Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Památník národního písemnictví není jen nástroj na mučení nevinných školáků

Tereza Tlachová

Tereza Tlachová

9. 10. 2010

FOTO: PNP!SPECIÁL! Hledáte určitou knihu a v žádné knihovně ji nemůžete sehnat? Chcete se dozvědět více o české literatuře přelomu 19. a 20. století? Je čas navštívit strahovský Památník národního písemnictví.

FOTO: PNP

Expozice interieru knihovny Jaroslava Vrchlického Zdroj: archiv památníku

Posláním Památníku národního písemnictví je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění. Zní to sice velmi složitě, ale jednoduše řečeno je Památník jakýmsi archivem nejen literárních, ale také výtvarných děl.

Literatura, umění i staré tisky

Památník uchovává více než desetinu z 65 milionů sbírkových předmětů umístěných v galeriích a muzeích ČR. To představuje podstatnou část národního kulturního dědictví. Sbírka začala vznikat postupně od roku 1952, je tvořena archiváliemi uloženými v oddělení literárního archivu. Archiv je považován za nejucelenější soubor pramenů ke studiu české literární historie 19. a 20. století. Sbírka Památníku národního písemnictví se dále člení do čtyř podsbírek: podsbírka výtvarného umění, podsbírka knih, podsbírka písemností a tisků, podsbírka další – exlibris. V této podsbírce jsou kromě exlibris zastoupeny volné grafické listy, novoročenky a příležitostné tisky, provedené v tradičních grafických technikách. Z darů výtvarníků, sběratelů a odkazů byla vytvořena významná kolekce exlibris, která doplněná o exlibris z fondů PNP představuje největší sbírku českého a světového exlibris v Čechách.

Strahovský klášter OBR: SK

Strahovský klášter                                                       Zdroj: commons.wikimedia.org

Literární archiv jako důležitá součást Památníku národního písemnictví byl původně součástí sbírek Národního muzea, 1. ledna 1964 se stal sbírkotvorným oddělením PNP. V době, kdy literární archiv přecházel pod PNP, obsahoval 1 700 000 archivních jednotek, což je přibližně čtvrtina dnešního obsahu. V současné době je zde uloženo více než 6 000 000 jednotek, které dokumentují vývoj české literatury od konce 18. století do dnešních dob. K literárnímu archivu patří také tři samostatné sbírky: fotoarchiv, výstřižkový archiv a audio/video archiv. Archivní fondy a sbírky se využívají k badatelským, výstavním, edičním a dokumentačním účelům. Od roku 2006 jsou archiválie zpracovávány v databázi Janus. Kromě katalogu a tištěných soupisů má veřejnost k dispozici prohlížeč databáze, do kterého jsou převáděna data všech zpracovaných fondů. Badatelé mohou studovat archiválie ve studovně literárního archivu v pražském sídle PNP nebo na detašovaném pracovišti ve Starých Hradech.

Specializovaná knihovna

Knihovna PNP je specializovanou muzejní knihovnou, která uchovává, zpracovává i získává podklady k vývoji literatury v českých zemích. Veřejnost zde najde hlavně sbírku rukopisů a starých tisků. Základem dnešní knihovny byla knihovna Strahovského kláštera, ale i další knihy pocházející ze zrušených klášterních knihoven. Roku 1953 byla získána Vilímkova provozní knihovna, ta spolu s Knihovnou Národní kulturní komise vytvořila základ pro dnešní knižní sbírku. Dále byly získávány také knihy z knihovních celků nejen českých spisovatelů (K. Biebla, V. Černého, V. Holana, J. Hory, V. Nezvala a dalších), ale také literárních vědců a dalších význačných osobností české kultury. V knihovně je vytvářen a udržován elektronický katalog v integrovaném systém Advanced Rapid Library, probíhá také digitalizace lístkových katalogů.

Pokud byste se do PNP toužili či museli vydat, je potřeba vědět několik základních informací: Studium sbírky PNP je umožněno badatelům pouze prezenčně, a to na základě vyplněného badatelského listu, ve studovnách jsou k dispozici katalogové lístky, elektronický katalog knihovny, Průvodce po fondech literárního archivu a prohlížeč databáze Janus. Přístup k internetu umožňuje prohlížení naskenovaných lístkových katalogů PNP i dalších významných knihoven ČR. K dispozici je badatelům také příruční knihovna, vystavená periodika a denní tisk.

Nejen studiem živ je člověk, proto můžete hledat odreagování na výstavách a akcích pořádaných PNP. Nejpřitažlivější akcí je jistě výstava o Karlu Hynku Máchovi v letohrádku Hvězda na Bílé Hoře, navštívit můžete i Trienále českého exlibris v Chrudimi. Kromě toho PNP pořádá i pořady pro děti a dospělé, malým čtenářům se jistě bude líbit třeba Čtení v zahradě nebo čtení z Máchových povídek pod názvem Mácha a Márinka. Dospělí si mohou přijít na své v pořadu Ptala se tě, což je výběr z milostné poezie V. Holana. V Památníku národního písemnictví prostě není čas nudit se!

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Památník národního písemnictví není jen nástroj na mučení nevinných školáků