Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Cesta na Měsíc, v češtině prozatím nevydaná povídka Terezy Brdečkové

Eva Marková

Eva Marková

15. 10. 2010

FOTO: Cesta na Měsíc!EXKLUZIVNĚ! Když jsem Tereze Brdečkové posílala rozhovor k autorizaci, poslala mi zpět nejen upravený rozhovor, ale i  tuto povídku. Souvisí to s tím, o čem jsme v rozhovoru mluvily, psala Brdečková, a jestli prý to nechceme uveřejnit. Chtěli jsme. –  Cesta na Měsíc byla napsána na objednávku do antologie povídek  o Vesmíru, která vyšla ve Francii. Česky si můžete povídku přečíst až teď, na stránkách Topzine.cz!

FOTO: Tereza Brdečková

Tereza Brdečková, autorka povídky, Zdroj: PEN Klub

Do Prahy jsem se vydal v červenci 1609 z Lovaně, abych prodal Jeho Milosti císaři Rudolfovi opis Smaragdové desky Herma Trismegista, knihu, kterou koupil kdysi můj otec. Císařští poslové pátrali po rukopisu několik let, a když se dozvěděli, že právě já ho mám, nabídli mi za něj vysokou částku. Ale protože neplatili hotově, rozhodl jsem se přivézt knihu císaři do Prahy sám.

Na cestu jsem se vydal s přítelem z dětství, panem de Brunoy. Chtěl si trochu užít, než se ožení, zatímco já jsem chtěl získat peníze na cestu do Ameriky. Knihu jsme vezli v obyčejné kožené brašně a v noci jsem si ji dával pod hlavu. Pan de Brunoy se zajímal o alchymii, a protože je lepší latiník než já, přeložil mi začátek a opsal jej na papír. Tady je:

„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, aby dokonány byly divy jediné věci.“

Četl jsem ta slova několikrát, ale ležela na papíře jako mrtvá.

KOLÁŽ: Cesta na Měsíc

Autor: Marián Luha, Topzine.cz

Po cestě přes Německo jsem se mnohokrát díval na nebe. Ve dne abych zjistil, jestli bude pršet, a v noci abychom se neztratili. Celý týden jasně svítil měsíc. Hvězdy a měsíc byly naše lampy a průvodci, ale neviděl jsem v nich víc než pomocníky. Teď už se dívám na nebe skoro jako hvězdáři. V Praze jsem se poučil od mužů, kteří se dívají na oblohu jako do budoucnosti a hledají, podle jakých zákonitostí se nebeská klenba otáčí. Co drží hvězdy na nebi, že nespadnou dolů? Proč se navzájem nesrazí? Jak jsou daleko? Jsou mezi sebou nějak uspořádány? A proč se nám zdají krásné? Proč září, když jsou zároveň z kamene? To všechno je třeba zjistit, abychom lépe porozuměli sami sobě.

Za Lužicemi jsme překročili hory. Cestovali jsme úrodnou rovinou mezi kuželovitými kopci, z nichž některé vypadaly jako lidské hlavy nebo velké sochy. Krajina v Čechách se mění každou chvilku, a tak se člověku zdá, že projel mnoho zemí. Do Prahy jsme přijeli od severu. Město leží mezi pahorky jako Řím a velikostí i stupňovitým uspořádáním se podobá Lyonu. Od té doby, co sem císař z Vídně přenesl dvůr, je tu veselo a mnoho bohatství.

Noci byly ještě teplé a na ulicích plno lidí, kteří pili, zpívali anebo sháněli holky. Byl jsem překvapen, kolika jazyky se tu mluví a jak volně se stýkají a uzavírají sňatky lidé různých národností a náboženství: Češi, Němci, Španělé, Italové. Židé mohou v Praze provozovat řemesla a mají mnoho výhod, protože půjčují císaři peníze a prodávají mu svá kouzla. Ve městech, která jsem zatím poznal, si lidé jsou podobní jako z jedné rodiny. V Praze je tolik tváří jižních, severních i východních, hrubých i jemných, jako by si tu dala schůzku celá Evropa. Každý si žije bez zábran, nikomu to nevadí a nikdo se o to příliš nezajímá.

KOLÁŽ: Cesta na Měsíc

Autor: Marián Luha, Topzine.cz

O společnost pana de Brunoy jsem přišel hned první večer. Šli jsme se po večeři projít a v úzkých ulicích jsme uviděli kejklíře ve špičatém klobouku a šarlatovém plášti. Na stolku měl kovové  kroužky a dřevěné figurky a mával nad tím hůlkou ve světle pochodně. Na rameni mu seděla sova a otáčela hlavou kolem dokola.

Kejklířova hezká pomocnice s bubínkem  položila panu de Brunoy ruku na rameno a něco mu šeptala do ucha. Najednou se ozval křik, úzkou ulicí projížděl kavalír na koni a mečem si razil cestu. Udeřil čepelí naplocho do kejklířova stolku. Kroužky a figurky se rozletěly po dlaždicích a jiskřily přitom.  Tu se kejklíř naklonil ke mně:

„Fuego!,“ řekl mi přímo do ucha.

Pak si už na nic nepamatuji. Bylo to, jako kdybych zmizel a znovu se objevil. Stál jsem  sám na stejném rohu, ale kejklíř, lidé i pan de Brunoy byli pryč. Řekl jsem si, že odešel s tou hezkou ženou a nehledal jsem ho.

Byli jsme oba hosty v domě rektora pražské univerzity Martina Bacháčka, který míval přátelské styky s mým vzdělaným otcem.  Pražská univerzita je podobojí,  ale sami evangelíci posílají syny k jezuitům, kteří jsou velkorysejší. Školy se mezi sebou hádají, ale učenci si vyměňují pozorování a zkušenosti bez ohledu na náboženství. To platí zejména, pokud jde o pozorování hvězd. V žádném městě není tolik hvězdáren a astronomických přístrojů jako v Praze.

Řekl jsem panu Bacháčkovi rovnou, že přes veškerou otcovu snahu mne zajímají spíš dobrodružné výpravy než knihy, a že prodávám Herma Trismegista, abych mohl  plout do Ameriky. Řekl, že v té knize jsou beztak samé pověry. Ptal jsem se, proč si to myslí.

„Protože v přírodě je pravda jenom jedna a platí za všech okolností,“ řekl. „Je to pravda rozumu. Nezjišťujeme ji kouzly, ale zkoumáním.“

KOLÁŽ: Cesta na Měsíc

Autor: Marián Luha, Topzine.cz

Nebudu líčit, jak strastiplně jsem čekal na přijetí u císaře. Nejprve jsem posílal vzkazy panu komořímu Langovi. Pak jsem chodil na Hrad a čekal v předpokojích s posly a uchazeči o místo. Každý den jsem marně zdolával schodiště na rozlehlý Hrad a naděje, že budu přijat, už hasla. V září pan Bacháček požádal Johanna Keplera, císařského astronoma, aby mne na Hrad vzal sebou.

V Keplerově bytě na Starém městě jsem si nejprve všiml velké mapy Evropy a ta probudila mou chuť být zas už na cestě. Kepler mi na ní ukázal Island a řekl, že odtamtud pochází hrdina jeho  knížky o cestě na Měsíc, kterou večer u Císaře přečte pro zábavu i poučení. Slíbil, že ho mohu doprovázet.

„Je to mnohem zábavnější než váš Trismegistos,“ dodal.

Kepler byl malý neduživý muž s rukama pokrytýma vyrážkou. Kolem pobíhal houf  dětí a mračila se jeho nehezká žena.  Ale jakmile jsme vyšli z domu,  Kepler začal volně mluvit a žertovat a  stal se z něj příjemný společník. Stěžoval si, že mu císař dluží už za dva roky práce, takže je nucen vydělávat na živobytí sestavováním horoskopů. Je velká výsada pracovat pod císařovou ochranou a užívat jeho přístroje, ale také je to ponižující otroctví.

To odpoledne mne Kepler zavedl do velké místnosti, kde mnoho pomocníků počítalo, aby zpracovali jeho pozorování. Ukazoval mi tam náčrtky rozříznutého lidského oka a také kresby planet, které obíhaly kolem Slunce. Vysvětloval mi vztahy mezi dobou, za kterou planety opíší jistý úsek, a plochou, kterou přitom opíší. Bohužel jsem si nic nezapamatoval.

Rozhovor s Terezou Brdečkovou čtěte zde

Od otce jsem slýchal o převratném objevu v astronomii: nejprve, že naše Země není nehybná. Potom, že středem všeho je Slunce. A nakonec, že jsou možná tisíce sluncí. Pamatoval jsem si poučení, které z té myšlenky vyvodil můj otec:

„Je přirozené si myslet, že jsi středem vesmíru. Ale nezapomínej, že ostatní lidé se cítí stejně důležitě. Proto si musíme navzájem dělat místo jako hvězdy na nebi.“

Můj otec věřil, že lidé se podobají hvězdám, že jsou každý jiný a zároveň jsou – hvězdy i lidé – ze stejné látky. Kepler odpověděl, že neví s určitostí, jaké složení mají hvězdy, a zda se podobají lidem. Ale otcova myšlenka vystihuje mnohotvárnost, harmonii a jednotu vesmíru, jejíž podstatu se snaží věda objasnit.

Pak mne zavedl  do jednoho domu, kde pozoroval paprsky slunce skrze děravé šindele na střeše. Nedávno objevil, že na Slunci je malá skvrna, jako kdyby jím prolézal červ. Posunoval papír pod otvorem ve střeše a skvrna vrhala malý stín. Kepler  pak zavolal rektora Bacháčka, aby pozorování potvrdil. Svůj pokus opakoval ještě u hodináře Josta Burgiho.

„Pravda je jenom jedna, platí pro všechny a dá se podepřít nezvratnými důkazy,“ opakoval Kepler totéž, co pan Bacháček.
Na Hrad jsme šplhali pěšky po schodech. Neduživý Kepler se zadýchával, ale nepřestával mluvit, já jsem v tlumoku nesl Trismegistovu knihu.

Císař se právě vzpamatoval ze záchvatu duševní nemoci. Ve městě se říkalo, že když to na něj přijde, bloudí komnatami a volá, že má břicho na zádech. Toho večera se ale choval velmi rozumně a  ukázal nám, hostům, svou sbírku. V jednom sále jsme prohlíželi stůl, na němž císař před nedávnem přestal pracovat, jelikož jeho krása a okázalost ho rušily. Deska stolu je sestavena z řezaných jaspisů a chalcedonů, vroubená perlami. Zbytek stolu je z ryzího zlata. Čím déle se na ni hledí, tím více se obraz složený z drahokamů podobá ženskému pohlaví otevřenému doširoka. V téže místnosti jsem viděl stolní fontánu ze zlata a stříbra uloženou v osmnácti truhlicích a další sál byl plný hodin a měřicích přístrojů.

Když nás císař takto ohromil, následovali jsme ho ke stolu.

FOTO: Cesta na Měsíc

Autor: Marián Luha, Topzine.cz

U večeře se sešli páni a dámy, kteří se zajímali o vědu a umění. Jídla bylo příliš a pili jsme z pohárů z horského křišťálu, které se podobaly lebkám. Vedle mne seděla velmi krásná dáma jménem Jean Weston a předčítala latinsky své verše, kterým společnost tleskala. Když odnášeli zbytky ryby, položila mi Jean Weston ruku na koleno. Podíval jsem se pod stůl a viděl, že se tam děje mezi stolovníky mnoho podobných věcí.

Císař je prý šílený, ale zároveň je velkým znalcem a sběratelem. Zajímá se také o všechno, co se dá přesně doložit, zjistit a rozebrat. Zejména ho zajímají otázky spojené s kosmem a měřením času. Věří, že je možné vyrobit ze rtuti zlato. Správa jeho skutečné říše je mu lhostejná, chce jen vysoké daně na svou sbírku a pak ponechává poddaným volnost. Jeho cílem je prý odhalit všechna tajemství přírody. Rozumní muži jako Kepler nebo Bacháček si ale stěžují: Císař nedotáhne žádnou myšlenku dokonce, je snílek a jeho rozmařilost a prostopášnost mu bere duševní i tělesné síly. Zaměstnává vzdělance, ale platí podvodníkům.

Toho večera si nechal od Keplera opakovat, že pravda je ve vědě vždy pouze jedna. Ale sotva se Kepler rozhovořil, císař ho přerušil a přál si mluvit o sněhových vločkách, které v zimě pozoroval lupou. Kepler byl viditelně zklamán a zmlkl. Otázka sněhové vločky nám pak vystačila nejméně na hodinu. Podle jedné části společnosti  šlo především o její obdivuhodnou geometrii, která je dokladem vesmírné harmonie. Podle císaře a jeho blízkých se máme soustředit na pocity vyvolané její krásou, neopakovatelností a prchavostí.

„Ovšem, Keplere, sněhové vločky se podobají hvězdám, nemyslíte?“

„Jenom zdálky, Milosti,“ odpovídal Kepler. „Některé analogie v přírodě jsou docela falešné.“

Po večeři císař konečně Keplera vyzval, aby předčítal svůj traktát o cestě na Měsíc…

Pokračování povídky si můžete přečíst zde

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Cesta na Měsíc, v češtině prozatím nevydaná povídka Terezy Brdečkové