Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Jeruzalém křesťanský: Křížová cesta (3. díl)

Samcová Jana

Samcová Jana

21. 2. 2010

Křížová cestaHistorický, i s moderní tváří. Bohatý, i na hranici chudoby. Posvátný, i bez vyznání. Takový je Jeruzalém. Místo impozantních památek, osobitých obyvatel, i ve vzduchu permanentně visícího konfliktu. Místo nejdůležitějších náboženských kultur – judaismu, islámu i křesťanství. Místo věřící, místo nejsvětější.

Getsemanská zahrada, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Getsemanská zahrada, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Jeruzalém je velmi důležitým poutním místem pro ty, kteří si z literatury nejvíce cení Bible. Podle Nového zákona právě v Jeruzalémě strávil své poslední okamžiky Ježíš Kristus zvaný také Nazaretský. Na hoře Sijón prožil se svými apoštoly svoji poslední večeři, po níž se odebral modlit do Getsemanské zahrady nacházející se na úpatí Olivové hory (dodnes v ní najdeme mohutné stovky let staré olivovníky, které údajně samotného Krista pamatují). Za dlouhého rozjímání v zahradě byl Kristus jedním ze svých věrných apoštolů – Jidášem – zrazen. Jidášův polibek pro Krista znamenal hřebík do rakve. Byl zatčen, odsouzen k smrti ukřižováním a noc před popravou krutě mučen a bičován. V den svého ukřižování musel na svých bedrech vláčet kříž, na který měl být přibit. Cesta, po níž Kristus kráčel vstříc smrti, od té doby nese název Křížová. Je známá také jako Via Dolorosa.

Viu Dolorosu dnes najdeme uprostřed muslimské čtvrti. Zatímco se usilovně snažíte vtělit do pocitů polomrtvého Krista, kolemstojící arabští stánkaři se předhánějí ve snaze vnutit vám kdejakou bezcennou cetku. Na Křížové cestě najdeme celkem čtrnáct zastavení, která lemují Ježíšovu pouť na věčnost. První zastavení znamená začátek Ježíšovy cesty z domu Pilátova. Při druhém zastavení na sebe Ježíš vzal kříž a na třetím poprvé padl pod jeho tíhou. Počtvrté se židovský král zastavil, když potkal svou matku. Popáté, aby dovolil Šimonovi pomoci nést kříž. Při šestém zastavení si Ježíš vzal roušku od Veroniky a zanedlouho znovu klesl pod vahou kříže.  Při osmém zastavení Ježíš napomínal plačící ženy a vzápětí ho tíha kříže srazila k zemi potřetí. Po desáté byl Kristus nucen zastavit, aby mu sejmuli roucho. Jedenácté zastavení představuje přibíjení na kříž na místě uctívaném jako Golgota neboli hora Kalvárie. Ježíšova smrt na sebe nenechala dlouho čekat. Bezvládné tělo bylo sejmuto z kříže a položeno matce do klína. Na posledním čtrnáctém zastavení byl Kristus uložen do hrobu.

Hrob Ježíše Krista, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Hrob Ježíše Krista, Foto: Jana Samcová, Topzine.cz

Místo Ježíšova posledního odpočinku se nachází v křesťanské čtvrti v Bazilice Svatého hrobu, kde je také největší koncentrace věřících i ostatních turistů. Návštěvníci jsou ochotni vystát hodinové fronty, neboť poklonit se a políbit Kristovo posmrtné stanoviště je otázkou nejvyšší víry a přesvědčení. Na místě, na němž bylo Ježíšovi těsně před smrtí poskytnuto poslední pomazání, dnes leží posvěcená mramorová deska. Traduje se, že každý předmět, který se jí byť jen okrajově dotkne, získá punc svátosti. Po několika minutách strávených zíráním na to, co všechno lidé touží posvětit, člověka napadají hříšné myšlenky, zdali někteří tu pobožnost neberou až příliš vážně. Řetízek s křížkem je pochopitelný, ale vysypat na desku igelitku plnou bavlněných spodků, nad tím už se rozum pozastaví.

V posledním čtvrtém pokračování se zaměříme na muslimské pojetí Jeruzaléma a jeho dominantu Skalní Dóm.

Jeruzalém: Nejsvětější místo planety s nádechem terorismu (1. díl)

Jeruzalém židovský: Zeď nářků (2. díl)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jeruzalém křesťanský: Křížová cesta (3. díl)