Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Kvantitativní a kvalitativní výzkum využijete při psaní diplomky

Redakce

Redakce

31. 1. 2019

Kvantitativní výzkum jsou dotazníky, kvalitativní výzkum jsou rozhovory. Chceme-li však studovat třeba sociologii nebo nějaký výzkum sami provádět, potřebujeme vědět mnohem víc. Rozdíly mezi nimi jsou výrazné.

Kvantitativní výzkum je výzkumem exogenním, což znamená, že výsledná data jsou tvořena výzkumníkem. Jedná se o výzkum nomotetický – hledají se během něj obecně platné zákonitosti.

Během kvantitativního výzkumu se výzkumníci většinou snaží testovat hypotézy (výroky o vztahu mezi dvěma jevy). Používají deduktivní logiky, kdy vyvozují jednotlivé z obecného a potvrzují, zdokonalují nebo vyvracejí nějakou teorii.

Jak správně vytvořit a zpracovat dotazník? Držte se pravidel sociologického výzkumu

(Ne)výhody kvantitativního výzkumu

Při kvantitativním výzkumu často dochází ke standardizaci, a tudíž k velké redukci informací, zkoumaných proměnných a především vztahů mezi nimi. Jelikož se shromažďují informace od mnoha lidí a z mnoha zdrojů, je jejich množství omezené. Kvantitativní výzkum má nízkou validitu (platnost), což znamená, že ne vždy se nám při něm daří zkoumat to, co jsme opravdu zkoumat zamýšleli.

Na druhou stranu má však tento výzkum vysokou reliabilitu (spolehlivost). Kdybychom ho provedli znova, došli bychom ke stejným výsledkům. Výhodou kvantitativního výzkumu je, že může poskytnout informace o velkém počtu jedinců a umožní otestovat a potvrdit teorii.

Jak formulovat hypotézu. Začněte svůj výzkum správně

Výzkum kvalitativní

Kvalitativní výzkum je výzkumem endogenním a idiografickým. Jeho výsledná data jsou vytvářena samotnými účastníky výzkumu (nikoli výzkumníkem) a výzkum se zaměřuje především na zvláštnosti a popis konkrétních jednotlivců nebo případů.

FOTO: Rozhovor s finalistou ČS SuperStar, Michalem Šepsem

Rozhovory se používají ke sběru dat především u kvalitativních výzkumů, Foto: Eva Makovská, Topzine.cz

Během kvalitativního výzkumu se hypotézy netestují, ale spíše se vytváří. Formuje se i nová teorie, a to především pomocí indukce (z jednotlivého se vyvozuje obecné). Kvalitativní výzkum se vyznačuje tím, že se výsledky nevyjadřují pomocí čísel, ale slovně.

(Ne)výhody kvalitativního výzkumu

Výhodou kvalitativního výzkumu je především to, že umožňuje problémy zkoumat do hloubky a zjistit o nich mnoho informací. Tyto informace však získává pouze o malém počtu jednotek, dochází zde k redukci co se týče počtu sledovaných proměnných. Především z tohoto důvodu bývá problematické vytváření nové teorie. Reliabilita kvalitativního výzkumu je poměrně nízká, validita naopak vysoká.

Diplomové práce: Pozor na citace, na krádeže cizích myšlenek zapomeňte!

Jak kvalitativní, tak kvantitativní výzkum mají své výhody i nevýhody. Pro jaký z těchto dvou přístupů se na počátku výzkumu rozhodneme, záleží vždy na konkrétním případu.

Pravidlem bývá, že chceme-li zkoumat velký vzorek a velký počet proměnných, použijeme přístupu kvantitativního (například při sčítání lidí), chceme-li zkoumat specifickou skupinu lidí (například fanoušky nějakého konkrétního seriálu), použijeme přístup kvalitativní.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Kvantitativní a kvalitativní výzkum využijete při psaní diplomky