Menu
TOPZINE.cz
Studium VŠ

Bakalářka nemusí být noční můrou. Jen vědět, jak na ni

Redakce

Redakce

2. 4. 2017

Bakalářská práce se píše po třech letech studia na vysoké škole. Je nedílnou součástí státní zkoušky. I ona má svá pravidla, která se musí dodržovat.

Po úspěšném složení státní zkoušky studenti zpravidla navazují na studium magisterského programu, jež zakončují diplomovou prací. Jsou však i výjimky mezi uměleckými obory, které se studují čtyři až šest let, a po úspěšném dokončení student rovnou obdrží titul magistr.

Náležitosti, které by neměly chybět

Bakalářská práce je vždy rozdělena na úvod, teoretickou část, praktickou část a shrnutí. V závěru práce se mohou objevit přílohy v podobě grafů, obrázků či tabulek. Ty se dávají na konec, pokud nebyly rovnou vloženy do textu.

Čtěte také: Diplomové práce. Pozor na citace, na krádeže cizích myšlenek zapomeňte!

Na první straně by nikdy neměl chybět název vysoké školy, název práce, jméno autora a rok, ve kterém byla bakalářská práce napsána. Další strana obsahuje prohlášení, že autor vypracoval práci sám. Následuje poděkování a obsah práce.

Jak by měla taková práce vypadat, co se týče řádkování a velikosti písma, co vše by měla obsahovat, je předem stanoveno danou vysokou školou. Školou je stanovený také rozsah práce, avšak vždy by se měla pohybovat okolo 40 stran textu.
Hotová bakalářská práce je svázána pevnou vazbou a do ní je vložena kopie tištěné práce v elektronické podobě, tedy na CD nebo DVD, přičemž by měla být ve formátu PDF.

Dobré téma je trefa do černého

Ne přímo s bakalářskou, ale přesto velmi podobnou vysokoškolskou prací má zkušenosti Martina Bártová z Úsobí: „Prozatím mám absolventskou práci, která se píše na vyšších odborných školách.“

Co by však pro psaní zcela jistě doporučila, je nejprve si určit cíl práce a následně napsat osnovu, která velmi pomůže v tom, že nedojde k úplnému odchýlení od tématu. „Doporučuji si pro psaní a shánění podkladů nechat dostatek času a samozřejmě si průběžně práci ukládat,“ dodává Martina.

Každou práci je dobré si průběžně ukládat

Každou práci je dobré si průběžně ukládat

Občas se může stát, že student neví, jaké by si měl vybrat téma. V nejlepším ppřípadě se může stát, že bude mít téma, které ho zajímá a ke kterému má nějaký vztah. Jinak se pracuje, protože musíte, a jinak, protože chcete. „Měla jsem školou stanovené minimum 40 stran pro napsání absolventské práce, zároveň jsem měla téma, které mi zcela vyhovovalo, a tak ve výsledku moje práce přesáhla 120 stran,“ vysvětluje Martina.

Čtěte také: Diplomové práce. Psát se dá o Pánu prstenů i hře World of Warcraft

V bakalářské práci není vše jen o textu. Záleží i na úpravě, přikládání obrázků, které se musí s pečlivostí vybrat, na kontrole pravopisu atd. „To, co mě nebavilo, byly asi konečné úpravy, kontrola textu apod., u kterých se mi zdálo, že jsem nad nimi strávila snad více času než nad sepsáním celé absolventské práce.“ Každopádně je to potřeba, protože celkový vzhled, úprava a dobrý jazyk o člověku hodně prozradí.

Pokud tyto hlavní body splníte, můžete pokračovat v magisterském studiu a pomýšlet na další vyšší titul. Je to takový můstek, od kterého se odrazíte a který vás může dostat zase dál.

Čtěte také: Kvantitativní a kvalitativní výzkum využijete při psaní diplomky

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Bakalářka nemusí být noční můrou. Jen vědět, jak na ni