Menu
TOPZINE.cz
Studium

Výkladový slovník vysokoškoláka

Redakce

Redakce

3. 2. 2012

FOTO: Vysoká škola

Na akademické půdě se můžete setkat s mnoha neznámými slovy a pojmy, které jste do doby zápisu na vysokou školu ještě nikdy neslyšeli. Rozluštit jejich význam někdy není jednoduché.

FOTO: Vysoká škola

Vysoká škola může jako jediná instituce udělovat akademické tituly, Zdroj: Alena Nová

Orgány

Rektor

Hlava celé vysoké školy, řídí ji a jedná za ni. Je zvolen akademickým senátem a do úřadu jej jmenuje prezident republiky.

Prorektor

Zástupce rektora, jmenovaný rektorem. Má na starost vždy jednu oblast (např. výuky, rozovje atd.)

Děkan

Je akademickým senátem zvolen do čela fakulty. Kandidáti jsou navrženi jednotlivými katedrami.

Akademický senát

Samosprávný orgán školy, který kromě jmenování rektora a děkanů například kontroluje hospodaření celé univerzity. Do senátu zasedají volení členové akademické obce, tedy jak pedagogové, tak studenti.

Akademická obec

Zahrnuje studenty (kteří složí imatrikulační slib) i pedagogy.

Studijní oddělení

Místo, kde zjistíte informace o studiu svého oboru. Studijní referentky vám mohou pomoci s různými studijními problémy.

Škola jako taková

Fakulta

Základní dělení VŠ podle oborů (např. filosofická fakulta, přírodovědecká fakulta apod.)

Katedra

Specifické zaměření jednotlivých fakult. Každá fakulta může mít několik kateder, které se zaměřují na určitou část výuky (např. filosofická fakulta – katedra českého jazyka, katedra filosofie, katedra romanistiky apod.)

Studijní program

Zobecněné zaměření studia. Programy určuje MŠMT, vysoké školy musí mít povolení k jejich výuce, které je časově omezené a musí se prodlužovat (tzv. akreditace). V rámci studijního programu můžete být více oborů.

FOTO: Noví studenti PF UJEP na slavnostní imatrikulaci

Imatrikulace neboli slavnostní uvedení do studia, Zdroj: Michal Červenka, PF UJEP

Studjiní obor

Konkrétní zaměření studijního programu. Tedy to, co budete skutečně studovat.

Dvouoborové studium

Pokud jej fakulta nabízí, můžete, a v některých případech si dokonce musíte, zvolit dva obory studia.

Zakončení předmětu

Zápis

Studenti se zapisují do jednotlivých oborů, vybírají předměty na jeden nebo dva semestry studia.

Kredit

Jednotlivé předměty mají hodnotu kreditů. Jsou to jakési body, které musíte získat, abyste předmět splnili. Kredity získáte buď zápočtem, nebo zkouškou. V každém akademickém roce nebo v jednotlivých semestrech musíte získat určitý počet kreditů, abyste mohli dál studovat. Na většině fakult je kreditový systém sjednocený s Evropským systémem převodu kreditů. Zkoušky a zápočty vám tak uznají na univerzitách v Evropě.

Index

Výkaz o studiu na VŠ. Zapisují se zde předěmty a pedagogové hodnotí váš výkon. Existuje v papírové i elektornické formě, na některých školách jsou papírové indexy už zrušeny.

Čtěte také: Prezenční, kombinované a distanční studium: Vyberte si program na míru

Zápočet

Většinou se jedná o test, splnění úkolů či odevzdání seminárních a zápočtových prací. Zápočetem může být předmět zakončen. Pokud je předmět zakončen zkouškou, může mu zápočet předcházet v polovině semestru nebo celého roku.

Kolokvium

Zpravidla ústní zkouška na konci semestru. Může se jednat o formu diskuse nebo písemného testu.

Zkouška

Zakončení předmětu, kdy vyučující daného předmětu prověří, jaké jste nabyli znalosti. Může být písemná, ústní nebo kombinovaná (písmená i ústní). Student za zkoušku získává známky od jedné do tří. Čtyřka už znamená, že neprospěl. Na některých školách se můžete setkat s hodnocením A-E.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Výkladový slovník vysokoškoláka