Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Znáte nejzvrácenější knihu 20. století? Zkuste si literární kvíz o Lolitě

Jitka Libigerová

Jitka Libigerová

3. 10. 2011

Román postmoderního autora Vladimira Nabokova Lolita pojednává o erotickém vztahu otčíma a dvanáctileté dívky. Je spíše parodií morálních konvencí, nebo úplnou zvráceností?

FOTO: I Nabokova Lolita ráda lízátka

Pojďte si udělat o tomto nejznámějším a nejkontroverznějším románu dvacátého století kvíz a připomeňte si jej krátkou ukázkou!

1. Vladimir Nabokov byl postmoderním americkým autorem:

a)      francouzského původu

b)      ruského původu

c)      amerického původu

2. Román Lolita vyšel poprvé v českém překladu v roce:

a)      1995

b)      1992

c)      1991

3. Jméno hlavní protagonistky přezdívané také Lo:

a)      Rose Carmineová

b)      Agnes Sheridanová

c)      Dolores Hazeová

4. Lolita ráda jedla:

a)      lízátka

b)      tyčinky

c)      trubičky

5. Jméno a místo narození vypravěče a otčíma Lolity:

a)      Humbert Humbert, Paříž

b)      Humbert Humbert, Londýn

c)      Humbert Hanzeov, Řím

6. Kolik bylo otčímovi dvanáctileté Lolity?

a)      39

b)      40

c)      50

7. Mezi vícejazyčnými slovními hříčkami, přesmyčkami a neologismy jsou pro román rovněž charakteristické:

a)      archaismy

b)      expresiva (slova citově zabarvená)

c)      dvojsmysly

8. Kniha Lolita je složena z/ze:

a)      jedné části; 36 kapitol

b)      dvou částí; 69 kapitol

c)      tří částí; 57 kapitol

9. Do češtiny ji přeložil/a:

a)      Pavel Dominik

b)      Máša Baklanová

c)      Helena Březinová

Román je mezinárodně uznávaný díky svému inovativnímu slohu. Byl dvakrát zfilmován pod názvem Lolita: poprvé v roce 1962 (režisér Stanley Kubrick), podruhé roku 1997 režírovaný Adrianem Lynem. Jméno Lolita se stalo označením sexuálně přitažlivé mladé dívky. Lolita byla dokončena roku 1953, avšak žádné americké nakladatelství ji nechtělo kvůli jejímu obsahu vydat.

Jen se po ní zaprášilo

Až roku 1955 se spolupráce ujalo pařížské nakladatelství OLYMPIA PRESS. Náklady pěti tisíců kopií byly vyprodány, kritikou zůstala kniha nepovšimnuta. Britské ministerstvo vnitra poté vydalo příkaz všechny kopie spisovatelovy knihy na hranicích zabavit. V prosinci roku 1956 byla Lolita na dva roky zakázána rovněž ve Francii. Nakonec byla vydána roku 1958 a stal se z ní bestseller.

Lolita se stala jedním z nejlepších románů dvacátého století. Sám Nabokov o své knize prohlásil: „Lolita je mou oblíbenkyní. Práce na ní byla nejobtížnější. Týkala se totiž tématu, které mi bylo velmi cizí, tak nepodobné čemukoliv, co jsem kdy prožil. Díky tomu jsem měl neobyčejnou možnost a potěšení naplno využít všechen svůj talent, abych ji dokázal vdechnout život.“

LOLITA, SVĚTLO mého života, žár mých slabin. Můj hřích, má duše. El-ó-el-í-té-á: špička jazyka se vydává na třístupňovou procházku patrem a na „-tři!“ ťuká o zuby. Lo. Li. Ta. Byla Lo, prostě Lo, každé ráno, kdy vstoje a v jedné punčošce měřila metr pětapadesát. Lolou byla v kalhotách. Dolly jí říkaly ve škole. Jako Dolores se podepisovala. V mém objetí však byla Lolitou. Měla předchůdkyni? Měla, opravdu měla. Upřímně řečeno, vůbec žádné Lolity by nebylo, kdybych jednoho léta nemiloval jednu prvotní holčičku. V jednom přímořském království. Kdy že to bylo? Asi tolik let před narozením Lolity, kolik mi bylo toho léta. Nemůžete prodělat, vsadíte-li se, že vrah bude mít svérázný prozaický styl. Slovutná poroto! Ukázka číslo jedna pojednává o tom, co se stalo předmětem závisti andělů, těch špatně informovaných, slaboduchých, noblesně okřídlených andělů. Pohleďte na tu spleť trnů!

 

Správné odpovědi:

 

1. b; 2. c; 3. c; 4. a; 5. a; 6. b; 7. c; 8. b; 9. a.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Znáte nejzvrácenější knihu 20. století? Zkuste si literární kvíz o Lolitě