Menu
TOPZINE.cz
Nákupy a nakupování

Daně a studenti: Podnikáte a potřebujete poradit?

Redakce

Redakce

6. 6. 2010

O vztazích mezi studentem a daněmi jsme se již bavili v minulé části, nyní se podrobněji podíváme na daně u podnikajícího studenta, zejména pak na tzv. daňové přiznání.

Jak na daně? Zdroj: Pavel Cízner, Topzine.cz

Jako studenta se vás samozřejmě týkají slevy, a to konkrétně slevy na dani pro podnikajícího studenta ve výši za celý rok, i když jste třeba podnikali nebo byli zaměstnaní jen dva měsíce nebo dva týdny. Tyto slevy uplatňujeme v našem daňovém přiznání po skončení roku, daň můžeme tímto způsobem snížit až o 4020 Kč. Limitem je pouze věk (26-28 let) a působení na státem uznané škole.

Rady pro rodiče

Pokud jsem rodič, pak můžu na své dítě – studenta uplatnit slevu na dítě. Příkladem může být třeba ta skutečnost, že mám dítě, které studuje na střední škole, žije se mnou ve společné domácnosti a zároveň má živnostenský list a podniká. V takovém případě na něj lze uplatnit slevu na dani v mém daňovém přiznání, tzv. slevu na dani na dítě.

Jak už jsem nakousl, příjmy z podnikání se po skončení roku uvádějí v daňovém přiznání a platí se z nich tzv.  daň  z příjmu. To se dělá následujícím způsobem:

Zjištění zisku: Obvykle postupujeme tak, že sepíšeme příjmy, z nich vypočítáme výdaje (např. je vyjádříme určitým procentem) nebo použijeme  tzv. daňovou evidenci – sepíšeme příjmy i výdaje podložené platnými doklady. Do výdajů můžeme dát i stravné, výdaje na auto a odpisy majetku. V tomto kontextu však již neuplatňujeme zdravotní ani sociální pojištění jako daňový výdaj.

Stáhnutí formulářů: pro daňové přiznání a přehledy příjmů pro zdravotní a sociální pojištění je naším dalším krokem. V úvahu připadá i osobní návštěva na úřadech a pojišťovně.

Potvrzení o přijmutí

Pokud jsme měli zaměstnání (i jako student), získáte potvrzení o příjmu (tj. potvrzení o zdanitelných příjmech – každý náš zaměstnavatel nám musí na vyžádání do deseti dnů vystavit doklad o souhrnných údajích z našeho mzdového listu, kde nesmí chybět zejména hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění, zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti).

Dále vyplníme daňové přiznání k dani z příjmu, kam uvedeme i další naše příjmy.

  • příjmy z kapitálového majetku
  • příjmy z pronájmu
  • ostatní příjmy

Upozorňuji, že neuvádíme příležitostné příjmy do 20 tisíc za rok a příjmy osvobozené či již zdaněné.

Zapomenout nesmíme rovněž na

Odčitatelné položky, slevy daně, dary

V daňovém přiznání si snížíme daň o odčitatelné položky, slevy na dani a dary.

Nízký zisk, ztráta

Ztráta z podnikání sníží základ daně z jiných příjmů kromě zaměstnání.

Peníze, daně a to ostatní Foto: Tereza Vyhnálková, Topzine.cz

Sazba daně, termín pro přiznání a daň

Pro rok 2010 platí 15% daň z příjmu pro veškeré příjmy. Zvlášť důležitý je termín pro podání daňového přiznání na finanční úřad, obvykle jde o  poslední březnový den. Pokud je to nepracovní den, tak následující pondělí. Daňové přiznání můžeme také podat on-line. Do stejného termínu zaplatíme daň osobně nebo tak, aby peníze přišly na účet finančního úřadu v termínu. Termíny pro daně i pojištění můžeme prodloužit až o 3 měsíce.

Zdravotní a sociální pojištění

Vyplníme Přehledy příjmů (tj. speciální formulář) zvlášť pro sociální pojištění a zvlášť pro zdravotní pojištění a do konce dubna je podáme nebo pošleme na úřad OSSZ a naši zdravotní pojišťovnu. Do 8 dnů po podání daňového přiznání doplatíme zdravotní pojištění, které vyšlo v Přehledu. Do konce dubna doplatíme sociální pojištění, které vyšlo v Přehledu. Při nízkém zisku nemusíme sociální pojištění platit, pokud doložíme, že podnikání máme jen jako vedlejší činnost.

Podání daně z příjmu možná není nejjednodušší záležitostí, každoročně se s ní však potýká spousta začínajících i zaběhlých podnikatelů a její doložení je zároveň základním předpokladem pro další podnikatelskou činnost. Výhodou studenta podnikatele je však možnost uplatnění výše uvedených slev, které činí podnikání v tomto období života o to zajímavějším.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Daně a studenti: Podnikáte a potřebujete poradit?