Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Nejen za antikou do Turecka: není Efes jako Efes

Hana Chytrá

Hana Chytrá

20. 11. 2010

!SPECIÁL!Na odlehčení pátého dílu, ať nemáme pořád samou historii a archeologii, využiji shody jmen antického města s tureckým pivovarským gigantem. Jednak si tedy představíme nejzachovalejší antické město východního Středomoří, a také prozkoumáme turecký pivní trh.

FOTO: Celsova knihovna v Efesu

Celsova knihovna v Efesu, Foto: Hana Chytrá, Topzine.cz

I nadále zůstaneme při pobřeží Egejského moře, poblíž dříve popsaných lokalit – Milétu, Didymě či Selçuku. My jsme na našem putování zvolili cestu z krásného, dnes velmi expandujícího města Kuşadasi. Toto město se nachází v těsné blízkosti moře a je předmětem zájmu snad všech developerů v Turecku.

Již několik let zde probíhá masivní výstavba a z městečka se stává letní výletní rekreační oblast. Mimo jiné zde kotví obří výletní lodě, které skoro denně přiváží tisíce dychtivých turistů, jenž následně jezdí autobusy do Efesu a Pamukkale. Z jedné výletní lodě se naplní deset až patnáct autobusů cestujícími, takže si umíme představit, jak to pak v areálu antického města vypadá.

FOTO: Hadriánův chrám v Efesu

Hadriánův chrám v Efesu, Foto: Hana Chytrá, Topzine.cz

Procházka v ruinách antického skvostu

Oblast Efesu byla, tak jako ostatně celé území poloostrovu malé Asie, intenzivněji osídlena již během 2. tisíciletí, ale centrem se stává až po obsazení ionskými kmeny. Od roku 189 do roku 133 př. n. l. náležel Efes pergamonskému království, od roku 133 př. n. l. pak k římské říši. A právě tehdy se stal Efes jedním z nejdůležitějších měst tehdejší říše. Ve městě bylo vybudováno mnoho nových staveb, které financovali bohatí občané z řad kupců a obchodníků. Město se stalo hlavním sídlem nové  provincie Asie a usadil se zde prokonzul pro Asii.

Při vstupu do areálu nás jako první zaujme odeon, neboli krytá koncertní síň, jakési malé divadlo. Dále následují římské Variovy lázně, které byly původně vybudovány jako gymnasion (gymnasion byla starořecká tělocvična vyhrazená mladým mužům).

FOTO: Prytaneion

Prytaneion, Foto: Hana Chytrá, Topzine.cz

První větší stavba s původními sloupy patří budově Prytaneionu. A co že to vlastně bylo? Prytaneion bylo sídlo městské rady a během archeologického výzkumu zde byly odkryty zbytky dvou chrámů.V celle (ústřední/hlavní místnost) jednoho z chrámů stál oltář, na kterém hořel věčný oheň. Kolem oltáře stály sochy bohyně Artemis. Hned vedle se nacházela agora, která je označována jako státní, tedy výhradně politické shromaždiště.

Velká cesta – Cesta kurátů

Cesta je pojmenována podle kurátů, kněžích, kteří pečovali o posvátný oheň v Prytaneiu. Cesta vedla od státní agory k Celsově knihovně. Byla dlážděna mramorem a po obou stranách lemována sloupy se sochami.

Po cestě do jádra města, tedy od Prytaneionu  k Celsově knihovně, můžeme obdivovat Domiciánovo náměstí s chrámem zasvěceným právě císaři Domiciánovi, dále také Memmiův památník, zbytky Trajánovy fontány, Lázně Scholastiky, římské latríny, Hadriánův chrám či údajný nevěstinec.

FOTO: Cesta kurátů

Cesta kurátů, Foto: Hana Chytrá, Topzine.cz

Staveb je zde poměrně mnoho, všechny jsou to pouze torza a návštěvník brzo ztratí přehled. Je proto dobré se před návštěvou obecně seznámit s uspořádáním města, abychom získali lehký přehled a mohli se snáze orientovat.

Hygienické návyky v antice

Jelikož tyto antické zajímavosti patří mezi nejvděčnější témata, přidám i já nějakou tu informaci. Latríny, nacházející se v Efesu, patří mezi klasickou ukázku rozmařilosti bohatých Římanů. Jednalo se o velkou čtverhrannou místnost  lemovanou mramorovými sedačkami, pod nimiž stále protékala voda.  Jinými slovy, ukázka perfektní kanalizace. Uprostřed se nacházel bazén s rybičkami, a dokonce zde bylo vyhrazeno místo i pro malý orchestr.

Zajímavé je, že jednotlivé toalety nebyly odděleny. Tehdejší muži určitě netrpěli přehnaným studem, a dokonce se místnosti toalet a lázní často stávaly dějištěm nejrůznějších soukromých či politických rozhodnutí.

FOTO: toalety s vnitřním bazénkem

toalety s vnitřním bazénkem, Hana Chytrá, Topzine.cz

Celsova knihovna

Tento skvost se nachází v samotném jádru města a jedná se o nejzachovalejší stavbu. Původně byla budova postavena roku 135 n. l. jako hrobka. Postavil ji Julius Aquila pro svého otce Celsa, římského senátora a místodržitele provincie Asie. Ve výklencích knihovny byly uloženy papyrové svitky čítající 12 000 kusů.

Od knihovny již projdeme Mazeovou a Mitridatovou bránou a mineme agoru, nyní obchodní. Jako poslední na nás čeká unikátní divadlo, které mělo kapacitu 25 000 diváků. Průměr této obří stavby je 100 metrů.

FOTO: Divadlo v Efesu

Divadlo v Efesu, Foto: Hana Chytrá, Topzine.cz

Trocha zábavy na konec – pivovar Efes

Na turecký pivovarský gigant a národní jedničku pivo Efes narazíte snad úplně všude – ať už v zapadlé vesnici nebo metropoli jako Istanbul. Základní typ je světlý ležák, ale najde se i tmavé, pšeničné či citrónové pivo coby variace na oblíbenou mexickou Coronu. Pivo jsme nejen díky názvu ochutnali, ale bohužel nás příliš nenadchlo. Chuťově zajímavější pro nás byla spíše dvojka na tureckém trhu – pivo z pivovaru Turk Tuborg se sídlem ve měste Izmir.

Osobně jsem však dávala přednost jejich čaji, silné a velmi sladké variantě našeho černého čaje.

Čtěte také:

Nejen za antikou do Turecka: město Edirne, mešity a Dardanely

Nejen za antikou do Turecka: legendární Trója

Nejen za antikou do  Turecka: antický Pergamon a rozvaliny baziliky v Selçuku

Nejen za antikou do Turecka: věštírna v Didymě a město Milét

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Nejen za antikou do Turecka: není Efes jako Efes