Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Národní knihovna v Praze. Navštivte s námi největší knihovnu České republiky

Redakce

Redakce

17. 12. 2011

Jezuitská kolej Klementinum skrývá skvost s více než 6 miliony výtisky. Svou velikostí, úctyhodným stářím a kvalitou sbírek se řadí mezi celoevropsky významné. Co všechno v ní můžeme najít?

FOTO: NK

Národní knihovna, zde najdete téměř všechno!, Zdroj: wikimedia.org

Historie Národní knihovny se píše již od doby Karla IV. V té době však nenesla současný název a ani svou strukturou se nepřibližovala podobě, jakou známe dnes. Knihovny Pražské univerzity, jakožto základ budoucí Národní knihovny, se utvářely od 14. století, i když důležitou roli zde hrály zejména dary významných osobností.

Knihovna v Klementinu

Přibližně o dvě století později, po sloučení latinské školy dominikánského Studia generale a Pražské univerzity, se přesunuly knihovní fondy do budovy Klementina, vystavěného jezuity na troskách dominikánského kláštera. V 17. a 18. století vznikla v téže budově nejvýznamnější česká tiskárna i astronomické pracoviště.

Po odchodu jezuitů se díky Františku hraběti Kinskému stala univerzitní knihovna zájmem Marie Terezie a následně byla jí samotnou prohlášena Veřejnou c. k. univerzitní knihovnou.

FOTO: NK

Vchod do Národní knihovny od Karlova mostu

Dnes je bývalá jezuitská kolej, kde Národní knihovna společně se Slovanskou knihovnou sídlí, národní kulturní památkou a jednou z nejrozsáhlejších barokních staveb na našem území.

Zrození Národní knihovny

Prvním ředitelem knihovny se stal Karel Rafael Ungar. Byl to právě on, který v rámci Univerzitní knihovny založil koncem 18. století Národní knihovnu se sbírkami české a slovenské literatury a v téže době vymohl od pražských tiskařů publikace, odevzdávány knihovně vydavateli na jejich vlastní náklady.

Čtěte také: Památník národního písemnictví není jen nástroj na mučení nevinných školáků

Později došlo k rozšíření odevzdávání výtisků na celé území Čech a fondy knihovny nabíraly na síle. K rozvoji přispěly rovněž dary a nákup soukromých sbírek. První ředitel Ungar se také zasloužil o stanovení základní koncepce rozčlenění knihovních fondů. Tím nejen zdokonalil řízení a fungování celé instituce, ale jeho rukou vznikl rovněž lístkový katalog.

FOTO: NK

Už máte průkaz do Národní knihovny?

Politické situace daly za vznik Československé republice, ta přijala knihovnu do své správy. O rok později, roku 1919, se součástí knihovny stává Československý ústav bibliografický a o 5 let později byla založena Slovanská knihovna. Ta se později přestěhovala do budovy Klementina a funguje zde dodnes.

Změny jedna za druhou

Roku 1935 změnila knihovna název na Národní a univerzitní knihovnu a po uzavření vysokých škol nesla po krátkou dobu název Zemská a univerzitní knihovna. Současný název, tedy Národní knihovna České republiky, nese tato instituce od roku 1990. Roku 1990 došlo k vybudování centrálního depozitáře v Hostivaři a zpřístupnění elektronického knihovního katalogu, kde jsou naskenovány publikace zejména staršího data.

Síla současnosti

Národní knihovna České republiky se řadí mezi příspěvkové organizace a jejím zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Knihovní fondy jsou zejména univerzální (zajišťují všem občanům rovný přístup k veškerým informacím, jež obsahuje), ale uchovávají také speciální sbírky, historický a konzervační fond.

Knihovna je jakýmsi centrem celého systému knihoven na území České republiky. Vykonává jak odborné, informační a vzdělávací funkce, tak i výzkumné, metodické a poradenské. Od 20. let 20. století navíc plní povinnost archivace dokumentů vydaných na našem území, jinými slovy řečeno, vést českou národní bibliografii.

Jedna z nejdůležitějších?

Slovanská knihovna je součástí knihovny Národní s knižním fondem odborné světové slavistické literatury. Historické a původní literární tvorby slovanských národů najdete právě zde. Ve vší skromnosti se dá tvrdit, že Národní knihovna České republiky patří mezi nejvýznamnější evropské a světové knihovny

FOTO: NK

V noci vás do Klementina sice nepustí, ale i tak se můžete pokochat nevídanou architektonickou památkou

Barokní areál Klementina najdete na Starém Městě poblíž Karlova mostu. Vstoupit můžete z Mariánského náměstí, Karlovy ulice nebo Křižovnické ulice vchodem vedle kostela sv. Salvátora.

Kudy kam a co tam?

Přes 6 milionů dokumentů s ročním přírůstkem přibližně 70 tisíc titulů zahrnuje historickou i novodobou literaturu. V policích Národní knihovny ČR jsou uschovány i vzácné a ohrožené tiskoviny. Hledat a pátrat můžete v hudebních rukopisech, tiscích a původních dopisech známých umělců, v českých i zahraničních periodikách posledních několika let a historie dýchá i z inkunábulí, starých tisků, map i grafiky.

Podpořit může každý

Knihovna již nějakou dobu uskutečňuje takzvanou adopci rukopisů, jedná se o příspěvky na zhotovení uměleckých kopií vzácných rukopisů. Přispět lze například zakoupením pohlednic v budově Národní knihovny České republiky.

Tíživou situací pro Národní knihovnu České republiky jsou stále narůstající fondy a tedy problém, kam všechny dokumenty uložit. Historické klementinské budovy také nejsou v nejlepším stavu a knihovna se stále pokouší tísnivou situaci vhodným způsobem vyřešit. Probíhající rekonstrukce (rozdělena do 5 etap a předběžně odhadována na cenu 2 miliard korun), by měla zajistit klidné fungování knihovny na dalších 50 až 60 let.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Národní knihovna v Praze. Navštivte s námi největší knihovnu České republiky