Slavné citáty Jana Ámose Komenského. Vybrali jsme 10 nejzajímavějších

Jan Ámos Komenský bývá nazýván učitelem národů. Nejen, že rozvíjel pedagogiku, ale i jeho další díla a myšlenky jsou tak trochu učitelské. Ale tím správným způsobem. Tedy moudré.

Portrét Jana Amose Komenského
Jan Amos Komenský, Zdroj: wikimedia.org

Jan Amos Komenský se narodil roku 1592 na Moravě. Vystudoval univerzitu v Herbonu a začal pracovat jako rektor latinské školy, v podstatě ředitel gymnázia, v Přerově a Fulneku. Zároveň působil jako kazatel Jednoty bratrské. Po porážce stavovského povstání emigroval do Lešna, kde byl zvolen biskupem. Jeho pedagogická díla mu zajistila proslulost a mnoho pracovních cest po protestantské Evropě. Po dobytí Lešna, při kterém bylo zničeno mnoho jeho děl, odešel do Amsterdamu, kde roku 1670 zemřel.

 1.

Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

 2.

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.

 3.

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.

 4.

Není dobré zoufat si nad pokrokem.

 5.

Pochlebování je falešný peníz, který udržuje v oběhu jen naši marnivost.

 6.

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.

 7.

Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.

 8.

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.

 9.

Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem, osidly našeho zla. Dokud to lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se oddáni svým nicotnostem sami v nic.

 10. 

Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem.

Slavné citáty Jana Ámose Komenského. Vybrali jsme 10 nejzajímavějších
Ohodnoťte tento článek


Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*