Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Ženská obřízka se týká již sta miliónů žen!

Tradice, kterou si v našich končinách nedokážeme představit. Zákrok prováděný v několika různých variacích a přitom jen jediná z těchto obměn je pro ženu přínosem. V afrických zemích nejvíce rozšířená na východě a v pásu nejchudších subsaharských států. V různé intenzitě se vyskytuje celkem v 26 afrických zemích. A nejen tam! Částečně i v zemích Blízkého Východu a na Arabském poloostrově. V ostatních částech světa, snad vyjma Asie, kde je zákrok přece jen známý, se vyskytuje zřídkakdy (většinou v populaci afrických přistěhovalců) nebo vůbec.

Ženská obřízka (jinak též genitální mutilace) je jistý druh amputace některých vnějších části pohlavních orgánů ženy. V současné době rozeznáváme tři typy takovéto obřízky odstupňované podle poškození orgánů.  Obřízka je děvčatům provedena mezi čtvrtým až desátým rokem, zároveň jsou ale známy případy, kdy byla provedena mnohem dřív, ale také mnohem později (třeba až těsně před svatbou). Srovnáme–li dva obdobné výkony, tedy mužskou a ženskou obřízku, dojdeme k závěru, že to, co je prováděno u mužů, se nevyskytuje ani v prvním ze tří typů ženské obřízky.  Obřezaných nebo obřízkou znetvořených žen se po světě pohybuje téměř 100 miliónů.

Druhy obřízky

Tím prvním typem, a vyhýbám se výrazu nejjemnějším, je tzv. sunna obřízka.  U tohoto prvního typu, který má mnoho společného s arabskou tradicí, dochází k odstranění části předkožky klitorisu. Tento jediný typ může podle odborníků nést název obřízka, protože pokud je proveden rozumně, můžeme v některých případech skutečně mluvit o zlepšení sexuálního prožitku. Při takovém zákroku dojde k odstranění špičky (glans) klitorisu, žena tím pádem neprožívá tolik vzrušení, což v některých případech skutečně nemusí být na škodu. V horším případě se setkáme také s úplným odstraněním celého volného klitorisu. V takovém případě je přeťata crura těsně za vazy ke stydké kosti. Dívka klitoris necítí, ale má v paměti zafixováno, že jej měla.

Dívka zemřela při zakázané ženské obřízce. Podstoupila ji v nemocnici

Při druhém typu obřízky dochází k úplnému odstranění klitorisu, malých pysků a v některých případech i části velkých. Poševní vchod zůstává nedotčen. Může dojít k několika různým variacím, k odstranění jen malých stydkých pysků, jen části velkých a podobně. Typ první a druhý zahrnuje většinu (85 – 90%) všech zákroků, avšak procentuální hodnota se samozřejmě liší podle oblasti a zvyklostí.

Zdroj: sheikyermami.com

Zdroj: sheikyermami.com

Třetím typem ženské obřízky a zároveň tím zřejmě nejděsivějším je takzvaná faraónská obřízka. Zde dochází k úplnému odstranění malých i velkých stydkých pysků a také klitorisu. Velké stydké pysky jsou k sobě přiblíženy a přišity, zůstává zde díra o velikosti zhruba dvou centimetrů určená k odtoku moči a menstruační krve. Tento typ zahrnuje asi 15 – 20 % všech obřízek. Existují ale území, jako například Somálsko nebo Súdán, kde představují většinu zákroků.

Toto rozdělení na tři typy obřízek je jen jakousi pomocí pro gynekology, ve skutečnosti obřízky provádí osoby anatomicky a lékařsky nevzdělané, proto se můžeme setkat s velkým množstvím různých typů. Pro Evropana se provádění obřízky v místních podmínkách rovná scénám z hororu. V nejlepším případě je zákrok proveden na klinice erudovaným gynekologem, tak tomu však bývá jen v minimálním množství případů.

Legislativa

Ve většině afrických zemích je zákrok zakázán, provádí se ale tajně porodními bábami nebo specializovanými obřezávačkami, kterým jako asistentky slouží další ženy z kmene. Ty dívku během zákroku drží, anestezie je minimální, spíše žádná. Dívka je obřezána rituálním nástrojem – střepem, nůžkami, žiletkou anebo zkrátka a jen kusem střepu. Krvácení je zabráněno okamžitým sešitím, následně jsou na ránu přikládány obklady s přídavkem hlíny, zvířecího trusu, různých travin nebo kůry stromu.

Africké ženy musí přetrpět suchý sex. Obřízka je mnohem bolestivější

Běžný život

Ptáte se nyní, jak dochází ke styku? Hádáte správně, pokud se domníváte, že dojde k protržení otvoru na moč a menstruační krev. Běžně k tomu dochází o svatební noci, muži jsou k tomuto úkonu připravovaní. A po svatební noci je otvor opět zašit, kolotoč bolesti se tedy rozbíhá znova.

Ženská obřízka má velké množství negativních pozůstatků, ať už se jedná o následky psychické či fyzické. Tento úkon má vysoký počet mrtvých a ještě větší počet znetvořených. Obřezané ženy mívají problémy s prvotním šokem, časté krvácení z ran, které už tak dost podvyživeným dívkám jen ubírá na energii. Při faraónské obřízce dochází ke komplikacím spojeným s odtokem moči a krve jedinou malou dírou, infekce nejsou výjimkou. Takových a jiných zdravotních problémů existuje celý nespočet a nejsou jediné. Psychicky ženu provází úzkostné stavy, strach (třeba z deformace genitálií různými cystami), zahanbení, bohužel o náhledu žen na obřízku je vinou tabuizace známo jen minimum. Převládá dvojí pocit – strach a touha stát se ženou.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ženská obřízka se týká již sta miliónů žen!