Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Jane Austenová: Pýcha a předsudek. Zabrání předsudky vzniku velké lásky?

Simona Hencová

Simona Hencová

11. 2. 2013

FOTO: Benethovi z Pýchy a předsudku

Společenský román z prostředí anglického venkova líčí osudy pěti sester Bennetových. Jejich matka je toho názoru, že hlavním úkolem mladé svobodné ženy je bohatě se provdat. A tomuto přesvědčení podřizuje i své jednání.

FOTO: Benetovi z Pýchy a předsudku

Matka chce najít dcerám vhodné ženichy, Zdroj: wikimedia.org

Román Pýcha a předsudek vyšel poprvé v roce 1813. Úplně první verzi románu napsala Jane Austenová už v letech 1795 – 1797 pod názvem První dojmy. Autorka s břitkým humorem vykresluje vztahy na anglickém venkově konce osmnáctého století. Jedná se o román z doby, kdy hlavním cílem každé matky bylo provdat svou dceru za nejlepší partii v okolí.

Jane Austenová (1775–1817) patří mezi nejznámější anglické spisovatelky, její tvorbu uznávali například sir Walter Scott či S. T. Colleridge. Ve svých románech se soustředila na život mladých žen ze střední třídy, které se často musely spoléhat na výhodné manželství, aby měly šanci uplatnit se ve společnosti. Proslula zejména díky románu Pýcha a předsudek, popularity se ale dočkala i její další díla: Rozum a cit, Opatství Northanger, Anna Elliotová či Emma.

Příběh se odehrává na anglickém venkově v hrabství Hertfordshire. Paní Bennetová je matkou pěti dcer zralých na vdávání: Jane, Elisabeth, Mary, Kitty a Lydie. Nejstarší z nich, krásnou a dobrosrdečnou Jane, zatouží provdat za zámožného pana Bingleyho, který se přistěhoval do sousedního panství Netherfield. S panem Bingleym přijela také jeho sestra a přítel pan Darcy. Paní Bennetová se všemožně snažila zprostředkovat své dceři a Bingleymu příležitost k setkání. Na plese, kterého se všichni výše zmínění účastní, se pan Darcy chová povýšeně a odmítne tancovat s Elisabeth, druhou nejstarší dcerou Bennetových.

Keira Knightley ve filmu Pýcha a Předsudek, Zdroj: distributor filmu

Elisabeth si na základě uražené hrdosti vytvoří špatný úsudek o Darcym a tím se její vztah od začátku komplikuje. Na scéně se objevuje šarmantní pan Wickham, který přijíždí do města s plukem vojáků. Sblíží se s Elisabeth a vyjde najevo, že pana Darcyho také zná a vypráví jí, jak zle a nespravedlivě se k němu Darcy v minulosti zachoval. Dívčiny antipatie k Darcymu se ještě prohloubí, když zjistí, že je to on, kdo stojí za nenadálým odjezdem pana Bingleyho do Londýna. Elisabeth lituje svou sestru Jane, která se do Bingleyho zamilovala a jeho náhlý odjezd ji velmi trápí.

Nápadníci

Do sídla Bennetových přijíždí na návštěvu bratranec pan Collins. Má v plánu oženit se s jednou z dívek a odvézt ji na svou faru. Požádá o ruku Elisabeth, ale ta ho odmítne, a tak se pan Collins nakonec ožení s její nejlepší přítelkyní Charlotte a odveze si ji s sebou. Elisabeth se posléze vydá Charlottu v jejím novém domově navštívit. U Collinsových se setká s lady Catherine de Bourgh, která shodou okolností také zná pana Darcyho a zamýšlí za něho provdat svou dceru.

Pan Darcy se na zámku lady Catherine objeví také, vyhledá Elisabeth, vyzná ji své city a požádá o ruku. Elisabeth je velmi překvapená, ale dá mu odmítavou odpověď, neboť mu nemůže zapomenout, že připravil její sestru o štěstí a podvedl pana Wickhama. Následně ji Darcy předá dopis, ve kterém vše podrobně vysvětluje, a odjede.

Čtěte také: Vystoupejte spolu s románem Emily Brontëové až na Větrnou Hůrku

Darcy v listě přiznává, že podezíral Jane z předstírání náklonnosti kvůli Bingleyho majetku. Uvede také na pravou míru nedorozumění s důstojníkem Wickhamem. Elisabeth se dozví pravdu o Wickhamově minulosti a nečestné povaze a raději s ním chce přerušit styky. To neplatí pro její mladší sestru, teprve patnáctiletou Lydii, která mladíkovu kouzlu podlehne a uteče s ním. Pro rodinu to znamená velkou ostudu. Mladá neprovdaná dívka sama na cestách s mužem? Nemyslitelné!

FOTO: Každý si chce někdy odpočinout na venkově

Příběh se odehrává na anglickém venkově, Zdroj: sxc.hu

Elisabeth se posléze vypraví na cesty po Anglii se svou tetou a strýčkem. Navštíví také Darcyho sídlo Pemberley, jelikož majitel má být v tu dobu mimo domov. Darcy se ale nečekaně vrátí a chová se jako vyměněný. Je milý, pozorný a Elisabeth si uvědomuje, že i ona k němu cítí náklonnost. Její city se ještě více prohloubí, když pan Darcy pomůže s nalezením Lydie a Wickhama. Zaplatí Wickhamovi a donutí ho, aby se s Lydií oženil a předešel rodinné ostudě.

Darcyho proměna

Pan Bingley se po návratu opět shledá s Jane, vyzná jí lásku a zasnoubí se s ní. Znenadání se u Bennetových doma objeví lady Catherine a ztropí scénu, protože se domnívá, že Elisabeth se s Darcym zasnoubila. Elisabeth se cítí uražena, ale pan Darcy ji překvapí – vyzná jí svou lásku podruhé a požádá ji o ruku. Tentokrát Elisabeth kývne.

Jane Austenová s jemnou ironií vykresluje první milostná vzplanutí a zklamání, ješitnost, vypočítavost a jak už název napovídá, lidskou pýchu a předsudky. V románu vyobrazuje různé lidské vlastnosti, od přílišné důvěřivosti a naivity, představované v postavě Jane, přes temperamentní povahu Elisabeth až po povrchnost paní Bennetové. Její manžel je oproti ní klidný, nenechá se rozhodit pošetilostmi své manželky ani rozmary svých dcer. V roce 2005 se film dočkal stejnojmenné filmové adaptace s Kierou Knightley v hlavní roli.

„A snad bych se já směla zeptat,“ odpověděla, „proč jste mi s tak zřejmým úmyslem mě pobouřit a urazit přišel sdělit, že mě milujete proti své vůli, navzdory zdravému rozumu, dokonce v rozporu se svou ctí? Není tohle dostatečnou omluvou za bezohlednost, jestliže jsem se jí vůbec dopustila? Jsou tu však i jiné důvody. Sám je dobře znáte. I kdyby mi city nebránily – kdybyste mi nebyl lhostejný nebo kdybych vám i byla nakloněna – myslíte, že bych za jakýchkoli okolností byla v pokušení vyslyšet muže, který svým počínáním zničil – snad navždy – štěstí mé milované sestry?“

Macura, Vladimír: Slovník světových literárních děl I. Praha: Odeon, 1989.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Jane Austenová: Pýcha a předsudek. Zabrání předsudky vzniku velké lásky?