Menu
TOPZINE.cz
Divadlo

Divadla udržují naši paměť v pohotovosti. Vybrali jsme 5 her o Židech

Hana Švarcová

Hana Švarcová

5. 1. 2013

FOTO: Mein KampfTOPZINE.cz vybral pět her, kde stojí Židé se svými osudy a tradicemi v centru dění. Některé z nich můžete v současné době navštívit i v českých divadlech. Například dvě hry Williama Shakespeara má na repertoáru Stavovské divadlo.

FOTO: Hra Pan Theodor Mundstock v Činoherním studiu

Těžko si dovedeme představit hrůzy, jimž museli Židé čelit. Zdroj: Činoherní studio

Existují témata, s nimiž se společnost vyrovnává ještě dlouhá léta poté, co se stanou minulostí. Jde o traumatické události a jejich připomínkou vzdáváme úctu lidem, které událost zasáhla. Také pro nás znamenají varování, abychom se podobně negativním událostem vyvarovali v budoucnosti.

Pohnuté osudy Židů lákaly spisovatele od nepaměti. Vždyť i v naší literatuře máme spisovatele, kteří tomuto tématu věnovali část tvorby. Namátkou můžeme jmenovat Arnošta Lustiga, Otu Pavla, Karola Sidona či Ladislava Fukse. Židovský svět nás ovšem fascinuje i svou kulturou, jazykem, rituály a zvyky, které jsou nám vzdáleny a mnohdy jim úplně nerozumíme.

FOTO: Shylock uplatňuje svůj nárok na libru masa

Nad pravidly kruté půjčky zvítězí ženská chytrost. Zdroj: Diana Zehetner, Stavovské divadlo

1. Kupec benátský

Konkrétně zde představuje onen vysoký úrok libra masa. Jak už tomu v hrách Williama Shakespeara bývá, po mnohých peripetiích a zápletkách se dostáváme k velkému finále. Kde až ženská chytrost a důvtip zabrání neštěstí, ke kterému se schyluje v závěru.

Ačkoli je to právě Shylock, který přichází o část svého majetku, končí hra smírně. Kupec benátský je jedním z nejslavnějších příběhů anglického dramatika Williama Shakespeara. Autor zde Žida Shylocka vykresluje ve stereotypech, s nimiž k této skupině přistupujeme dodnes, jako vychytralého obchodníčka, který půjčuje na vysoké úroky. Jenom připomenu, že v roce 2004 se dočkal Kupec Benátský filmového zpracování. V hlavních rolích se objevil Al Pacino a Jeremy Irons.

FOTO: Tomáš Pavelka jako Adolf Hitler ve hře Mein Kampf

Setkání mladého Hitlera s Židem Šlomem předznamenává budoucí tragédii. Zdroj: Alena Hrbková, Švandovo divadlo

2. Mein Kampf

Kontroverzní název inscenace Švandova divadla se právem stává středem pozornosti. Vždyť stejný název nese i bible nacismu, kterou napsal Adolf Hitler.

Inscenace Mein Kampf židovského autora maďarského původu George Taboriho se věnuje mládí Adolfa Hitlera, který se jako mladý a nezkušený hoch vydává do Vídně, kde by rád studoval na výtvarné akademii.

V neznámém městě se jeho přítelem a průvodcem stává Žid Šlomo Herzl. Setkání této paradoxní dvojice se stává tragikomickou předehrou k událostem, které následovaly o několik let později.

FOTO: Pan Theodor Mundstock v ústeckém Činoherním studiu

Připraví se pan Mundstock na transport dostatečně? Zdroj: Činoherní studio

3. Pan Theodor Mundstock

Slavný román Ladislava Fukse představuje příběh jednoho člověka snažícího se co nejlépe připravit na transport do koncentračního tábora. Je to příběh Žida, který nade vše miluje život a pro jeho záchranu obětuje vše, co má. Přežívá, aby v okamžiku, kdy ho povolají, byl schopen přežít i v nelidských podmínkách, o nichž slyší všude kolem sebe.

Jeho absurdní snaha vyvázat se ze všech lidských vazeb je na závěr korunována paradoxně tím, že umírá způsobem, který by v žádném případě nepředpokládal.

Příběh, který v 80. letech minulého století dostal šanci oslovit diváky i z jeviště, mohou diváci v současné době navštívit v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Jako režisér a představitel postavy Theodora Mundstocka se představí Jaroslav Achab Haidler.

FOTO: Ondřej Brousek a Eliška Balzerová ve hře Shapira

Pro klid duše je nutné smíření se s vlastní minulostí. Zdroj: Divadlo na Fidlovačce

4. Shapira

Pod tímto tajemným jménem se ukrývá velká neznámá dějin archeologie. Roku 1883 našel jeruzalémský starožitník Moses Wilhem Shapira patnáct svitků s textem Deuteronomia. Objev to byl nevídaný, bohužel Shapirovi odborná veřejnost nevěřila a prohlásila jej za podvodníka.

Jak se s nepříliš růžovou minulostí vypořádala jeho rodina, zejména dcera Myriam, která rodné jméno zavrhla, se divák dozví při návštěvě inscenace Shapira v Divadle Na Fidlovačce. Hru napsal roku 1972 spisovatel, scenárista, dramatik, rabín a signatář Charty 77 Karol Sidon.

FOTO: Iva Janžurová a Jana Boušková ve hře Národního divadla Mikve

Šošana (Iva Janžurová) se snaží udržet tradiční rituály koupele zvané mikve. Zdroj: Bohdan Holomíček, Národní divadlo

5. Mikve

Izraelská spisovatelka, scenáristka a herečka Hadar Galron se ve své hře Mikve věnuje otázce postavení židovských žen v ortodoxní společnosti. Její hry vyznívají vesměs kriticky, neboť ženy zde nejsou postaveny na rovinu mužům.

Za zavřenými dveřmi lázní, které nesou tajemné jméno mikve, se odehrávají smutné příběhy žen, které jsou k určitým rozhodnutím nuceny prostředím, do něhož se narodily. Co se však stane po příchodu neortodoxně smýšlející lázeňské, která se s touto nerovností nemůže a nechce smířit?

To se diváci dozvědí, když navštíví inscenaci Mikve ve Stavovském divadle. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Vanda Hybnerová, Jana Boušková a Eva Salzmannová.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Divadla udržují naši paměť v pohotovosti. Vybrali jsme 5 her o Židech