Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Znáte kořeny češtiny? Literární kvíz nejen o době předhusitské

FOTO: Zlatá Bible Pro všechny milovníky kvízů je tady další zajímavé téma, u kterého si můžete otestovat svou paměť a případně oprášit staré vědomosti. Abychom si připomněli nejstarší literární díla, nemusíme se přece vracet do školních lavic.

FOTO: Zlatá Bible

Ilustrace z nové BIBLE, Zdroj: zlatabible.cz

1. V 10. stol. byly položeny základy dějepisectví. Vycházely z…

a)      pověstí
b)      eposů
c)      legend

2. S jakým náboženstvím jsou spjaty počátky česky psané literatury?

a)      judaismus
b)      křesťanství
c)      ani jedno z uvedených

Správné odpovědi najdete pod článkem.

3. Konstantin a Metoděj přišli na Moravu roku…

a)      863
b)      864
c)      868

FOTO: Pole orná a válečná

Křesťanství si nezískávalo svou vůdčí úlohu snadno, Foto: Marián Luha, Topzine.cz

4. Která z Krokových dcer uměla prorokovat?

a)      Kazi
b)      Tetka
c)      Libuše

5. Jakým slohovým útvarem je napsána Dalimilova kronika?

a)      výklad
b)      esej
c)      vypravování

FOTO: Kosmova Kronika česká

Kosmova Kronika česká, Zdroj: wikimedia.org

6. Alexandreis (též Alexandreida) velebí krále…

a)      Alexandra Velikého
b)      Václava III.
c)      Jindřicha Korutanského

7. Jakým jazykem napsal Karel IV. svůj životopis?

a)      česky
b)      německy
c)      latinsky

8. Co jsou to makaronismy?

a)      označuje se tak střídání dvou a více jazyků v próze
b)      označuje se tak střídání dvou a více jazyků v poesii
c)      označení pro cizojazyčné výrazy v českém textu

FOTO: Chrám Sv. Víta na Pražském hradu

Chrám sv. Víta na Pražském hradu, Foto: P. Popelářová, Topzine.cz

Doba předhusitská se vyznačovala zejména rostoucí kritikou tehdejší sílící církve. Církev se stala mocenskou institucí, prodávala odpustky a naplňovala především svoje politické zájmy. Samozřejmě se našli její kritici. Na české reformátory měl vliv především Angličan Johan Wyclife. Mezi dalšími reformátory byl Konrad Waldhauser, který ale kázal německy a Jan Milíč z Kroměříže, který byl notářem u dvora Karla IV. Za jeho následovníka se považoval Matěj z Janova.

Mezi další reformátory a předchůdce Jana Husa řadíme také Tomáše ze Štítného, který zaujímal zajímavé postavení, protože nebyl kněz. Přesto měl univerzitní vzdělání a požadoval nápravu církve. Čtenářsky přístupný by mohl být jeho spis Knížky o šašiech, kde jednotlivé společenské stavy přirovnává k figurkám na šachovnici a požaduje od těchto stavů dodržování zákonů stejně jako tomu je při hře v šachy. Málokdo ví, že Tomáš ze Štítného byl první neanonymní česky píšící autor.

Správné odpovědi:
1.) c, 2.) b, 3.) a, 4.) c, 5.) c, 6.) a, 7.) c, 8.) b

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Znáte kořeny češtiny? Literární kvíz nejen o době předhusitské