Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Status studenta ztrácíte hned po státnicích. Zajistěte si platbu zdravotního pojištění

Redakce

Redakce

10. 8. 2011

FOTO: Průkaz studenta a kartička pojišťovnyKaždá země má nějakou tu svoji záhadu – ve Skotsku je to Lochneská příšera, v Americe Čupakabra. Čeští studenti se potýkají s mýty opředeným zdravotním pojištěním a statusem studenta. Ty jsou totiž častým předmětem nedorozumění a nevyjasněných otázek.

FOTO: Průkaz studenta a kartička pojišťovny

Průkaz studenta skýtá mnohé výhody, kartička zdravotní pojišťovny je zase životně důležitá, Foto: Zuzana Jenčíková, Topzine.cz

Status studenta přináší mnohá pozitiva, jako je například levnější jízdné nebo různé slevy – ať už na vstupenky do kina či do muzea. Proto je velmi důležité vědět, do kdy můžete studentské výhody čerpat. To, že po maturitě jste studentem ještě celý červenec a srpen, je celkem známý fakt. Avšak po ukončení bakalářského nebo magisterského studia už tomu tak není, a ne každý o tom ví.

Statut studenta jen do státnic

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, říká, že osoba přestává být studentem dnem ukončení studia nebo přerušení studia. Dnem ukončení studia se rozumí den, kdy byla vykonána státní zkouška předepsaná na závěr studia nebo její poslední část. Studentem tedy nepřestáváte být až v den konání promoce, jak se mnozí mylně domnívají.

V praxi to potom znamená, že pokud poslední část státních zkoušek úspěšně absolvujete například 5. června, druhý den se probudíte nejen s blaženým pocitem, že se ta několikaletá dřina vyplatila, ale také s tím, že jste právě pozbyli status studenta a tím i veškeré (a to především finanční) úlevy. V případě, že se rozhodnete pokračovat ve studiu a budete přijati, status studenta získáváte zpět zápisem.

Zdravotní pojištění platí stát ještě další měsíc

Zdravotní pojištění hradí za studenty středních, vyšších a vysokých škol stát. Jak je to ale s jeho platbou po vykonání zkoušek? Nyní už víte, že status studenta osoba ztrácí v den absolvování státnic. Se zdravotním pojištěním je to trochu jinak – s jeho placením si nemusíte dělat starosti ještě celý další měsíc po vykonání státní zkoušky.

Pokud jste se tedy před komisí zapotili například 7. května, vaše zdravotní pojištění bude mít na svých bedrech stát až do 30. června. Jestliže jste se ke státnicím dostali třeba až 31. června, pojištění můžete do konce července hodit za hlavu.

A co když jste odpromovali, doba hájení vašeho zdravotního pojištění se chýlí ke konci, a zápis na další vysokou školu či odpověď na odvolání je v nedohlednu? Máte dvě možnosti – buď si budete potřebnou dobu hradit zdravotní pojištění sami nebo se můžete zaevidovat na úřadu práce, který bude platit zdravotní pojištění za vás.

V případě, že se rozhodnete pro druhou možnost, nemusíte upalovat na úřad hned druhý den poté, co vám s platbou pojištění přestane pomáhat stát – pokud za vás zaplatí do konce července, stačí, abyste se na příslušný pracovní úřad dostavili do konce srpna. Vůbec tedy nezáleží na tom, jestli přijdete pátý nebo třeba dvacátý den v měsíci.

Pozor na sociální pojištění

Přestože se jedná o změnu, která nabyla platnosti už 1. ledna 2010, ne všichni jsou s ní dokonale seznámeni. Doba studia už neplatí jako náhradní doba pojištění, což znamená, že se vám roky strávené ve škole nezapočítávají do doby pojištění potřebné k získání nároku na důchod. Sociální pojištění si při studiu můžete platit dobrovolně, v případě že zároveň pracujete na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, sociální pojištění za vás samozřejmě odvádí zaměstnavatel.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Status studenta ztrácíte hned po státnicích. Zajistěte si platbu zdravotního pojištění