×
TOPZINE.cz

Požádejte o prominutí přijímací zkoušky na VŠ

Snaha, kterou jste vynaložili při studiu na střední škole, se vám může vyplatit při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Zažádejte si o jejich prominutí.

FOTO: Přijímačky - materiály
Prominutí přijímaček vás ušetří hodin biflování. Zdroj: sxc.hu

Dosáhli jste na střední škole velmi dobrého prospěchu nebo úspěchů v předmětových olympiádách? Můžete se vyhnout přijímačkám na VŠ.

Prominutí přijímací zkoušky v současné době poskytují nejčastěji studijní obory týkající se ekonomie, managementu, přírodních věd a informatiky.

U některých vybraných oborů na jednotlivých vysokých školách vám ale může být prominuta i zkouška z českého nebo cizího jazyka.

Kde začít

Mnohé vysoké školy mají za tímto účelem vytvořený originální formulář, který si jednoduše stáhnete na webových stránkách, vyplníte a zašlete do školou určeného data na její poštovní adresu.

Kromě osobních kontaktních údajů a oboru, na který se uchazeč hlásí, vyplňuje také důvod, z jakého o prominutí žádá.

Pokud škola takový formulář na svých stránkách nemá, stačí jako žádost odeslat stručný dopis na adresu školy. Jednoduchý vzor takového dopisu by mohl obsahovat následující text:

(Hlavička: název školy a fakulty, adresa, obor, na který se hlásíte)
Vážení,

splňuji kritéria pro prominutí přijímací zkoušky (průměr z matematiky do 1,50), můj středoškolský prospěch je v přihlášce potvrzen střední školou. Přikládám také potvrzené kopie diplomů z matematické olympiády.
Na základě toho žádám, aby mi byla přijímací zkouška prominuta.

Děkuji Vám.

S pozdravem

Jméno a Příjmení

Přílohy: (seznam přiložených diplomů z olympiád, výročních vysvědčení aj.)

Jaké důvody můžete uvést

O prominutí přijímací zkoušky můžete žádat zpravidla na základě:

  • velmi dobrého studijního průměru z požadovaných předmětů na střední škole
  • výsledku v Národních srovnávacích zkouškách společnosti Scio (z vybraného předmětu nebo všeobecných studijních předpokladů)
  • řešitelství celostátního, mnohdy jen krajského, kola vybraných předmětových olympiád
  • úspěšné účasti v celostátním, mnohdy jen krajském, kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
  • velmi dobrého výsledku mezinárodně uznávané zkoušky požadované úrovně (z cizího jazyka, matematiky a dalších disciplín)
  • úspěšného řešitelství korespondenčního semináře dané fakulty, pokud jej vypisuje

Jak lze vyčíst i z vzorového dopisu, splnění každé podmínky musí být vždy doloženo konkrétní školou nebo ústavem.

Na ekonomických oborech vedou Scio testy

I na nejprestižnější školu ekonomického zaměření u nás, Vysokou školu ekonomickou v Praze, se můžete dostat bez přijímaček.

VŠE používá následující model: buď získáte průměr šesti nejlepších známek z matematiky a cizího jazyka na středoškolských vysvědčeních menší nebo rovný 1,85, nebo se umístíte v testu všeobecných studijních předpokladů Národních srovnávacích zkoušek mezi prvními 40 procenty celostátního srovnání.

Ani to vám ale stoprocentně nezaručuje prominutí zkoušky – VŠE totiž promíjí zkoušku jen horním 60 % uchazečů, kteří tyto podmínky splní.

Mendelova univerzita v Brně a její provozně ekonomická fakulta zase promíjí zkoušky za Scio testy z matematiky a cizího jazyka s percentilem nejméně 60 % (obory Ekonomika a management, Hospodářská politika).

Na Systémovém inženýrství a informatice musí uchazeč ještě odmaturovat z informatiky nejhůře se známkou 3.


Na ekonomických oborech Masarykovy univerzity a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je rozhodující podmínkou zpravidla váš výsledek v Národních srovnávacích zkouškách z požadovaných předmětů.

Karlovka fandí olympiádám, do Brna na přírodní vědy s prospěchem

Přírodovědné disciplíny platí všeobecně za obory s nejnižším zájmem uchazečů. S touto skutečností se mnohé vysoké školy snaží bojovat snižováním podmínek pro prominutí zkoušek, nebo dokonce jejich úplným zrušením.

Kdo se zúčastnil celorepublikových kol biologických, fyzikálních, chemických a geografických olympiád či celostátních kol vybraných oborů SOČ, má otevřené dveře zejména na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

FOTO: zkouška
Stresu z přijímaček se můžete vyhnout obloukem, Zdroj: google.cz

Ta pořádá také vlastní korespondenční seminář, jehož úspěšní účastníci mají rovněž velkou šanci na prominutí zkoušek (skóre 50% a vyšší).

Za průměr do 1,5 ze čtyř středoškolských přírodovědeckých předmětů vám v mnohých případech prominou zkoušku také na Masarykově univerzitě v Brně. Výjimečně škola požaduje navíc úspěšné řešitelství krajských a celostátních kol olympiád nebo SOČ.

Informatika s úlevami na většině škol

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vás přijme bez přijímaček s výborným prospěchem, a tedy středoškolským průměrem do 1,5, ale ani úspěšní řešitelé olympiád a SOČ nezůstanou zkrátka.

Také budoucí informatici na ČVUT v Praze mohou dostat úlevy v podobě prominutí přijímaček. Musí složit Scio testy a umístit se mezi 30 procenty nejlepších, složit matematickou mezinárodní zkoušku SAT nebo být úspěšnými řešiteli matematické olympiády či SOČ.

Masarykova univerzita v Brně k tomu přidává ještě umístění v horních 30 % u státní maturity z matematiky (vyšší úroveň). V tomto oboru také vypisuje korespondenční seminář.

Podobné podmínky jsou ale na informatických oborech většiny našich vysokých škol, takže není důvod věšet hlavu – například z velké vzdálenosti uvedených škol z vašeho bydliště.

Možností je mnohem více

Škol a oborů s možností prominutí přijímací zkoušky je samozřejmě mnohem více, na řadě z nich vám prominou např. přijímací zkoušky z cizího jazyka, jste-li držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu nebo státní zkoušky.

Na mnohých oborech ji zase vůbec vykonávat nemusíte (např. strojní fakulty, fyzika na Mat-fyzu, mnohé obory Mendelovy univerzity v Brně, Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem a řada dalších).

Možností je tedy bezpočet, hlavní je se včas informovat na stránkách, dnech otevřených dveří či studijních odděleních vybraných škol a nic neponechat náhodě. Ušetříte si tím hodiny biflování i  stresu během přijímacího řízení.

5/5 - (2 votes)
5/5 - (2 votes)


Diskuse

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*


Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..