Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Pracovní úraz: Víme, co od zaměstnavatele požadovat

Nikola Reindlová

Nikola Reindlová

25. 11. 2011

Pracovní úraz se jednou může týkat kohokoli z nás bez ohledu na to, jestli fáráme v dole, nebo sedíme v kanceláři. Díky jasně stanoveným podmínkám v Zákoníku práce víme, jak bychom měli v takovém případě postupovat.

foto_doktor

Ilustrační foto, Zdroj:sxc.hu

Pracovním úrazem se rozumí takové poškození zdraví, nebo v krajním případě smrt, které bylo způsobeno při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním.

Bezpečnost musí zajistit zaměstnavatel

Zákoník práce jasně ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při pracovní činnosti. A to vše na jeho vlastní náklady. Nemůže tedy po svých zaměstnancích chtít žádné přímé ani nepřímé příspěvky na zajištění bezpečnosti pracoviště.

Povinnosti jsou samozřejmě oboustranné. Zaměstnanec, který je dostatečně poučen o bezpečnostních nařízeních a případných rizicích, musí dodržovat jasně stanovená pravidla, aby ani on svým chováním nepoškodil zdraví své nebo svých kolegů.

Co požadovat, když se v práci zraníte

Pokud jste si zranění způsobili tím, že jste nedodržovali bezpečnostní pravidla, o kterých vás zaměstnavatel důkladně poučil, nedostanete nic. Jde o vaši chybu a nadřízený nemá povinnost vám v takovém případě cokoliv zaplatit.

FOTO_prášky

Zaměstnavatel vám musí zaplatit i bolestné

Může nastat ale i taková situace, kdy dodržujete všechna bezpečnostní nařízení, a přesto se zraníte. V tomto případě vám musí zaměstnavatel poskytnout náhradu jednak za ztrátu výdělku, ale také za výdaje na léčení, věcnou škodu, za bolest a za ztížení společenského uplatnění.

Neznalostí poškozujeme jenom sami sebe

Pročítat se paragrafy v Zákoníku práce není žádná velká zábava, pokud se ale jednou rozhodneme zapojit se do pracovního procesu a nějakou dobu v něm zůstat, měli bychom znát svá práva, ale i povinnosti. Když si uděláme rámcovou představu o tom, co smíme a co ne, nemůže nás žádný zaměstnavatel zaskočit.

Čtěte také: Pracovní smlouva, nenechte se zaměstnavatelem uchlácholit

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Pracovní úraz: Víme, co od zaměstnavatele požadovat