Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Živnostenský list: Snadná cesta k podnikání i pro studenty

Alena Nová

Alena Nová

26. 11. 2010

FOTO: Životní cyklusUvažujete o tom, že se osamostatníte a začnete podnikat? Nebo byste samostatnou výdělečnou činnost chtěli mít jako přivýdělek při zaměstnání nebo studiu? Ačkoli je to krok, který s sebou přináší riziko a vyžaduje nemalou dávku odvahy, vyřízení potřebných formalit je snadné. Stačí zajít na živnostenský úřad a vyplnit jednotný registrační formulář.

FOTO: Životní cyklus

Živnostenský list vás přivede na podnikatelskou dráhu, Foto: Marián Luha, Topzine.cz

Živnost můžete ohlásit na kterémkoli živnostenském úřadě v republice, pokud splňujete všeobecné podmínky, jimiž jsou plnoletost, způsobilost k právním úkonům (svéprávnost) a bezúhonnost. Jestliže už jste v minulosti podnikali, při zakládání nové živnosti nesmíte mít žádné daňové nedoplatky ani nedoplatky na sociálním pojištění.

Jak si zařídit „živnosťák“

Na živnostenském úřadě vyplníte jednotný registrační formulář, čímž živnost ohlásíte a zároveň se tím přihlásíte i na zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, případně DPH a silniční daň. Starost si nemusíte dělat ani s výpisem z trestního rejstříku, úřad si ho zajistí sám.

Za vydání prvního živnostenského oprávnění zaplatíte poplatek 1000 korun. Pokud se rozhodnete podnikat v dalších oborech, za každé další ohlášení živnosti zaplatíte 500 korun bez ohledu na to, zda ohlašujete jednu nebo současně více živností. Tuto výhodu umožnila novela živnostenského zákona platná od 1. července 2008. Předtím musel podnikatel zaplatit tisíc korun za každou novou živnost.

Registrační formulář můžete podat i na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT), kterými jsou například obecní, městské a krajské úřady, pošty, hospodářské komory nebo notáři. Za přijetí formuláře prostřednictvím Czech POINTU se vybírá poplatek 50 korun.

Poté, co živnost ohlásíte, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a výpis z něj vám vydá do 5 dnů od doručení ohlášení živnosti. Klasický živnostenský list už se dnes nevydává, v roce 2008 ho nahradil již zmíněný výpis.

Jaké rozlišujeme druhy živností

K provozování volných živností, k nimž patří běžné výrobní a obchodní činnosti a služby, nepotřebujete doložit žádnou kvalifikaci. Stačí splnit výše uvedené všeobecné podmínky, mít zpracovaný podnikatelský záměr a chuť podnikat. Snadno si tak můžete zařídit například fotoateliér, reklamní agenturu nebo se pustit do tvorby webových stránek.

FOTO: Žena u počítčeU vázaných živností, jako je vedení účetnictví a daňové evidence, psychologické poradenství, provozování autoškoly, projektová činnost ve výstavbě a další, je třeba doložit odbornou způsobilost, tedy vzdělání a praxi v příslušném oboru. Obecně platí, že čím vyšší máte vzdělání, tím kratší praxe v oboru vám stačí.

Odborná způsobilost doložená vzděláním a praxí v oboru se vyžaduje i pro založení řemeslné živnosti. Do této kategorie patří například provozování kadeřnictví a kosmetických služeb, pekařství, cukrářství, hostinská činnost, truhlářství nebo montáž, opravy a revize elektrických zařízení.

Nejpřísnější podmínky platí při vydávání koncesovaných živností. Provozovat veřejnou linkovou dopravu, taxislužbu, vést cestovní kancelář nebo obchodovat se zbraněmi pochopitelně nemůže kdekdo, a tak se pro udělení koncese kromě odborné způsobilosti vyžaduje ještě souhlas příslušného orgánu státní správy.

Co není živnost

Živnostenské oprávnění se nepotřebuje pro výkon svobodných povolání, mezi něž patří profese spisovatelů, herců a hudebníků, nebo při přispívání do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Živnostenský list není třeba ani pro práci v zemědělské výrobě, podnikatel se ale zaregistruje jako samostatně hospodařící rolník.

Za živnost se rovněž nepovažuje práce, k jejímuž vykonávání je nutné mít oprávnění podle zvláštních předpisů. Do této kategorie se řadí například činnost daňových poradců, advokátů a notářů, práce lékařů a dalších zdravotnických pracovníků nebo výchova a vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Živností není ani pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Doklady potřebné k získání živnostenského oprávnění:

občanský průkaz

doklad o právním důvodu užívání prostor provozovny – vlastnictví, pronájem apod. (pokud budete podnikat jinde než v místě vašeho bydliště)

doklady o tom, že nemáte žádné závazky vůči státu (daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním pojištění – pokud už podnikáte nebo jste podnikali v minulosti)

doklad o zaplacení správního poplatku

Postavit se na vlastní nohy a začít podnikat znamená nejen zbavit se nepříjemného šéfa a mít možnost rozhodovat sám za sebe, ale i riziko, že se váš záměr nevydaří a dostanete se do finančních problémů. Odchod ze zaměstnání je tedy třeba dobře rozmyslet a uvážit, zdali se podnikáním dokážete uživit. Za redakci Topzine.cz vám v každém případě přejeme hodně podnikatelských úspěchů!

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Živnostenský list: Snadná cesta k podnikání i pro studenty