Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Národní galerie představuje dvě neznámá díla. Poznejte krásu pozdní gotiky

Eva Csémyová

Eva Csémyová

27. 12. 2011

Od úterý 6. prosince probíhá v Anežském klášteře další výstava z cyklu Dílo sezony. Tentokrát máte možnost vidět zde dvě výjimečné pozdně gotické sochy, které dosud nebyly vystaveny.

 

OBR: Sedící P.Marie, po restaurování, detail

V depozitářích Národní galerie je ukryta řada výjimečných děl jako tato socha Sedící Panny Marie. Zdroj: Národní galerie

Výstava nazvaná Dílo sezony – Dva neznámé pozdně gotické reliéfy ze sbírek NG v Praze představí dvě veřejnosti dosud neznámé sochy ze sbírek Starého umění. Obě díla se řadí mezi ty nejkvalitnější sochařské výtvory, které vznikly ve střední Evropě v době pozdního středověku. Vidět je můžete v prostorách stálé expozice Anežského kláštera.

Prvním z vystavených děl je socha Sedící Panny Marie. Národní galerie získala toto dílo teprve nedávno, v roce 2011 z pražské soukromé sbírky. Tehdy byla socha pokrytá novodobou polychromií, jak se říká tomuto druhu barevného nátěru, která zakrývala detailně provedenou řezbu sochy. Vrstva polychromie byla sejmuta během restaurování a teprve poté vynikla pravá krása sochy.

OBR: Mistr Kefermarktského oltáře, Sedící P. Marie, 1475-80, stav před restaurováním.

Před restaurátorským zásahem byla gotická socha pokryta nepůvodní polychromií

Na základě srovnání s dalšími díly byl jako autor sochy určen anonymní umělec označovaný jako Mistr kefermarktského oltáře a vznik sochy byl datován do doby 1475-80. Od své původní podoby se socha ale liší. Určitě si všimnete, že na klíně Panny Marie je prázdné místo. Původně zde bývala soška Ježíška, která se však v minulosti ztratila.

K vidění je i unikát z Moravy

Druhou novinkou v expozici Anežského kláštera je reliéf Narození Krista z kláštera Corona Mariae z Třebařova na Moravě. Národní galerie ho získala již v roce 1934 ze soukromé moravské sbírky, vystavuje ho však nyní poprvé.

OBR: Reliéf z Třebařova u Krasíkova, 1510-15, celek po restaurování

Reliéf z Třebařova znázorňuje scénu Narození Páně

Reliéf vznikl zřejmě během let 1510-15 v olomoucké řezbářské dílně, která dodávala své práce na panství spravovaná olomouckým biskupem Stanislavem Thurzem a pány z Boskovic. Stejně jako socha Sedící Panny Marie také tento reliéf prošel náročným restaurátorským zásahem, který odhalil původní raně renesanční polychromii i kvalitu řezby tohoto díla.

Bez zásahu odborníků hrozil sochám zánik

Zajímavostí této výstavy je, že vzhledem k nedávno dokončenému celkovému restaurování obou soch představuje i málo známou práci restaurátorů a jejich spolupráci s kurátory, historiky umění a chemiky.

Prostřednictvím obrazové dokumentace je zachycen postup restaurátora od počátku jeho práce, kdy dílo nejprve rozebere, zbavuje nečistot, přemaleb a pozdějších doplňků, konzervuje a následně sestavuje a pomocí tmelení a retuší uvádí do podoby, kterou mohou návštěvníci obdivovat v expozici.

Na návštěvu této výstavy máte čas až do poloviny dubna roku 2012. Pokud se sem stihnete vydat do 25. března, můžete zároveň v Anežském klášteře kromě stálých sbírek gotických obrazů a soch navštívit výstavu Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice.

Dílo sezony – Dva neznámé pozdně gotické reliéfy ze sbírek NG v Praze

Anežský klášter

6.12. 2011 – 15.4. 2012

Otevírací doba: úterý – neděle 10 – 18 hod

Vstupné: 150 Kč / 80 Kč

ngprague.cz

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Národní galerie představuje dvě neznámá díla. Poznejte krásu pozdní gotiky