Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Jeruzalém židovský: Zeď nářků (2. díl)

Samcová Jana

Samcová Jana

14. 2. 2010

Zeď nářkůHistorický, i s moderní tváří. Bohatý, i na hranici chudoby. Posvátný, i bez vyznání. Takový je Jeruzalém. Místo impozantních památek, osobitých obyvatel, i ve vzduchu permanentně visícího konfliktu. Místo nejdůležitějších náboženských kultur – judaismu, islámu i křesťanství. Místo věřící, místo nejsvětější.

Zeď nářků, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Zeď nářků, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Zeď nářků neboli Západní zeď je pozůstatkem, relikvií západní části vnější hradby Chrámu, jenž byl centrem náboženských kultur izraelského lidu. Chrám byl častým svědkem obětování, než byl kolem roku 70 n. l. zničen Římany v První židovské válce. Židé k ní chodili zboření chrámu oplakávat, čímž stěna od Arabů získala pojmenování Zeď nářků. Dnes se k ní jezdí modlit židé z celého světa. Neváhají procestovat tisíce kilometrů, aby do spár mezi kameny vložili své přání napsané na kousku papíru. Těm, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohou ke Zdi nářků osobně dostavit, nabízí pomoc sdružení Western Wall Heritage Foundation, kam mohou židé posílat své naděje prostřednictvím faxu a e-mailu. Dokonce přes sociální síť Twitter. Pracovníci nadace modlitby vytisknou a osobně vloží do trhlin zdi. Vítejte v Izraeli třetího tisíciletí. Ačkoli je židovský bůh otevřený všem, kapacita zdi není nevyčerpatelná. Čas od času se tudíž spáry zdi vyčistí, aby vzniklo místo pro modlitby nové.

Zeď nářků je jakýmsi božím ouškem. Po celý den se u ní střídají zástupy věřících i obyčejných turistů, aby zde poprosili boha o odpuštění a pronesli své tužby. Někteří u ní vydrží stát celé hodiny. Zeď je striktně rozdělena na mužskou a ženskou část, přičemž mužům jsou vymezeny plné dvě třetiny zdi. Muži si před vstupem ke zdi musejí nasadit jarmulku – tradiční židovskou pokrývku hlavy. To proto, aby před bohem nestanuli nazí. Ode Zdi nářků byste vždy měli odcházet pozpátku. I když nevidíte, kam šlapete, nikdy se neotáčejte. Bohu se nesluší ukazovat záda. Vaše modlitby a přání, které jste vložili do spár zdi, by mohly zůstat nevyslyšeny.

Za týden se ve třetí reportáži podíváme na Křížovou cestu, po níž Ježíš Nazaretský vláčel svůj kříž.

Jeruzalém: Nejsvětější místo planety s nádechem terorismu (1. díl)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jeruzalém židovský: Zeď nářků (2. díl)