Menu
TOPZINE.cz
Studium

Studentská privilegia: Jaké výhody přináší status studenta?

Třída s veselými studenty

Studenti se těší řadám výhod. Navzdory rozšířenému názoru, že kombinovaní studenti ani nepatří do studentského stavu, opak je pravdou. I kombinovaným studentům náleží status studenta.

Třída s veselými studenty

Studentský život přináší daňové úlevy i různé slevy, zdroj: wikipedia.org

Na první pohled se může zdát, že při srovnání rozsahu privilegií představují prezenční studenti vyšší šlechtu, zatímco studenti kombinovaného studia se podobají zchudlým knížatům. Přesto však  zákon zvýhodňuje nejen prezenční, nýbrž i kombinované studenty.

Zůstávám studentem i o prázdninách?

Prvním pozitivem je, že za studenty (SŠ, VŠ i VOŠ) do 26 let platí zdravotní pojištění stát. Na zdravotní pojišťovnu se musíte přihlásit do osmi dnů po vašich 26. narozeninách. Novinkou od 1. ledna 2010 je, že stát za studenty po dovršení osmnáctin neplatí důchodové pojištění.

Vy ho sice také nemusíte platit, ale doba studia už se vám nezapočítává do nároku na důchod, jak tomu bylo do roku 2009.

Čtěte také: Status studenta ztrácíte hned po státnicích

I když letní prázdniny po skončení střední školy v žádném případě netrávíte studiem, status studenta vám zůstává do konce srpna. Stejně tak za studenta vás zákon považuje i po ukončení bakalářského studia a před započetím navazujícího magisterského stupně do tří měsíců od ukončení bakaláře.

Pokud se s vysokou školou rozloučíte u státnic již nadobro, ještě jeden měsíc vám nikdo status studenta neodpáře.

V nultých ročnících status studenta ztrácíte

Za studenta se před zákonem můžete vydávat i když navštěvujete pomaturitní jazykové studium, které obnáší aspoň 20 hodin výuky týdně v pěti dnech. Ovšem pokud jste se zapsali do nultých ročníků vysokých škol, studenty už nejste a musíte si platit zdravotní pojištění nebo se přihlásit na úřad práce, kde ho stát zaplatí za vás.

Hodina matematiky, zdroj: wikipedia.org

Hodina matematiky

Studenti dále mohou do 26 let využívat slevy na studenta při výpočtu daní, která za rok činí 4 020 korun. Doktorští studenti mají nárok na tuto slevu až do 28 let.

ISIC často dostanou jen prezenční studenti

Mezinárodní studentský průkaz (ISIC), který zajišťuje získání mnoha různých studentských slev, získají studenti denního studia. U kombinovaných studentů záleží na rozhodnutí konkrétní vysoké školy, pokud je splněna následující podmínka.

Průkaz je určen studentům prezenční formy studia, u vybraných oborů na vybraných školách pak i studentům kombinované formy, avšak za splnění podmínky, že v daném oboru není dotace hodin nižší než 50 % dotace hodin ve stejném oboru (pokud existuje) v prezenční formě.

Kombinovaní studenti mohou dostat ISIC například na Univerzitě Karlově (UK) nebo Masarykově univerzitě (MU), ale třeba na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) získají pouze speciální kartu univerzity, a nikoliv ISIC.

[youtube_660]cTu9qngVc-Q[/youtube_660]

Někdy lze za výhodu kombinovaných studentů považovat i jejich anonymitu pro učitele. Potom mohou u zkoušky postupovat stejně jako v uvedeném videu.

Levnější doprava do 26 let

Slevy na jízdném závisí na konkrétním provozovateli dopravy. Proto se vymezení studenta u dopravních podniků může lišit. Například České dráhy nebo ČSAD vyžadují prezenční studium pro získání studentského tarifu, tedy žákovského průkazu, zatímco dopravní podniky třech největších českých měst ponechávají studentské slevy v městské hromadné dopravě i kombinovaným studentům.

Slevy na dopravu se vás nebudou týkat, jakmile překročíte 26 let. Stejná věková hranice platí i pro doktorské studenty. Ubytovací stipendium může být přiznáno pouze studentům denního studia, a to jenom u vašeho prvního studia.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Studentská privilegia: Jaké výhody přináší status studenta?