Diplomové práce: Pozor na citace, na krádeže cizích myšlenek zapomeňte!