Menu
TOPZINE.cz
Studium VŠ

Akademické tituly v ČR: Víme, co znamená zkratka PharmDr., ThLic. a další

Redakce

Redakce

8. 4. 2012

Co znamenají zkratky MDDr., ThLic. nebo M.A. a na jakých oborech lze tyto tituly získat? TOPZINE.cz přináší přehled akademických titulů.

S všemožnými akademickými tituly se můžeme setkat nejen na vysoké škole nebo na nižších stupních vzdělávání, ale také v zaměstnání, médiích nebo reálném životě. TOPZINE.cz zjišťoval, co se za jednotlivými akademickými tituly skrývá.

Platné akademické tituly v České republice

V našem akademickém prostředí se můžeme setkat s celkem pestrým okruhem titulů. Jejich počet se přitom průběžně mění. Některé zanikly roku 1989 nebo dříve, některé se zase přeformovaly do mezinárodně uznávané podoby (takzvané velké doktoráty). Jaké jsou tedy aktuálně platné tituly a kdo je může získat?

Bc. – bakalář, absolvent libovolného tříletého bakalářského studia na vysoké škole (kromě uměleckých)

BcA. – bakalář umění, absolvent tříletého bakalářského studia na umělecké vysoké škole

DiS. – diplomovaný specialista (neakademický titul), absolvent vyšší odborné školy nebo konzervatoře

doc. – docent, jedná se o druhou nejvyšší akademickou hodnost v České republice, získání předchází habilitační řízení (obhajoba habilitační práce, prokázání publikační činnosti, praxe a dalších mimořádných výsledků v oboru)

dr. h. c. – čestný doktor (z latinského doctor honoris causa), titul se uděluje bez absolvování řádného studia, za mimořádné zásluhy v určitém oboru

DSc. – doktor věd, jedná se o mimořádný akademický titul, který uděluje Akademie věd České republiky

Mgr. – magistr, absolvent navazujícího magisterského studia nebo samostatného magisterského studia na vysoké škole (kromě uměleckých)

MgA. – magistr umění, absolvent navazujícího magisterského studia nebo samostatného magisterského studia na umělecké vysoké škole

Ing. – inženýr, absolvent magisterského studia technického, ekonomického nebo zemědělského zaměření na vysoké škole

Ing. arch. – inženýr architekt, absolvent magisterského studia se zaměřením na architekturu na vysoké škole

JUDr. – doktor práva, absolvent doktorského studia na právnické fakultě vysoké školy

ICDr. – doktor kanonického práva, absolvent doktorského studia církevního práva na vysoké škole

MDDr. – doktor zubní medicíny, absolvent doktorského studia zubního lékařství na lékařské fakultě vysoké školy

MUDr. – doktor všeobecné medicíny, absolvent doktorského studia všeobecného lékařství na lékařské fakultě vysoké školy

MVDr. – doktor veterinární medicíny, absolvent doktorského studia veterinární medicíny na fakultě veterinárního lékařství vysoké školy

Ph.D. – mezinárodně uznávaný, takzvaný velký doktorát, absolvent doktorského studia na většině fakult vysoké školy

PharmDr. – doktor farmacie, absolvent doktorského studia farmacie (lékárnictví) na farmaceutické fakultě vysoké školy

PhDr. – doktor filosofie, absolvent doktorského studia humanitních a také některých pedagogických oborů na vysoké škole

prof. – profesor, jedná se o nejvyšší akademickou hodnost v České republice, získání předchází profesorské řízení (podobné podmínky jako u habilitace) a následné jmenování prezidentem republiky

RNDr. – doktor přírodních věd, absolvent doktorského studia na přírodovědecké fakultě vysoké školy

Th.D. – mezinárodně uznávaný, takzvaný velký doktorát, absolvent doktorského studia teologie

ThDr. – doktor teologie, absolvent doktorského studia na teologické fakultě vysoké školy

ThLic. – licenciát teologie, absolvent doktorského studia na teologické fakultě, který zároveň vyzná víru před kancléřem fakulty

Některé zahraniční tituly

Na našich vysokých školách se můžeme setkat ještě s některými mezinárodními tituly, většinou podle anglosaských standardů. Vedle dvou zmiňovaných velkých doktorátů je velmi častým titulem například B.A. (Bachelor of Arts). Tento titul obdrží absolvent bakalářského studia nejčastěji humanitního zaměření. Jeho magisterská alternativa je M.A. (Master of Arts).

Čtěte také: Prezenční, kombinované a distanční studium: Vyberte si program na míru

V posledních letech se také doslova roztrhl pytel s absolventy titulovanými jako MBA (Master of Business Administration). Jedná se o absolventy magisterského programu zaměřeného na ekonomiku, logistiku nebo management. Mnohé zahraniční školy nabízí tyto programy zejména formou dálkového studia.

Absolventi magisterských studií právnických oborů jsou zase titulováni LL.M. (Master of Laws). Doktoři ve stejném oboru používají zkratku LL.D., doktoři medicíny M.D. (Medical Doctor).

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Akademické tituly v ČR: Víme, co znamená zkratka PharmDr., ThLic. a další