Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Ovládněte řeč těla a rozpoznejte lháře v prvních minutách

Redakce

Redakce

31. 1. 2012

Neverbální komunikace o vás prozradí mnohé. Řečí těla můžete získat druhé na svou stranu, zajistit si pozornost a úctu, ale i odhalit lháře. Která gesta je dobré si osvojit, a kterých se naopak vyvarovat?

Své myšlenky člověk prezentuje nejen mluveným slovem. Gestikulací, postojem, ale i pohybem rukama na sebe prozrazuje informace, které lze snadno využít. Pokud nechcete všechno vyzradit, naučte se své tělo lépe ovládat.

Vzpřímený čili sebejistý člověk

Sebejistý postoj těla je vzpřímený s nesvěšenými rameny. Buďte ale uvolnění, přílišná křečovitost může ostatní rozhodit. Ruce nemusí být nutně podél těla, dbejte ale na mírná gesta s dlaní směřující vzhůru. Na nikoho neukazujte prstem. Pokud chcete vyjádřit zájem a pozornost, nakloňte hlavu mírně na stranu. Vyvarujte se prudkých pohybů.

Čtěte také: Poznejte český znakový jazyk

Jste-li nuceni sedět, vybírejte židli v úměrné výšce k posluchačům. Na sedadle vždy seďte celými hýžděmi, s nohama nezkříženýma a opřenýma o zem před židlí. Nohy nenechávejte pod židlí, vyvolává to dojem nervozity. Ruce nechte uvolněné na stole.

Pro srovnání se podívejte na dva obrázky u přijímacího pohovoru. Na kterém obrázku má žena větší šanci na přijetí?

FOTO: Přijímací pohovor

S tímto přístupem jsou šance na úspěch mizivé, Zdroj: youtube.com

V prvním případě udělala několik zásadních chyb. Nohy zamotala pod židli, ruce si položila na nohy a namísto rovného sedu se zkroutila do židle. Působí nervózně, disharmonicky a nejistě.

FOTO: Přijímací pohovor 2

Při správné neverbální komunikace své šance značně navýšíte

Na druhém obrázku je žena ukázkově napřímená, s nesvěšenými rameny a nataženou rukou směrem k budoucímu zaměstnavateli. Nohy má srovnané před židlí. Jako mávnutím kouzelné hůlky se její vystupování změnilo v sebevědomé, upřímné a úspěšné.

Kam s rukama?

I ruce o nás mnohé prozradí. Dlaně mířící vzhůru vyjadřují vstřícnost a důvěru. Naopak zkřížením rukou na prsou se stavíte do obranné pozice a dáváte najevo svůj nesouhlas. Ani bubnování prstů o stůl či pohrávání si s předměty není ostatním příjemné. Ukazujete svoji nervozitu a nejistotu. Neméně důležitý je stisk ruky. Platí, že pevným stiskem dáte najevo úctu a zájem. Pokud má druhá osoba zpocenou ruku, nejspíš cítí úzkost.

Rozpoznejte lháře

Jako první lháře odhalí oči. Pokud se při svém proslovu dívá doprava, zbystřete smysly. Pohled doprava znamená vymýšlení si příběhu za pomoci fantazie. Pohled doleva je naopak jakýmsi flashbackem do minulosti, člověk vzpomíná a srovnává si v hlavě minulost.

Lhář se při vyprávění dívá do vaší tváře a snaží se zachytit, jestli ho při lži nepřistihnete. Často vyvolává nepřirozeně dlouhý oční kontakt a méně používá mimiku. Nespoléhejte na to, že lhář bude nervózní. Pokud je ve lhaní zběhlý, musíte se soustředit na detaily. Vůbec se nemusí vrtět v židli, pokud bude ztuhlý a nepřirozeně nehybný, pravděpodobně vám neříká pravdu.

OBR: Oko

Oči vás vždy prozradí

Oči jsou prý oknem do duše. Jediným pohledem dáte najevo radost, vztek či naději. Jdou těžko ovládnout, některá základní pravidla je ale dobré dodržet. Na posluchače se dívejte přímým, ne příliš dlouhým pohledem, který doplňte o lehký úsměv ve tváři. Naopak pohledem do stropu vyjádříte nezájem a sklopenýma očima podřazenost, nervozitu či stud.

Zapojte se do kurzu

Řeč těla neovládnete ze dne na den, jako většina přínosných dovedností vyžaduje vytrvalost. Při projevu se můžete pozorovat v zrcadle či natočit na kameru a později své nedostatky vypilovat. Nápomocný může být i přítel, který vaše vystupování zhodnotí.

Jestliže se rozhodnete ovládnout řeč těla na kvalitní úrovni, přihlaste se do kurzu, kde se za pomoci profesionálů naučíte ovládat své tělo.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Ovládněte řeč těla a rozpoznejte lháře v prvních minutách