Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Jak napsat parte – průvodce krok za krokem

Redakce

Redakce

14. 11. 2018

Napsat parte pro blízkou osobu není po emocionální stránce snadné, naopak formální podoba smutečního oznámení není nijak komplikovaná. Podobně jako smuteční obřad, vyjadřuje parte bolest nad ztrátou milovaného člověk a připomíná radost, kterou zesnulý ostatním lidem během svého života přinášel. Jak napsat parte, aby bylo citlivé a vyjadřovalo všechny emoce spojené se ztrátou?

Proč napsat parte

Během dnů a týdnů po úmrtí blízké osoby lidé potřebují pomoc svých nejbližších i svého okolí. Parte slouží k tomu, abyste dali vědět lidem, kteří daného člověka znali a měli k němu vztah, že zemřel. Na parte text by měl zároveň oznamovat, kdy je možné pozůstalé navštívit, kdy bude pohřeb a jak bude poslední rozloučení probíhat. Je možné, i když ne zcela běžné, dát obrázek na parte. Naopak připojit pár veršů smuteční poezie je zvyklost. Rozšířenou variantou parte je nekrolog. V tom je možné se obšírněji rozepsat a představit významné činy a vlastnosti zemřelého a zdůraznit jejich dopad na rodinu i široké okolí. Napsat nekrolog není vůbec jednoduché. U nekrologu i u parte je potřeba nenechat si zamlžit úsudek smutkem. Oba texty by měly být smysluplným holdem, který obsahuje praktické informace. Nikdy by neměly být snůškou otřepaných a vyprázdněných frází.

Parte vzor

Většina pohřebních ústavů má na parte předpřipravenou šablonu, do které vyplníte požadované údaje a zvolíte si z nabídky grafických úprav. Můžete si také vytvořit parte online. V horním rohu parte bývá většinou verš smuteční poezie. Obvykle se jedná o vzkaz od zesnulého nebo vyjádření pozůstalých. Na internetu je k dispozici celá databáze smutečních veršů a citátů. Následuje samotný text smutečního oznámení a jméno zesnulého, případně i jeho status (například maminka, dědeček, manžel apod.)

Příklady smutečního oznámení:

  • S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil.
  • V hlubokém zármutku…
  • V tichém bolu…
  • Hluboce zarmouceni…

Dále by mělo být v parte uvedeno celé datum úmrtí a obvykle se uvádí i příčina smrti (například náhle, tragicky, po těžké / dlouhé / krátké nemoci apod.). Je možné také doplnit, kolika let se zesnulý nedožil. Součástí parte je také přesná specifikace, kde a kdy proběhne smuteční obřad.

Reklamu na pohřební služby v nemocnici už neuvidíte. Zákon ji zakázal

Příklady pozvání na pohřeb:

  • Smuteční rozloučení proběhne…
  • S drahým zesnulým se rozloučíme…
  • Poslední rozloučení se uskuteční…

Na závěr patří jména všech pozůstalých, které uznáte za vhodné uvést. Obvykle se uvádějí pouze křestní jména nejužší rodiny a případně rodinný vztah k zemřelému. Můžete doplnit i adresu, kam mají lidé posílat své projevy soustrasti. Jak už bylo řečeno výše, obrázky na smuteční parte se spíše nedávají, ale vložit je klidně můžete.

Ostatní náležitosti

Do stejné části parte, ve které je verš smuteční poezie, se obvykle přidává smuteční symbol. Většinou se jedná o nejrůznější náboženské a pietní symboly a květinové motivy. Pokud chcete napsat parte, je ale výběr symbolu zcela na vás. V ideálním případě by měl korespondovat se zájmy nebo koníčky zesnulého, nebo vyjadřovat jeho osobnost. Parte tradičně bývá olemováno černým rámečkem nebo několika rámečky o různé tloušťce linky. Pak je na první pohled hned patrné, že se jedná o smuteční oznámení.

Co si obléct na pohřeb? Rozlučte se s vaším blízkým důstojně

V případě, že se chystáte napsat parte sami, můžete to udělat v běžných textových programech, jako je například Microsoft Word. Pokročilejší si můžou s partem pohrát v některém z mnoha grafických programů. Než parte vytisknete a začnete rozesílat, důkladně celý text překontrolujte nebo o kontrolu někoho požádejte. Při truchlení může být člověk nepozorný a chyby v parte působí opravdu nevhodným dojmem.

Ohodnoťte tento článek:
2,7
Právě čtete

Jak napsat parte – průvodce krok za krokem