Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Znaková řeč je také cizí jazyk

Redakce

Redakce

10. 8. 2010

Foto: kolaz hluchonemi-neobycajni 1Znáte ten pocit, když se ocitnete v cizí zemi a nikdo vám nerozumí? Pokud se se svým protějškem neshodnete na jazyku, který oba perfektně ovládáte, přichází na řadu takzvaná domluva rukama nohama. Neslyšící lidé se spoléhají především na ruce. Zdá se vám to ke komunikaci málo? Nenechte se mýlit, český znakový jazyk je plnohodnotný jazykový systém, kterým mluvčí může vyjádřit všechny rozmanitosti světa.

Foto: kolaz hluchonemi-neobycajni 1

Znakový jazyk je jazyk jako každý jiný, Zdroj: Marián Luha, Topzine.cz

Znakový jazyk, znaková řeč, znakovaná čeština. Nevidíte v tom rozdíl? Potom čtěte a doplňte si vzdělání! Tyto pojmy jsou často zaměňovány, což může vést k nedorozumění. Přihlásíte-li se do kurzu znakované češtiny, můžete následně v praxi zjistit, že jste vyhodili peníze. Pro neslyšící je znakovaná čeština cizí jazyk. Pokud se tedy chcete s neslyšícím člověkem domluvit, přihlaste se do kurzu českého znakového jazyka.

Nadřazeným pojmem pro znakovanou češtinu a český znakový jazyk je znaková řeč.

Znakový jazyk

Znakový jazyk je primární komunikační prostředek neslyšících. Národní znakové jazyky vznikaly přirozenou cestou stejně jako všechny ostatní jazyky. Ke vzniku primárně vedla potřeba neslyšících domluvit se. Český znakový jazyk má vlastní gramatiku a strukturu. S češtinou tedy nemá nic společného. Znakový jazyk používají zejména prelingválně neslyšící lidé (tzn. ti, kteří se už neslyšící narodili nebo ztratili sluch před dokončením vývoje jazyka, tj. cca do tří let věku).

Prostředky znakového jazyka můžeme rozdělit do dvou základních skupin. První skupinou jsou manuální prostředky, tedy znaky. Druhá skupina obsahuje tzv. nemanuální nosiče významu. Sem patří třeba mimika, pohyby těla nebo pohled. Mimika má pro znakový jazyk gramatický význam. Obě skupiny prostředků se používají v jeden okamžik a nelze je od sebe oddělit.

Znakovaná čeština

Znakovaná čeština je umělý komunikační systém, který vytvořili slyšící lidé, aby si ulehčili komunikaci s neslyšícími. Znakovaná čeština kopíruje gramatiku češtiny a sdělení doprovází znaky, které jsou vypůjčené z českého znakového jazyka. Jedná se tedy o tzv. viditelnou češtinu. Tento systém používají především lidé nedoslýchaví nebo lidé ohluchlí. Tito lidé se naučili mluvenou češtinu přirozenou cestou odposloucháváním. Kvůli problémům se sluchem však potřebují mluvenou češtinu zviditelnit.

Znakovaná čeština vs. český znakový jazyk

Na uvedeném příkladu lze zřetelně vidět rozdíly mezi těmito dvěma systémy.

Př. Jak se jmenujete?

  • Znakovaná čeština

JAK + SE + JMENUJETE?

  • Český znakový jazyk

JMÉNO + VAŠE + CO?

Český znakový jazyk je svébytný systém, zatímco znakovaná čeština mluvenou češtinu víceméně kopíruje.

Prstová abeceda

Prstová abeceda využívá ustálených postavení prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů a dlaní obou rukou k zobrazování jednotlivých písmen české abecedy. Využívá se zejména k hláskování cizích slov, odborných termínů, případně dalších pojmů.

Další možností dorozumívání je zřetelná artikulace jednotlivých slov, aby bylo možné odezírat z úst mluvícího.

Znaková řeč pro batolata

Když se řekne znaková řeč, nemusí se jednat pouze o tu pro neslyšící. Existuje také znaková řeč pro batolata. Znaková řeč pro slyšící nemluvňata usnadňuje údajně komunikaci s rodiči. Děti se učí snadno proveditelné znaky, které jim umožňují komunikaci s okolním světem. Otázkou je, jak snadno se tyto znaky naučí jejich již odrostlejší rodiče.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Znaková řeč je také cizí jazyk