Menu
TOPZINE.cz
Literatura

Zygmunt Bauman. Když láska v tekutém světě doslova protéká mezi prsty

Hana Mazancová

Hana Mazancová

9. 8. 2013

Vše se rozpadá. Hodnoty jako partnerství, manželství, bezpečí a v neposlední řadě láska ztrácí svůj význam. Proč? Zkrátka se přizpůsobují moderní době. Době, která je tekutá a která se neustále mění, tvrdí ve své knize sociolog Zygmunt Bauman.

Zygmunt Bauman. Když láska v tekutém světě doslova protéká mezi prsty. Zdroj: sxc.hu

Zygmunt Bauman. Když láska v tekutém světě doslova protéká mezi prsty. Zdroj: sxc.hu

Vlivný a populární sociolog Zygmunt Bauman v knize s příznačným názvem Tekutá láska nabízí poměrně kritické úvahy nad současnou společností. Přesto se tomuto polskému mysliteli daří vnést do diskuze o modernitě a moderních společenských vztazích a lásce inspirativní podněty k zamyšlení. Pravda, mnohdy až moc přímé, ale přesto konstruktivní.

Zygmunt Bauman (1925) je původem polsko-britský sociolog, který je oceňován za analýzu tzv. ambivalence modernity. Ve svých úvahách se zaměřuje také na postmoderní konzumerismus a výklad holocaustu. Věnuje se postavení člověka v moderní době, je autorem pojmu tekutá láska. Bauman je emeritním profesorem sociologie na univerzitě v Leedsu.

Bauman v knize otevírá otázku křehkosti lidských pout a ptá se, jak je možné navazovat vztah, aniž by se člověk příliš vázal. To je totiž způsob, jakým se lidé v současné společnosti snaží hledat vztahy. Na jedné straně stojí touha po pevném poutu, na druhé zase potřeba svobody a volnosti.

Moderní člověk se proto neustálé zmítá v tomto paradoxním boji. Konzumní společnost jedince učí a zároveň ho nutí, aby chtěl být jednak volný, zároveň ale stále zůstává aktuální hon za láskou a za bezpečím silného a trvalého pouta. Ovšem za takovou láskou, která by nenarušovala právě získanou svobodu. Jako vztahy šité na míru vidí Bauman tzv. virtuální vztahy. Jak autor trefně píše, vždy je možné zmáčknout tlačítko delete či na e-mail vůbec neodpovědět.

Zprofanovaná nálepka lásky

Bauman jde dokonce až tak daleko, že si závazky v tekutém světě troufá označit za beznadějné. Právě zde spatřuje charakteristický aspekt člověka v době modernity. Vzhledem k neustálé proměně okolního světa se i láska stala proměnlivou. Proto tekutá modernita – modernita, kde chaos, nejistota, ambivalence a neustálá změna tvoří základní charakteristické rysy.

Kniha Tekutá láska má samozřejmě svého hlavního hrdinu. Bauman ho představuje jako člověka tekuté moderní doby, tedy člověka bez pout. Právě tímto procesem, procesem upevňování a potvrzování lidských vazeb, dochází podle Baumana k sebedefinici každého z nás.

Myšlenku ambivalence modernity představil Bauman už v knize Tekutá modernita. Podle autora vyměnila společnost pevnou, těžkou modernitu za její (doslova i metaforicky) odlehčenou verzi. Výsledkem je již zmíněná tekutá doba, která si žádá redefinici pojetí světa a přináší nové hodnoty, píše Bauman.

Základní boj? Svoboda a bezpečí

OBR: Bauman: Tekutá láskaVelkou chybou by bylo opomenout formu, jakou Bauman své inspirativní a nutno podotknout že mnohdy až depresivní myšlenky čtenářům a čtenářkám servíruje. Pracuje s různými citacemi autorů, se kterými polemizuje a demonstruje na nich své úvahy.

Nutno ale podotknout, že se vždy jedná jen o pár vybraných vět (mnohdy i jednu), na které Bauman dále uplétá své myšlenky. Čtenáři chybí kontext autora i díla, zároveň je ale nutné ptát se, proč si Bauman k polemice vybral zrovna tuto konkrétní pasáž. Proč si nezvolil jinou? A kdyby byl s jinou částí konfrontován, byl by na ni schopen reagovat pohotově a logicky, jako je tomu v případě jím zvolených pasáží?

Zygmunt Bauman píše, že láska zcela změnila svou podobu a přizpůsobila se tekuté moderní společnosti. Když autor hovoří o krizi hodnot, upozorňuje zejména na skutečnost, že současný člověk se chová a jedná v režimu tzv. učení se věcí.

Nejinak je tomu u lásky. Člověk si totiž myslí, že je možné se lásce naučit. Ovšem toto učení probíhá na základě zkušeností, tudíž na základě opakujících se situací a pocitů, které nálepku láska získají velmi snadno, byť (třeba v jiné době a v jiné společnosti) s ní nemají nic společného. Jako důsledek vidí Bauman mimo jiné také to, že slovem láska označujeme dnes mnohem více, protože se tento termín stává obecnější a do své definice zahrnuje stále více věcí. Čím to? Podle Baumana je odpověď jednoduchá: lidé snižují své nároky.

Kritický je Bauman také ke konzumní společnosti. Zásadní proměnu a problém vidí v tom, že člověk konzumu nic nedává, naopak věci spotřebovává a poté je vyhazuje, aby udělal místo pro další věci, které čeká stejný, nevýznamný osud.

Název: Tekutá láska. Autor: Zygmunt Bauman. Originální název: Liquid Love. Přeložila: Zuzana Gabajová. Vydalo nakladatelství Academia, Praha 2013, 156 stran. Doporučená cena: 250 korun.

Ohodnoťte tento článek:
5
Právě čtete

Zygmunt Bauman. Když láska v tekutém světě doslova protéká mezi prsty