Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Závislost na lécích – návyk může způsobit i lék proti chřipce

Redakce

Redakce

27. 11. 2009

Návyk nezpůsobují jen ilegální drogy, alkohol, kofein a nikotin, nebezpečí se skrývá i v lécích, jež dostaneme na lékařský předpis. Závislost, která na těchto látkách vzniká, může dovést pacienta až na oddělení psychiatrické léčebny.

Léková závislost

Léková závislost, Foto: Veronika Telčerová, Topzine.cz

Mezi léky vyvolávající závislost patří zejména sedativa, hypnotika, analgetika a anxiolytika (léky proti chorobným stavům úzkosti). Hlavním společným účinkem je útlum CNS. Po jejich užití dochází k postupující ospalosti, otupělosti, k celkovému útlumu, k poruše koordinace pohybů, rozmazané řeči, vyhasínání reflexů a při předávkování až  k hlubokému bezvědomí – kómatu. Chronické užívání vede k psychické a somatické závislosti na dané návykové látce, a to i u uživatelů, kteří ji dostávají jako lék na lékařský předpis. Při chybění léku se objevuje odvykací syndrom charakterizovaný neklidem, nespavostí, zvýšenou mrzutostí až agresivitou, případně zvýšením nebo znovuobjevením bolesti. Při nedostatku benzodiazepinů a některých hypnotik může dojít ke zhoršení prostorového vidění a udržení pozornosti, v krajních případech se může vyvinout i epileptický záchvat.

Analgetika

Tvoří rozsáhlou skupinu léků s potencionální závislostí. Používají se k tlumení nebo odstranění bolesti. Řada z nich je k dostání i bez lékařského předpisu. Dělí se na dva druhy: neopioidní analgetika (používají se nejen k tlumení bolesti, ale i ke snížení horečky) a opioidní (používaná ke tlumení středně silné a silné bolesti).

Neopioidní analgetika sama o sobě závislost nezpůsobují. Pacienti se stávají závislí v případě, kdy je k základní složce přidána i další návyková látka, např. kofein, kodein, efedrin a barbituráty. Zde se řadí například Alnagon (+kofein, fenobarbital, kodein) a hojně užívaný Coldrex (+kofein, fenylefedrin).

Opioidní analgetika tlumí vnímání bolesti působením na centrální nervovou soustavu a jiné tkáně. Používají se i k analgezii během celkové anestezie. Chronické podávání vede k závislosti podobné té na morfiu a mělo by být omezeno jen na plně indikované stavy nesnesitelných akutních a chronických bolestí. Zástupci této skupiny jsou Morfin, Subutex, Tramal a Kodein.

Hypnotika a sedativa

Užívají se ve velké míře k léčbě spánkových poruch a někteří pacienti se pak stávají na těchto lécích závislými. Mezi nejdéle užívané patří barbituráty.

Hypnotika benzodiazepinová jsou dnes v některých zemích díky rozsáhlému zneužívání zakázaná, např. Rohypnol. Rohypnol se stal nejoblíbenější drogou v ČR u mladistvých užívajících současně i jiné návykové látky (pravidelný doplněk injekčního užívání heroinu – k prodloužení heroinové intoxikace, závislí na pervitinu k odstranění příznaků dojezdu, k uklidnění). Při vyšších dávkách se objevuje ospalost, neklid, úzkost, pokles víček, porucha koordinace pohybů, bývá modré zbarvení ústní sliznice, někdy i mimovolné pohyby očí.

Hypnotika nebenzodiazepinová se měla stát novými hypnotiky, na kterých nevzniká závislost, ale nezřídka již byla popsána závislost i na těchto preparátech, např. Hypnogen a Stilnox.

Anxiolytika

Jsou léky k tlumení patologického strachu a úzkosti. Zařadily se mezi nejčastěji předepisované a bohužel i zneužívané léky současnosti. Návyk vzniká poměrně rychle, hlavním účinkem je útlum CNS, postupující ospalost, poruchy koordinace, nezájem o okolí a tím i únik z reality, z úzkosti a strachu. Při odnětí léku dochází k neklidu, nespavosti, zvýšené mrzutosti, k projevům agresivity. Při náhlém vysazení může dojít k epileptickému záchvatu. Proto je podstatné postupné vysazování.

Anxiolytika nepříznivě ovlivňují paměť a jiné poznávací funkce. Prakticky všechna vedou k návyku a po delší době k závislosti. Patří sem Neurol, Xanax, Diazepam, Lexaurin, Rivotril a další.

Ostatní léky

Ritalin, používaný na léčbu hyperkinetického syndromu u dětí (ADHD), se stal novou návykovou látkou v USA, kde se začal používat nejen v rodinách, ale i ve školách ve velkém měřítku. U nás se zatím závislí pacienti neobjevili. Vhodný k substituční léčbě závislých na pervitinu.

Fenmetrazin byl původně určen jako anorektikum (lék na hubnutí), později již jen k léčbě narkolepsie (chorobná spavost projevující se záchvaty krátkého spánku) a k substituční léčbě závislosti na pervitinu

Adipex retard je anorektikum, používán je taktéž k substituční léčbě závislosti na pervitinu.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Závislost na lécích – návyk může způsobit i lék proti chřipce