Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Cena Maxe Broda 2014: Pište s náruživostí, ale i s opatrnou přesností

Redakce

Redakce

20. 12. 2013

Společnost Franze Kafky vyhlašuje 20. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej – Cena Maxe Broda 2014. Pro ty, co rádi píší, je tu další příležitost, jak svou tvorbu zviditelnit.

OBR: Cena Maxe Broda 2014

Cena Maxe Broda 2014: Pište s náruživostí, ale i s opatrnou přesností. Zdroj: Společnost Franze Kafky

Jubilejní 20. ročník literární soutěže Cena Maxe Broda 2014 oslovuje mladé talentované autory i autorky, kteří se nebojí ukázat svůj talent široké veřejnosti.

Soutěž je určena mladým lidem do dvaceti let, přihlásit se mohou i autoři a autorky, kteří žádnou školu nenavštěvují. Mottem soutěže je vzkaz, který k účastníkům při příležitosti vyhlášení prvního ročníku vyslal slavný izraelský spisovatel Amos Oz: „…pište s náruživostí, ale i s opatrnou přesností.“

OBR: Cena Maxe Broda 2014„Obdivuji všechny, kdo si sednou před prázdný bílý papír a formulují své nápady. Pro mě samotnou jsou to velmi cenné okamžiky,“ motivuje mladé autory Markéta Mališová, ředitelka Společnosti Franze Kafky, která Cenu pořádá.

Vyjádřit vlastní názor

Ceny Maxe Broda se každoročně zúčastní přes sto studentů z celé republiky. Mezi mladými talentovanými autory, kteří se ucházeli o zisk Ceny Maxe Broda, byli například mnozí nynější respektovaní publicisté či úspěšná spisovatelka Petra Hůlová.

Texty hodnotí literární redaktoři, badatelé a spisovatelé. Oceňují hlavně úsilí autora o vyjádření vlastního názoru, dodržení žánru eseje a stylistickou úroveň textu.

Soutěžní žánr eseje organizátoři nevybrali náhodou. Nejlépe rozvíjí písemné schopnosti studentů, vede je k samostatnému uvažování, k promyšlenému písemnému vyjádření názorů. Tradičně bývá zařazeno i literární téma, které má soutěžící pobídnout k četbě a k samostatné interpretaci literárních děl.

Cena je poctou spisovateli, velké osobnosti středoevropské kultury a věrnému příteli Franze Kafky. Max Brod pro světovou kulturu objevil dílo Kafkovo, hudební tvorbu Leoše Janáčka a knihy Jaroslava Haška. Za svého působení v Praze či později v izraelském Tel Avivu se neúnavně staral o mladé a nadějné literární talenty.

Cena Maxe Broda 2014

Aktuální témata:
Proč má tato literární cena jméno Maxe Broda?
Jsou sociální sítě přínosem pro život lidí?
Mé místo ve světě. Kde bych chtěl/a žít?

Uzávěrka pro odevzdání textů je 17. dubna (včetně). Do tohoto termínu je zapotřebí doručit (osobně či poštou) text v pěti kopiích na adresu: Společnost Franze Kafky, Široká 14, Praha 1.
Jméno a věk autora + kontaktní údaje: telefon, adresa (případně adresa školy, kterou navštěvuje) musí být přiloženy na samostatném listu.
Délka textu je omezena na 5 stran.
Výsledky budou slavnostně vyhlášeny do konce školního roku 2013/2014.
Vítěz získá odměnu ve výši 6 000 korun, 2. místo je dotováno částkou 3 500 korun a 3. místo 2 000 korun.

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé.

Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Cena Maxe Broda 2014: Pište s náruživostí, ale i s opatrnou přesností