Menu
TOPZINE.cz
Nákupy a nakupování

Dohoda o provedení práce 2010. Jak na to?

Redakce

Redakce

4. 4. 2010

Léto se nám blíží a nejeden z vás určitě plánuje nějakou tu brigádu. To, co se vás bude z hlediska pracovního poměru týkat nejčastěji, je tzv. dohoda o provedení práce.

minulém článku jsem tento pracovní poměr již nakousl, dnes se na něj podíváme podrobněji. Zprvu je důležité si uvědomit, že dohodu o provedení práce nelze považovat za dlouhodobou činnost, protože ročně je tento poměr (u jednoho zaměstnavatele) limitován 150 hodinami/rok v rámci nějakého konkrétního úkolu. Výhodou pro vás ovšem je, že můžete mít najednou více takovýchto zaměstnavatelů, kteří o sobě nemusejí vědět. Žádné omezení z toho pro vás (kromě času) neplyne.

Poměr jako takový podléhá zákoníku práce a vzniká buď ústně – což je nejčastější, anebo písemně. Na místě je samozřejmě pečlivá volba činnosti, kterou budete vykonávat. Uvažujte klasické faktory jako náročnost práce či výše odměny. Právě na tu berte zřetel. Její maximální hodinová výše sice není nijak omezená, neexistuje však ani žádné minimum, které by vám musel zaměstnavatel vyplácet. Zvažte proto velmi dobře, jakou práci si zvolíte.

Pohovor

Pohovor

Jak je to s pojištěním?

Právě v rámci pojištění lze nalézt největší výhodu tohoto pracovního poměru. Vy ani zaměstnavatel totiž neplatíte žádné zdravotní ani sociální pojištění. Ostatní typy poměrů jako třeba Dohoda o pracovní činnosti takové štěstí nemají.

Budu jako student platit nějaké daně?

Z vámi vydělané částky se počítá pouze s 15% daní měsíčně, pokud ovšem nepřekročíte částku 5 000 Kč. V tomto směru by vám mohlo hodně pomoci potvrzení o studiu, které dokazuje váš studentský status a z toho pro vás plynoucí nárok na snížení daně ve výši 4 020 Kč/rok. Na státem uznané škole toto lze uplatnit do 26 let. Jestliže jste studovali jen část roku (a pak jste třeba ze školy odešli), uplatníte 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku podmínky splňujete. Pokud jste v rámci pracovního poměru nemocný, nemáte nárok na žádnou formu nemocenské.

Dohoda o provedení práce Zdroj: finanční úřad

Dohoda o provedení práce Zdroj: finanční úřad

Jak vypadá smlouva?

Pokud s vámi bude chtít zaměstnavatel uzavřít smlouvu písemně, měli byste se setkat se vzorem na předchozím obrázku. Na počátku celého jednání by mělo být jasně stanoveno, jaký pracovní úkon budete vykonávat, dále jaká bude odměna za jeho provedení a rovněž doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Z hlediska smlouvy je samozřejmě lepší forma písemná, kde máte vše černé na bílém a nemusíte se spoléhat jen na váš instinkt, že nebudete ústní formou podvedeni. Takovýto podvod by patrně byl právně napadnutelný. Nemyslím si však, že byste s něčím takovým chtěli trávit čas.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Dohoda o provedení práce 2010. Jak na to?