Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Přijímačky na VŠ zvládají nejlépe gymnazisté. Daří se také technikům

Alena Nová

Alena Nová

6. 3. 2012

Pokud je vaší vysněnou metou studium na vysoké škole, jděte raději na gymnázium než na odbornou školu. Jak potvrzuje analýza Národního ústavu pro vzdělávání, úspěšnost gymnazistů u přijímacích zkoušek se blíží sto procentům.

FOTO: Učebnice

Na technické fakulty vás mohou vzít i bez zkoušek, Foto: Barbora Bednaříková, TOPZINE.cz

Šance dostat se na vysokou školu je rok od roku vyšší. Ze středních škol totiž vycházejí populačně stále slabší ročníky. „Ke studiu na vysokých školách se hlásí 80 % absolventů maturitních oborů středních škol a přijato je 63 % absolventů těchto oborů, což je nejvíce za posledních deset let,“ uvedla autorka publikace o přechodu absolventů středních škol do terciálního vzdělávání Michaela Kleňhová.

Výtahem na VŠ jsou gymnázia a lycea

Absolventi gymnázií byli u přijímaček pro akademický rok 2009/10 nejvíce úspěšní v ekonomických oborech (75% úspěšnost), pedagogických oborech (67 %) a filologických vědách (65 %). Nejméně se jim naopak dařilo u zkoušek na obory s velkým převisem poptávky, jako je psychologie (15 %), umění (22 %) nebo publicistika a knihovnictví (27 %).

Čtěte také: Humanitní obory lákají i přes horší uplatnění na trhu práce

Zatímco v přijímacím řízení pro rok 2006/07 se na vysokou školu dostalo 89 % přihlášených absolventů gymnázií, o tři roky později již tento podíl dosáhl 95 %.

Už při výběru střední školy zvažujte, zdali budete chtít pokračovat ve studiu na vysoké škole, či nikoliv. Gymnázium vás na další studium dobře připraví, pokud se ale rozhodnete na vysokou nejít, s maturitou nezískáte žádnou odbornost a sehnat uplatnění na trhu práce pro vás bude složité. Na střední odborné škole si oproti tomu osvojíte znalosti a dovednosti důležité pro praxi a na vysokou můžete jít také.

Dobrou volbou pro budoucí uchazeče o vysokoškolské studium jsou také lycea. Ta jsou zaměřena na konkrétní obor (například ekonomiku, pedagogiku, zdravotnictví nebo techniku) a zároveň se více věnují všeobecným předmětům než profesní obory středních škol.

Absolventi lyceí dosáhli v přijímacím řízení na vysoké školy 89% úspěšnosti, technické fakulty přijaly dokonce více než 90 % uchazečů z řad těchto absolventů. Poměrně velkou šanci mají absolventi lyceí také u přijímaček na ekonomické (79% úspěšnost) a pedagogické obory (62 %).

Technické obory odborných škol vedou

Z absolventů středních odborných škol (SOŠ) dosáhli největší úspěšnosti u přijímacích zkoušek absolventi elektrotechnických oborů (88 %), strojírenství (87 %) a stavebnictví (86 %). Důvodem je, že se hlásí především ke studiu technických oborů, v nichž mají ze školy dobré základy, a tyto fakulty navíc přijímají uchazeče i bez zkoušek.

Úspěšnost absolventů SOŠ v přijímacím řízení na vysoké školy se zvýšila ze 70 % pro akademický rok 2006/07 na 77 % pro rok 2009/10.

[table id=113 /]

Nejnižší podíl úspěšných uchazečů o studium na vysoké škole byl naopak mezi absolventy zdravotnických oborů (52 %), pedagogických oborů a sociální péče (58 %) a oborů z oblasti umění (60 %). Příčina je v tom, že tito absolventi podávají přihlášky především na obory s nižší šancí na přijetí a zároveň mají užší znalosti ve všeobecných předmětech než gymnazisté.

„Tyto programy jsou určeny zejména pro přípravu absolventů na trh práce, jsou mnohem více prakticky zaměřené a jejich prvotním cílem není připravit absolventy k dalšímu studiu,“ vysvětlila Michaela Kleňhová. Tuto skutečnost ilustruje například fakt, že gymnazisté dosáhli u přijímacích zkoušek na lékařské fakulty 49% úspěšnosti, zatímco z řad absolventů středních zdravotnických škol uspěla jen 3 % uchazečů.

Čtěte také, jak požádat o prominutí přijímací zkoušky na VŠ!

Cesta na vysokou školu je otevřená také absolventům učebních oborů, kteří se rozhodli dodělat si maturitní nástavbu. V přijímacím řízení pro rok 2009/10 byla jejich úspěšnost 66%. I zde však platí, že nejsnáze se na školu dostávají uchazeči s maturitou v technických oborech, kteří chtějí pokračovat ve studiu stejného oboru. Například absolventi nástavbového studia strojírenství dosáhli v přijímacím řízení na stejný vysokoškolský obor 91% úspěšnosti, absolventi elektrotechniky pak 88 %.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Přijímačky na VŠ zvládají nejlépe gymnazisté. Daří se také technikům