Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Umberto Eco: Napsal slavný román Jméno růže poslední žijící polyhistor?

Redakce

Redakce

4. 7. 2012

FOTO: Italský spisovatel Umberto EcoItalský spisovatel, literární vědec, estetik, sémiolog, filosof a teoretik středověku Umberto Eco je muž všestranných zájmů. To se odráží i v jeho originálních a poutavě psaných románech, z nichž hned tím prvním, nazvaným Jméno růže (1985), se nesmazatelně vepsal do povědomí tisíců čtenářů po celém světě.

FOTO: Italský spisovatel Umberto Eco

Umberto Eco, uznávaný literární teoretik i praktik.                                                                                                           Zdroj: Wikipedia Commons

Přitom nechybělo málo a životní dráha piemontského rodáka se mohla ubírat zcela jiným směrem. Ecův otec si přál, aby se z jeho syna, narozeného na jaře roku 1932, stal v budoucnu právník. Leč mladý Umberto Eco přání otce nevyslyšel a namísto toho zamířil do Turína za studiem středověké filosofie a literatury.

Eco jako teoretik

Studia úspěšně zakončil v roce 1954 prací o Tomáši Akvinském. Záhy nastoupil na místo kulturního editora v italské státní televizi Radiotelevisione Italiana (RAI), kde se mu podařilo navázat důležité styky do budoucna, zejména pak se skupinou avantgardních malířů, hudebníků a spisovatelů, která měla velký vliv na jeho myšlení.

Čtěte také: Miloš Urban. Spisovatel, kterému se říká český Umberto Eco

V roce 1959 si vydobyl uznání v odborných kruzích díky knize Sviluppo dell’estetica medievale, v níž se věnuje středověké estetice. Téhož roku opustil místo ve státní televizi a stal se hlavním editorem milánského nakladatelství Casa Editrice Bompian, zároveň započal dráhu vysokoškolského profesora na domovské univerzitě v Turíně.

Zlomový rok

V mnohém zlomovým byl pro Eca rok 1962. Jednak se oženil s německou profesorkou umění Renate Ramge, s níž má v současnosti dvě děti, a jednak vydal knihu Otevřené dílo (Opera aperta), v které představil svůj koncept „otevřeného“ textu.

FOTO: Tradice se zdála být pro literaturu klíčová

Ve světě knih nalezl Umberto Eco domov, lásku, radost i zaměstnání.                                                                                                    Zdroj: sxc.hu

Jeho teorie vychází z myšlenky, že text nemá pouze jeden pevně daný význam. Význam nějakého textu podle Ecova mínění vyvstává až ze vzájemné interakce mezi knihou a jejím aktivním čtenářem. V pozdějším díle tuto myšlenku dále rozvíjel a prohluboval. Vedle toho upínal rovněž svůj zájem k množství mnohostranných témat z oblasti estetiky, sémantiky, filosofie jazyka nebo středověkých studií.

Napsal celou řadu teoretický knih a esejí, je autorem bezpočtu příspěvků do různých periodik a časopisů. Doposud přednáší na univerzitě v Bologni. Za svou teoretickou práci si vysloužil velké uznání a obdržel nemalý počet ocenění.

Od teorie k praxi

V pozdějším věku se Eco podle všeho rozhodl vyzkoušet své literární teoretické znalosti v praxi a v osmačtyřiceti letech vydal svůj první román Jméno růže (Il nome della rosa). Těžko zařaditelná kniha, v níž čtenář nalezne směs sémiotiky, analýzy bible, středověké historie a detektivní zápletky, našla širokou odezvu a dodnes zaujímá významné místo v dějinách světové literatury.

Čtěte také: Umberto Eco: Jméno růže. Když tajemství zabíjí

Podobně mnohovrstevnatým dílem byl i druhý Ecův román Foucaultovo kyvadlo (Il pendolo di Foucault), v němž napínavě líčí příběh o odhalení tajemného spiknutí souvisejícího s templáři, rozenkruciány a svobodnými zednáři. V pořadí třetím románu nazvaném Ostrov včerejšího dne (L’isola del giorno prima) se Ecovi podařilo věrně zachytit duchovní rámec Evropy během třicetileté války.

Eco a Pražský hřbitov

Následoval historický román Baudolino (Baudolino), ve kterém Eco zavádí čtenáře do Evropy na přelomu dvanáctého a třináctého století a seznamuje je mimo jiné s legendou o křesťanském království kněze Jana, ležícím kdesi v Asii. V románu Tajemný plamen královny Loany (La misteriosa fiamma della regina Loana) Eco spolu s hlavní postavou knihy vzpomíná na duchovní a historické události dvacátého století.

Poslední Ecův román, Pražský hřbitov (Il cimitero di Praga), vzbudil u českých čtenářů již kvůli svému názvu velký ohlas. Eco v něm poodhaluje osudy tajného agenta a zdatného intrikána Simoniniho, jenž podle všeho stál za většinou politických spiknutí v Evropě v devatenáctém století.

Hledání smyslu a významu

Ecovy romány se vymykají oproti jiným románům svou stavbou a stylem. V souladu s jeho literární teorií nabízejí množství různých výkladů, z nichž žádný nelze prohlásit za jediný správný. Proto je jakákoliv interpretace obtížná. Což však není na škodu. Právě tato skutečnost činí originální Ecovy romány skutečnou labužnickou pochoutkou!

Zdroj: DOLEJŠÍ, Pavel: Školní slovník světových spisovatelů. 1. vyd. Humpolec: Pavel Dolejší, 2007.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Umberto Eco: Napsal slavný román Jméno růže poslední žijící polyhistor?