Menu
TOPZINE.cz
Vzdělání a kariéra

Živnostenské oprávnění potřebují kadeřníci i hoteliéři, bez něj se podnikat nedá

Redakce

Redakce

20. 1. 2011

Pokud se z vás stane v současné době živnostník, živnostenský list už nedostanete. Ale nebojte se, ten kdo má živnostenský list z dřívějška, je platný stále. A copak vlastně je a co není živnost? Co se musí pro začátek udělat? Jaké jsou podmínky?

Stačí vyplnit formulář, FOTO: Petra Prokopová, Topzine.cz

Od 1. ledna 2008 začala platit změna zákona o živnostenském oprávnění, což znamená, že živnostenský list jako písemný doklad o činnosti byl zrušen a nahrazen digitální podobou – zápisem do živnostenského rejstříku. Živnostenský list býval písemným úředně vydaným živnostenským oprávněním k vykonávání živnosti fyzickou nebo právnickou osobou. Je vydáván živnostenským úřadem, a to vždy na podkladě písemné žádosti podnikatele. U koncesovaných živností je vydávána koncesní listina. Živnostenské oprávnění získáte, pokud jste občanem ČR starším 18 let, bezúhonný a způsobilý k právním úkonům. Za své jednání ručíte celým svým majetkem.

U každé živnosti vyplníte jednotný registrační formulář, jímž splníte i ohlášení na sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu a jiné. Následně uhradíte poplatek 1000 korun. Musíte také doložit splnění všeobecných podmínek. Pokud máte podnikání jako hlavní činnost, musíte od začátku podnikání splácet měsíční splátky na sociální a zdravotní pojištění. Jestliže vaše podnikání bude vedlejší činností, splatíte pojištění až na konci roku po podání daňového přiznání. Během roku musíte schovávat veškeré doklady, z kterých pak uděláte daňovou evidenci nebo evidenci příjmů. Pokud budete plátci DPH, pak i evidenci dle zákona o DPH.

Potřebujeme živnostenské oprávnění?

Pokud vaše činnost spadá do takzvaných ohlašovacích nebo koncesovaných živností, musíte se zaregistrovat na živnostenském úřadě. Mezi ohlašovací živnosti patří živnosti:

vázané – podmínkou je prokázání odborné způsobilosti

řemeslné – odbornou způsobilost splníte odborným vzděláním v příslušném oboru nebo v oboru příbuzném s jedním rokem praxe, dále doložením dokumentace o rekvalifikaci, anebo stačí 6 let praxe v oboru. Patří sem hostinská činnost, řeznictví, kadeřnictví, klempířství a oprava karosérií, zednictví, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení aj.

volné – není potřeba žádné odborné způsobilosti, podnikatel si vybere z 80 činností ty, které bude provozovat. Jsou to například ubytovací služby, fotografické služby, velkoobchod a maloobchod.

Ke koncesované živnosti kromě odborné způsobilosti potřebujete kladné vyjádření orgánu státní správy. Mohou to být činnosti, jako jsou pohřební služby, taxislužby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava.

Co není živností?

Živností není například zemědělství nebo lesní a vodní hospodářství. Živnost nepotřebují autoři, spisovatelé, herci, hudebníci. Dále osoby, které podnikají podle zvláštních předpisů, jako jsou advokáti, soudní exekutoři, znalci, tlumočníci, makléři, psychoterapeuti a jiné – uvádí je živnostenský zákon a zákon o daních z příjmů.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Živnostenské oprávnění potřebují kadeřníci i hoteliéři, bez něj se podnikat nedá