
  • průměrný věk pacientů je 75 let,
  • mezi rizikové faktory patří kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka, nadměrné požívání alkoholu či vyšší hladina cholesterolu v krvi,
  • nejčastější příčinou srdečního selhání je ischemická choroba srdeční.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Muži umírají při sexu 10x častěji než ženy. Jak si to lékaři vysvětlují?