Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Psaní číslovek v textech: Nevyhneme se mu, ale můžeme se ho naučit

Redakce

Redakce

24. 7. 2018

Každému z nás se to jistě někdy stalo. Chtěli jsme do textu napsat číslovku, ale nevěděli jsme, jak to správně udělat. Napsat za ní tečku či udělat mezeru? Nebo ji napsat raději slovy? Podívejme se, jak z tohoto bludného kruhu ven.

Při psaní číslovek je velice důležité uvědomit si, že záleží na tom, zda za nimi napíšeme tečku nebo mezeru. Různě napsané číslovky mají totiž různý význam a je také třeba odlišně je přečíst. V textech bývají číslovky velice často spojeny s jinými slovními druhy nebo s nějakou značkou či zkratkou.

V případě, že je číselná hodnota spojena se zkratkou nebo značkou, bývá většinou oddělena mezerou, například 6 kg = 6 kilogramů. Pokud ale chceme vyjádřit přídavné jméno šestikilogramový, mezeru mezi číslovkou a zkratkou nepíšeme (6kg = 6kilogramový).

Nejčastější pravopisné chyby. Jak se jim vyhnout?

Stejné je to s psaním procent (50 % čteme jako padesát procent, ale 50% čteme jako přídavné jméno, tedy jako padesátiprocentní). Chceme-li pomocí číslovek vyjádřit přídavná jména, nepíšeme mezi nimi a následujím slovem nejen mezeru, ale ani spojovník nebo slabiku -ti. Ta už je totiž obsažena ve tvaru číslovky.

6 kg = šest kilogramů              X       6kg =  šestikilogramový

50 % = padesát procent         X       50% = padesátiprocentní

Jak psát čísla v matematice a dějepise

Jsou-li čísla spojena s matematickými symboly, pak je píšeme s mezerou jak před, tak i za těmito symboly, například 3 + 2 = 5 nebo 3 : 2. Toto platí pro sčítání, odčítání, násobení, dělení, uvádění rozměru a poměru.

Pozor ovšem na situace, kdy znaménka + a – vyjadřují kladnou nebo zápornou hodnotu čísla, například 20 °C, 1 °C.  V tomto případě mezery nepíšeme. Obdobné je to s psaním zeměpisných souřadnic, vyjádřením času nebo tehdy, když chceme napsat skóre zápasu (42°14’10“, 04:15:58, utkání skončilo remízou 2:2).

FOTO: Matematika

Správně napsat číslice mnohdy potřebují nejen matematici, Zdroj: sxc.hu

Tečky za číslicemi píšeme tehdy, jedná-li se o číslice řadové, například Marie Terezie byla 1. panovnicí (první panovnicí), za jejíž vlády u nás byla povinná školní docházka. Stejné pravidlo pak platí i u psaní řadových římských číslic, například Karel IV. (Karel Čtvrtý) nechal postavit univerzitu.

10 nejčastějších chyb v číslovkách. Umíte správně napsat datum a čas?

Psaní mezer a psaní pevných mezer ve Wordu

Ve slohových pracích a uměleckých textech píšeme často číslovky slovy. S napsáním jednoduchých číslovek nebývá problém, číslovky složené je však třeba psát zvlášť, například Školu navštěvovalo 1 456 (tisíc čtyři sta padesát šest) žáků. Číslovku 1 456 můžeme však slovy napsat i takto: tisícčtyřistapadesátšest, ale pouze v případě, že se jedná o částku v korunách a my vyplňujeme složenku.

Již na začátku jsme si řekli, že číslovky jsou v textech často spojeny s jinými slovy. Od těchto slov je nelze oddělovat. Proto je většinou třeba umisťovat jak číslovku, tak i slovo, které jí předchází nebo po ní následuje, na jeden řádek. V textovém editoru Word se doporučuje vkládání takzvaných pevných mezer pomocí současného stisku kláves Ctrl, Shift a mezerník.

Ohodnoťte tento článek:
4,3
Právě čtete

Psaní číslovek v textech: Nevyhneme se mu, ale můžeme se ho naučit