Menu
TOPZINE.cz
Studium

Rekvalifikace: Silný spojenec aktivní politiky zaměstnanosti

Redakce

Redakce

3. 3. 2012

Míra nezaměstnanosti v České republice dosáhla v lednu letošního roku 9,1 %. Úřady proti ní bojují různými způsoby, jedním z těch účinných je rekvalifikace.

Servírka, číšník, masér nebo kadeřník. Rekvalifikace jsou různorodé, Zdroj: Nicol Soukupová, TOPZINE.cz

Úřady práce se snaží pomoci najít uchazečům o zaměstnání práci také prostřednictvím rekvalifikace.

Čtěte také: Výuční list nestačí. Rekvalifikační kurzy rozšíří vaše znalosti

Rekvalifikaci může provádět pouze zařízení nebo škola (v rámci vzdělávání) s akreditovaným vzdělávacím programem. Oprávnění k rekvalifikaci těmto zařízením povoluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Mohou to být již zmíněné školy, soukromá zařízení, podniky a podobně.

Vlastní aktivita

Nezaměstnaní si mohou zvolit rekvalifikační kurzy sami nebo se spolehnou na příslušný Úřad práce, který jim může rekvalifikaci nabídnout.

Pokud je zájemce o zaměstnání aktivní, musí podat žádost o zvolenou rekvalifikaci příslušným formulářem na ÚP čtrnáct dní před zahájením kurzu. Vybrat si může jen zařízení s příslušnou akreditací. ÚP následně posoudí, zda je zvolená rekvalifikace pro uchazeče vhodná.

Jak definuje zákon, jedná se o získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání.

Celý kurz pak nesmí v dalších třech letech stát více než padesát tisíc korun, aby ho ÚP zaplatil. Pokud cena kurzu přesáhne tento limit, uchazeč si rozdíl platí sám. Úřad práce nicméně rekvalifikaci nemusí uhradit vůbec.

Jestliže nezaměstnaný po dokončení kurzu nenastoupí do práce, ke které rekvalifikaci získal, případně kurz nedokončí, ÚP taktéž není povinen kurz uhradit.

Pod taktovkou ÚP

Úřad práce může rekvalifikaci uchazeče vybrat sám. Zájemce musí splnit několik podmínek, musí být zařazen v evidenci ÚP, musí být zdravotně způsobilý a mít znalosti a dovednosti, které si rekvalifikací rozšíří (má již nějaké počáteční předpoklady, vzdělání v oboru a podobně).

V případě, že nezaměstnaného k rekvalifikaci ÚP vybere, hradí mu celý kurz. A to včetně nutných spojených nákladů, jako je dopravné do místa zařízení, stravné, ubytování nebo pojištění.

Podpora zůstává

Uchazeči o zaměstnání při rekvalifikaci o podporu nepřijdou. Nesmí ale pobírat starobní důchod a musí mít minimálně v posledních třech letech jeden rok placené sociální pojištění.

Po splnění výše daných podmínek dostanou uchazeči šedesát procent průměrného měsíčního čistého příjmu, který měli v posledním zaměstnání, nebo vyměřovacího základu pro OSVČ.

Čerství absolventi, kteří neodpracovali 12 měsíců, mají nárok na podporu ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku. V letošním roce to činí 3321,6 Kč.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Rekvalifikace: Silný spojenec aktivní politiky zaměstnanosti