Menu
TOPZINE.cz
Zdraví a sex

Recenze: Zamlčené rány se ozývají

Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Jsme zvyklí se tímto příslovím ohánět sem a tam bez ohledu na následky. Pro toho, kdo byl těmito slovy počastován, to většinou znamená, že je pěkné, že mluví, ale mnohem více bychom ocenili, kdyby mluvit přestal.

Wunibald Muller: Zamlčené rány, Zdroj: Portál s.r.o.

Mlčení nám v některých případech může dokonce pomoci najít to hlubší v nás a více se soustředit na samotnou podstatu věci. O to nebezpečnější je pak jistá odnož mlčení, a to zamlčování.

Kniha Zamlčené rány psychoterapeuta a teologa Wunibalda Müllera ač vypovídající o tématu, který není na světě první den, vyšla poměrně nedávno. V roce 2010 spatřilo světlo světa první vydání v Německu, na začátku tohoto roku se pak kniha dočkala českého překladu, díky kterému mohla vyjít i v našem nakladatelství Portál, s nímž autor knihy spolupracuje.

Název Zamlčené rány nám může ledacos napovědět, ale všeříkající také není, neboť těch zamlčených ran máme každý habaděj, a to ať už se jedná o jedince či přímo celou instituci. V tomto případě by mimo mnoha jiných teorií mohla platit také ta o přímé úměře. Čím větší instituce, tím více zamlčených ran. A co teprve když se jedná přímo o katolickou církev.

Všímavější z nás zřejmě před nějakým časem zaznamenali zprávy, které v pravidelných intervalech plnily úvodní strany našich deníků. Střídavě se věnovaly na povrch vyplouvajícím informacím o sexuálních skandálech uvnitř katolických církví v Německu, Rakousku, Irsku nebo Spojených státech. A zarážející možná je, že se nejedná o zločiny spáchané v nedávné době, a proto více než o případech z nedávné doby mluvíme o skutcích spáchaných před desítkami let.

Co je a co není sexuální zneužívání?

Vzhledem k tématu není vůbec od věci zmínit zde jakousi definici toho, co je a co není bráno jako sexuální zneužívání. A ačkoliv se může zdát, že je to věc naprosto jasná a pochopitelná pro každého, opak je pravdou. Má to svá nesporná úskalí.

O sexuálním zneužívání tedy mluvíme v případě, že osoba, která má na jiného emocionální, duchovní či fyzický vliv, využije tohoto vlivu a poruší intimní hranici přirozeně stanovenou mezi každými dvěma osobami. Sexuálně se vzruší a zpravidla nějakým způsobem druhého zneužije. Uvedená definice by v určitých případech mohla pokrýt případy sexuálního zneužívání ve společnosti a zatím mimo hranice katolické církve.

Pravidla nejsou od toho, aby se porušovala

V církvi jakožto instituci pak – dle názoru, který mi byl v knize prezentován – dochází k jakémusi překračování hranic, a to hranic mezi učitelem a žákem, zaměstnavatelem a zaměstnancem, mezi duchovním průvodcem a prováděným, mezi knězem nebo představeným noviců a novici samotnými.

Zdroj: Sxc.hu

A víte, jaký je společný jmenovatel všech těchto případů? Potencionální oběť je vystavena přirozenému tlaku autority, proti němuž v podstatě není vybavena žádnými použitelnými právy. A autorita, ať už je to učitel či kněz, si je takové situace dobře vědoma.

Nemysleme si však, že každý, kdo zastává jakousi odpovědnou funkci, musí mít nutně sklony ke zneužívání, i když nemusí být přímo sexuální. Autor, zřejmě aby se vyhnul spekulacím mířícím tímto směrem, ve své knize dokonce vymezuje některé faktory zvyšující riziko vzniku sexuálního obtěžování v katolické církvi.

Faktory zvyšující riziko sexuálního zneužívání v církvi

K nejrizikovějším situacím autor v několika odstavcích řadí třeba sexuální nezralost, se kterou dost často do církevních řad vstupují mladí muži. A pozor – i to, že jste mužem, vás tlačí do řad potencionálních účastníků sexuálního zneužívání. Zde už se však to, na které straně barikády nakonec skončíme, spíše odvíjí od věku a psychického stavu účastníků.

Tím spíše než na oběti narážím teď na pachatele, kteří často ještě předtím, než stihnou po všech stránkách prozkoumat lidskou sexualitu, vstupují do učení a tím pádem jsou okamžitě konfrontováni s prostředím očividně chudým na projevy empatie. Čili pokud předtím takový člověk nezjistil, zač je toho loket, očividná příležitost se nabízí zde, za zdmi církevních institucí.

Pokud se zajímáte o poněkud tabuizovanou tématiku sexuálního zneužívání v této oblasti a stojíte o pitvu možných příčin takových činů a jejich souvislosti s homosexualitou, bisexualitou či efebofilií (homosexualita vztažená k chlapcům ve věku 14 – 17 let), rozhodně sáhněte po Müllerově nejnovějším díle. Na více než dvě stě stranách textu vás čeká podrobná prohlídka duší zneužívaných i těch, kteří ke zneužívání sklouznou ať už z jakéhokoliv důvodu.

Název: Zamlčené rány

Autor: Wunibald Muller

Počet stran: 216

Vazba: brožovaná

Vydal: Portál s.r.o.

Doporučená cena: 295,- Kč

Hodnocení: **** (80%)

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Recenze: Zamlčené rány se ozývají