Menu
TOPZINE.cz
Architektura a stavitelství

Most se dočká svého dvojčete. Modelem města pojedou i tramvaje

Redakce

Redakce

4. 3. 2012

V severočeském Mostě bude instalován historický model města. U starších návštěvníků vzbudí nostalgii, mladším umožní poznat ztracenou podobu města. MiniMostem se budou moci lidé nejen projít, ale i projet, snad již v roce 2013.

OBR: Starý Most před likvidací v 70. letech 20. století

Starý Most musel ustoupit težbě hnědého uhlí. Zdroj: muzeum-most.cz

Těžební činnost v severních Čechách na mnoha místech zcela změnila podobu nejen krajiny, ale i osídlení. Tradiční ukázkou negativního dopadu těžkého průmyslu je šedesátisedmi tisícové město Most, které se rozkládalo nad ložisky hnědého uhlí, a proto bylo roku 1964 rozhodnuto o jeho likvidaci a výstavbě města nového opodál. Kuriozitou této akce je známý přesun pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie o 841 metrů v roce 1975.

Přečtěte si i článek o severočeských kostelech, které byly zbourány kvůli těžbě uhlí

Protože historická podoba města z let po druhé světové válce je současnými obyvateli téměř zapomenuta, rozhodlo se město pro unikátní projekt, jehož výsledkem bude MiniMost – park miniatur původních staveb města včetně ulic, kterými budou moci návštěvníci procházet.

OBR: Areál Jezera Most s přemístěným kostelem

V okolí nově vzniklého jezera nedaleko přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie vyroste i MiniMost. Zdroj: kostel-most.cz

Uliční síť je rozvržena podle mapy z roku 1953 a makety budov jsou zhotoveny v poměru 1:25. V současné době je již vytvořeno přes 25 staveb znázorňujících nejvýznamnější budovy Starého Mostu. Historická zmenšenina města bude součástí právě budovaného rekreačního areálu nedaleko nově vzniklého jezera Most, které vzniklo po vytěženém lomu.

Složitá cesta k cíli

Projekt MiniMostu je připravován již více než 6 let. Datum jeho předpokládaného dokončení se neustále oddaluje, zejména z finančních a administrativních důvodů, které komplikují dokončení celého rekreačního areálu Jezero Most, kde bude park umístěn. MiniMost je připravován také ve spolupráci se sousedním Saskem a  partnerským německým městem Oederan, které má s realizací podobného skanzenu zkušenosti.

Nic nového
Prvotním impulsem pro připravovaný projekt byl pravděpodobně nápad mosteckého rodáka Jana Turka, který chtěl vytvořit virtuální model Starého Mostu, který by byl pro všechny nadšence přístupný na internetu. Postupně se mu podařilo nashromáždit značné množství dobového materiálu – fotografií a podrobných map. Realizaci však zabránila finanční nákladnost projektu, se kterou v té době panu Turkovi radnice města nepomohla.

OBR: Maketa kostela Nanebevzetí Panny Marie

V nedalekém městě Oederan již podobný park miniatur existuje. Zdroj: klein-erzgebirge.de

Kromě modelů nejznámějších historický staveb, které jsou dochovány již jen na fotografiích či kresbách, bude park doplněn i malými tramvajemi a autobusy pro děti. Návštěvníci se městečkem budou moci procházet po 1,5 metru širokých ulicích. Kromě památek Mostu bude v parku k vidění také několik pamětihodností z širšího regionu, například dominanta Ústí nad Labem – hrad Střekov, ale i makety důlních strojů a staveb.

Momentem otevření MiniMostu pro veřejnost se však projekt neuzavře. Park by měl být nadále doplňován dalšími stavbami, a to i z nedalekých saských měst Marienberg a Freiberg. Pokud se neobjeví žádné další komplikace, měl by být MiniMost otevřen veřejnosti v roce 2013.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Most se dočká svého dvojčete. Modelem města pojedou i tramvaje