Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Zkuste si novou maturitu s Erbenovou Kyticí!

Jana Dobešová

Jana Dobešová

17. 8. 2010

FOTO: StudentiPříští rok nás čeká významné výročí – bude to již 200 let od narození Karla Jaromíra Erbena. Jeho nejznámějším dílem je Kytice, původně vyšla pod názvem Kytice z pověstí národních, která je také součástí nové maturitní zkoušky.

FOTO: Studenti

Jak ono to sakra bylo?!, Foto: Pavel Cizner, Topzine.cz

Karel Jaromír Erben, básník a sběratel, tvořil Kytici dvacet let a za tu dobu ji dovedl k dokonalosti. Jeho jediná básnická sbírka ohromuje čtenáře již téměř 200 let, naposledy inspirovala například režiséra Brabce k natočení stejnojmenného filmu, který obdržel hned několik ocenění, avšak u diváků budil rozporuplné pocity. Ale vzpomenete si ještě na názvy všech třinácti skladeb? Uměli byste definovat, co je to balada?

Motivy

Mezi základní motivy sbírky patří boj člověka s přírodou, s nadpřirozenými bytostmi, ale také porušení mravního ideálu. Celou sbírkou pak prochází boj dobra se zlem a mateřská láska. Velkou roli hraje trest, který zákonitě přichází po prohřešení. Nic není zadarmo. Každý člověk má svůj osud, který je nezvratitelný. Pokusíme-li se vzepřít svému osudu, budeme potrestáni. Trest zmírní jen láska a víra.

Silně je zastoupena pohanská složka, což znamená, že nejen víra v Boha, ale především víra v osud určuje život člověka. Erben nám představuje staré lidové zvyky. Stejně jako v pohádkách, i zde objevíme magická čísla a jejich silnou symboliku. Lidé, jejichž příběhy nám Erben vypráví, věří v nadpřirozené a tajemné síly. Kromě magických čísel a nadpřirozených sil jsou některé balady sestaveny naprosto shodně jako pohádka – hodný dědeček, láska, dobrý konec, ale i kouzelný předmět.

Co se forem básní týče, jedná se ve většině případů o balady, avšak najdeme zde i výjimky. Balada je epická báseň s tragickým koncem, přičemž je kladen důraz na akci, a proto dochází ke zkratkovitosti děje. Výjimkou je například skladba Záhořovo lože, což není balada, ale polemika s Máchou, protože se zde objevuje symbol poutníka. Některé další básně také neřadíme k baladám, protože nemají tragický konec.

FOTO: Kytice

Kytice, Zdroj: photobucket.com

Nová maturita – Kytice

Toto všechno by měl student k nové maturitě vědět, avšak mnohem těžší úkol ho čeká při vyplňování pracovního listu, protože zde musí jevy nejen umět pojmenovat, ale i nalézt je v textu. Abychom si mohli vyzkoušet, jaké to je a jestli na to máme, připravila jsem pár úkolů, které odpovídají požadavkům nové maturity. Reálný pracovní list je samozřejmě odlišný, avšak úkolem studentů je prokázat, že umí pochopit text a vyčíst z něj určité informace na základě naučných poznatků.

1) Najděte jeden z motivů, který je typický pro Erbenovu Kytici:

„Co to zpíváš, ženo má?
Nechci toho zpěvu!
Tvoje píseň proklatá
popouzí mne k hněvu.
Nic nezpívej, ženo má,
v těle žluč mi kyne:
sic učiním rybou tebe
jako mnohé jiné!“ –
„Nehněvej se, nehněvej,
Vodníku, můj muži!
Neměj za zlé rozdrcené,
zahozené růži.

Odpověď: Boj člověka s nadpřirozenou bytostí

2) Vyjmenujte skladby, které neřadíme k baladám, protože nekončí tragicky.

Odpověď: Kytice, Poklad, Svatební košile, Zlatý kolovrat, Záhořovo lože

FOTO: Svatební košile

Svatební košile - film Kytice F. A. Brabce, Zdroj: scena.cz

3) Jak byste ohodnotili tresty?

A co ta matka babice?
A co ta dcera hadice? —
Hoj, vyjí čtyři vlci v lese,
každý po jedné noze nese
ze dvou ženských těl.
Z hlavy jim oči vyňaty,
ruce i nohy uťaty:
co prve panně udělaly,
toho teď na se dočekaly
v lese hlubokém.

Odpověď: Jsou příliš kruté – často smrt

4) Vysvětlete na následující ukázce vliv lidové slovesnosti.

Perly jsem tobě vybírala,
bíle jsem k tobě oblíkala,
v sukničku jako z vodních pěn:
nechoď, dceruško, k vodě ven.
Bílé šatičky smutek tají,
v perlách se slzy ukrývají,
a pátek nešťastný je den,
nechoď, dceruško, k vodě ven.“

Odpověď: Pověrčivost – víra v symboly

5) Často jsou popisovány pohanské zvyky – o jaký zvyk se v ukázce jedná?

Tu prý dívce v půlnoci,
při luně pochodni
souzený se zjeví hoch
ve hladině vodní.
Hoj, mne půlnoc neleká,
ani liché vědy:
půjdu, vezmu sekeru,
prosekám ty ledy.
I nahlednu v jezero
hluboko – hluboko,
milému se podívám
pevně okem v oko.

Odpověď: Když chce dívka poznat milého, na Štědrý den musí jít na jezero, vysekat díru v ledu             a na hladině se jí zjeví tvář budoucího manžela.

6) Jak byste charakterizovali mateřskou lásku v Kytici?

„Pojď již domů, ženo moje,
dítě pláče, dej mu pít!“ –
„Ach matičko, muka, muka –
pro děťátko srdce puká!
Matko má, matičko zlatá,
nech mne, nech mne zase jít!“ –
„Nikam nechoď, dcero moje!
Zradu kuje vodní vrah;
ač že péči máš o dítě,
mně o tebe větší strach.
Vari, vrahu, do jezera!
Nikam nesmí moje dcera;
a pláče-li tvé děťátko,
přines je sem na náš práh.“

Odpověď: Je silná, ale také sobecká a slepá

7) Erben používá v díle spoustu metafor. Najděte metaforu a rozluštěte ji.

Což jsi se tak zasmušila?
Veselá jsi jindy byla,
nyní přestal tobě smích!
„Zabila jsem holoubátko,
matko má,
zabila jsem holoubátko —
opuštěné jediňátko —
bílé bylo jako sníh!“

Odpověď: Holoubátko je dítě

FOTO: Vodník

Balada Vodník z filmu Kytice F. A. Brabce, Zdroj: horror.cz

Jak jste dopadli? Není to žádná legrace, že? A to ještě mají naši čtenáři výhodu, protože na začátku článku najdou nápovědu, kterou ovšem studenti během maturity nedostanou. Jedinou pomůckou, jak šťastně obstát u nových maturit je neustále číst a také se nad dílem zamýšlet. Dohledávat detaily. Ptát se učitele nebo učitelky na významy. Snad pomáhá i Čtenářský deník na Topzine.cz!

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zkuste si novou maturitu s Erbenovou Kyticí!