Menu
TOPZINE.cz
Art & Design

Zkažená společnost dvacátých let podle Georga Grosze je k vidění v Národní galerii

Obr: G. Grozs: ropuchy na prameniJeden z pohledů, jak vypadal Berlín 20. let, nabízejí kresby německoamerického malíře Georga Grosze. Cyklus kreseb je stále ještě k vidění ve Veletržním paláci do neděle 28. srpna.

Obr: G. Grozs: ropuchy na prameni

Ropuchy na prameni

Drobná výstava nesoucí název Zkažená společnost představuje litografie berlínského malíře Georga Grosze a zároveň je konfrontuje s ukázkou tvorby českého umělce Emila Artura Pittermana-Longena, jehož tvorba není tematicky ani žánrově té Groszově vzdálená a navzájem se tak doplňují.

Od kritiky poměrů k emigraci a úpadku tvorby

Grosz, původně berlínský malíř, grafik a futurista, inspirovaný především expresionismem a futurismem, je znám jako významný člen berlínského dadaismu a představitel uměleckého směru 20. let Nová věcnost. Měl však i určitý vliv na českou uměleckou scénu 20. let, a to především pro něj charakteristickou karikaturou a satirickou kresbou. Ačkoliv dnes v českém povědomí tedy není mezi prvními autory, které bychom si z Berlína vybavili, ve své době výrazně ovlivnil Devětsil a byl tak tedy v českém prostředí inspirací.

Proslul především kritikou společnosti meziválečného Německa a tuto kritiku vyjadřoval v prostředí velkoměsta a jeho podsvětí. V jeho kresbách působících satiricky až komiksově se tak objevuje téma násilí, vraždy, perverze či společensky slabších jedinců a sociálních rozdílů v tehdejší Výmarské republice.

Roku 1933 emigroval do Spojených států. Německo 30. let s nástupem Hitlera k moci se totiž nejevilo jako ideální prostředí pro uznávaného kritika společenských poměrů. Na pozvání odešel do New Yorku, kde přednášel pro studenty umění na Newyorské universitě. Později také získal americké občanství a byl zvolen do Americké akademie umění a literatury (American Academy of Arts and Letters).

Obr: Kresba od G. Grozse

Grosz v Německu kritizoval především vládnoucí a vojenské struktury

Ovšem s jeho emigrací a přesunem do jiného prostředí se změnil i charakter jeho tvorby. Od syrových karikatur vyjadřujících se k společenské situaci přešel k akvarelovým malbám krajiny, které působí romanticky až sentimentálně. Díky emigraci tedy mohl dále tvořit a svobodně žít, nicméně v jeho tvorbě došlo spíše k úpadku. Tvorba, jež ho proslavila, se pojí s časy, kdy žil v Německu. Ukázku jeho německého období reprezentuje právě výstava Zkažená společnost formou komiksových kriticky laděných kreseb z cyklu „Ecce homo.“

Již sám název většiny vystavených litografií vypovídá o autorově tématu: Těžká doba, Vražda v Ackerstrasse, Kavárna či V noci zobrazující několik prostitutek a opilce v berlínské ulici. Ve všech kresbách je však citelná nálada a atmosféra místa, o němž se autor snaží něco říci, a to především z výrazů tváře jedinců. Celkově výstava působí jako velmi přesvědčivé komiksové retro, které nám připomene významného umělce 20. let minulého století a něco nám sdělí o nelehké situaci tehdejší společnosti v Německu.

A jak si spolu na výstavě rozumí Grozs s Pittermanem Longenem?

Zatímco Longen na sebe upozornil jako na umělce zesměšňujícího umělecký svět, ať už pokleslý vkus divákův, podbízivost autorů či povrchnost výtvarných kritiků, Groszova tvorba působí o poznání depresivněji. Oba se však vyjadřují k soudobé společnosti a vybraná díla zobrazují podobná témata. Jedna Longenova kresba, Národ sobě, např. zobrazuje různé české charaktery v podobě lidí, kteří společně popíjejí.

Vzhledem k velikosti výstavy se možná leckomu nezdá jako dostatečný důvod jít do galerie jen za účelem návštěvy přímo této výstavy. Vlastně se jedná o několik kreseb, které okupují jeden menší sál druhého patra Veletržního paláce. Pokud se však vydáte na návštěvu čehokoli ve Veletržním paláci, výstava Zkažená společnost je jistě zajímavým a svým způsobem poučným oživením, ať už z hlediska kresby 20. let nebo sociální situace tehdejšího Německa.

 

Zkažená společnost: George Grosz

NG – Veletržní palác, 3. Patro

Do 28. 8. 2011

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Zkažená společnost dvacátých let podle Georga Grosze je k vidění v Národní galerii