Menu
TOPZINE.cz
Studium VŠ

Diplomové práce: Pozor na citace, na krádeže cizích myšlenek zapomeňte!

Redakce

Redakce

16. 5. 2011

Pokud patříte mezi ty šťastlivce, které na konci semestru čekají státnice, nejspíš už tušíte, že vymyslet obsah bakalářky nebo diplomky zdaleka neničí nervy tak jako formality, bez nichž se vaše práce neobejde. Nicméně většina těchto náležitostí staví na logickém základě, a když se jich budete držet, můžete si usnadnit obhajobu.

Promoce

Když to všechno zvládnete, čeká vás promoce! Zdroj: sxc.hu

Mise č. 1: Najít na fakultním webu, v knihovně nebo kdekoli jinde metodické pokyny pro závěrečné práce.

Nezapomeňte, že vaše veledílo musí být odevzdáno nejméně ve dvou pevně vázaných svazcích a elektronické verzi (někteří vyvolení ještě projdou martýriem nahrávání prací do studijních informačních systémů, které – snad – budou fungovat). Počítejte raději s problémy všeho druhu a nechte si časovou rezervu.

Nejprve si ale přečtěte opatření děkana, které se odevzdávání bakalářských a diplomových prací týká.  Někde na internetovém bludišti vaší školy také nepochybně bude k dispozici příslušný dokument, v němž najdete souhrn povinných náležitostí.

Mise č. 2: GPS – gramatika, pravopis, stylistika

Nechte si práci zkontrolovat. Neuvěříte, kolik věcí jste přehlédli. Z hlediska GPS bezchybná práce působí profesionálně. Koneckonců jde o váš mateřský jazyk.  Maličkosti vám možná projdou, akademici ale vyhrožují, že práce s větším množstvím chyb nebude ani připuštěna k obhajobě.

Mise č. 3: Co musí být napsané na titulní straně (resp. na pevné vazbě)

Podívejte se, jestli vaše fakulta vydává šablonu závěrečných prací, případně se zeptejte příslušné osoby. Většinou tam patří název školy, fakulty a institutu, kde působíte. Pod nimi by měl být specifikován typ práce (bakalářská, diplomová) a úplně dole by měl být rok obhajoby a vaše jméno. Název práce se na pevnou vazbu nepíše, napište ho na druhou titulní (papírovou) stranu.  Na ní by měly být údaje uvedené na pevné vazbě plus onen název.

Mise č. 4: Co musím kromě vlastního textu do práce dostat?

Titulní strany už bychom měli. Na FSV UK píšeme na další stranu k dolnímu okraji jméno autora, jméno konzultanta a rok obhajoby. Na další listy byste měli uvést bibliografický záznam vaší práce (standardně podle normy ISO 690), český abstrakt (stručná charakteristika a obsah práce na 15 – 20 řádků), jeho anglickou verzi, klíčová slova v češtině a angličtině. Pokud v textu používáte mnoho odborných pojmů, není od věci jejich význam osvětlit ve slovníčku ještě před obsahem. Nezbytným prvkem je také rozsah práce. Uvádějte počet znaků bez mezer. Počítá se úvod, vlastní text, závěr a nic víc. To znamená, že když si označíte část práce od úvodu až po poslední slovo v závěru, program, v němž pracujete, by vám měl znaky s mezerami bez problémů spočítat.

Mise č. 5: Nezapomeňte na prohlášení!

Pro ilustraci poslouží prohlášení, které je uvedeno v šabloně na FSV UK. Mělo by vypadat takto:

    1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval/a samostatně a použil/a jen uvedené prameny a literaturu.
    2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
    3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

Kde, kdy (V Praze dne 20. 5. 2011)                                                                         Kdo +podpis

Mise č. 6: Poděkování

Toto je zřejmě ta nejpříjemnější formální náležitost z celé práce. Můžete poděkovat komukoli. A když vás všichni štvou, nemusíte poděkovat nikomu. Obvykle si studenti vzpomínají na své konzultanty, rodinu, lidi, kteří jim pomáhali s korekturami nebo jim nějak významně poradili.  Vyplatí se ale řídit se takzvaným pravidlem tetování zamilovaného nebo poučkou dopravního podniku proti kapesním zlodějíčkům better safe than sorry.

Mise č. 7: Co se píše na konec?

Za závěr umístěte summary, jinak nazývané resumé (závěr v cizím jazyce, shrnutí výsledků práce; nemusí jít přímo o překlad), bibliografii (opět podle normy ISO 690 pro tištěné a ISO 690-2 pro internetové zdroje). Správnost citací si můžete ověřit zde. Za bibliografii umístěte seznam příloh a přílohy samotné.

Mise č. 8: Paranoia. Jsou moje myšlenky originální?

Fakulty nasadily do boje s podvodníky zbraň – programy na odhalování plagiátů. Neděste se. Tohle je v zásadě výborná věc (tedy měla by). Do budoucna by měla zajistit, že vaše úsilí nebude devalvováno lenochy, kteří si zkopírují práci na internetu nebo ji poskládají dohromady z několika různých textů. Na druhou stranu už fungují specializované firmy, které studentům za pěkně tučný obnos práci napíšou, takže skutek jaksi kamsi utek‘.

Pokud ale máte strach, abyste na programu proti plagiátorství neztroskotali i vy (poctiví), můžete si vaše dílo zkontrolovat. Existují volně dostupné verze programů, které využívají samy univerzity. A pozor – Masarykova univerzita získala za svůj antiplagiátorský program dokonce evropské ocenění!

Mise č. 9: Grafická úprava textu

Pro akademické práce platí většinou následující pravidla: Font Arial nebo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5, více odsazený levý okraj (cca 3,5 až 5 cm) – je nutné tam kus nechat, jelikož vazba trochu prostoru spolkne. Nicméně bakalářská práce, která vypadá jako soubor milostné poezie, asi nebude působit zrovna profesionálním dojmem.

písmo

Dbejte na to, ať je práce hezká i na pohled, první dojem bývá důležitý

Sjednoťte si nadpisy podle úrovní, snadno pak vytvoříte obsah. Pamatujte ale, že nadpisy by neměly být podtržené. Text by měl být rovnoměrně a logicky členěn na odstavce. Další úpravy jako číslované seznamy nebo odrážky užívejte minimálně a pouze, pokud to napomáhá pochopení textu.

Pozor na jednopísmenné útvary na konci řádků. Dnes už se na tom tolik nebazíruje, nic tím ale nezkazíte. Pokud se vám nějaké to áčko, íčko, účko či óčko vloudilo na okraj, zničíte ho pomocí jednoduchého triku (který zní trochu složitě). Najděte ve vašem programu možnost zobrazit skryté znaky (v MS Word 2007 je umístěna v záložce Domů), její symbol vypadá jako kombinace písmene π a zrcadlově obráceného P. Poté si klikněte za každé osamocené písmeno, odstraňte jednoduchou mezeru a zmáčkněte ctrl+shift+mezerník. Vytvoříte tak pevnou mezeru a kouzlo je hotovo.

Mise č. 10: Všechno mám, co teď?

Vyberte si, kde práci necháte svázat. Pozor na rychlovazby za super akční ceny (někteří pedagogové se nechali slyšet, že už jim to vytékající lepidlo a padající stránky lezou krkem). Ceny za kus se pohybují od 150 Kč do 500 Kč, přičemž obě extrémní hodnoty jsou lehce podezřelé. Nezapomeňte práci včas odevzdat a až tak uděláte, běžte si koupit zmrzlinu, pivo, zaběhejte si. Máte to z krku!

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Diplomové práce: Pozor na citace, na krádeže cizích myšlenek zapomeňte!