Menu
TOPZINE.cz
Cestování

Za antikou do Budapešti aneb Co zůstalo z římského Aquinca?

Hana Chytrá

Hana Chytrá

28. 5. 2010

Budapešť, ráj milovníků uzenin, vína a termálních lázní. Město samotné však nenabízí jen gurmánský zážitek, ale také skvostné kulturní a historické památky. Jednou z nich je právě Aquincum – původní římský vojenský tábor, později významné římské město na Dunaji.

Pohled na areál Aquinca, Foto: Hana Chytrá

Letmý pohled do historie

Vojenský tábor v Aquincu založil již císař Tibérius a v letech 18 – 20 n. l. byl přestavěn z dřevěného na kamenný. Jméno vzniklo latinizováním původního názvu keltské vesnice Ak-ink (vydatná voda) a jak správně předpokládáte, za jméno je vděčné právě termálním pramenům. Význam vojenského tábora v římské provincii Panónie postupně narůstal, hlavně díky budování obranné linie Limes romanum. Záhy začalo v blízkém okolí tábora vznikat pro potřeby vojáků civilní město. Zde si vojenští veteráni, řemeslníci a obchodníci závislí na obchodu s vojáky začali stavět domy, lázně i obchody. V době největšího rozkvětu, po roce 100 n. l., žilo v civilní městě až 40 tisíc obyvatel.

Vnitřní prostor města, Foto: Hana Chytrá

Kam se jít podívat?

Pozůstatky Aquinca dnes můžeme najít skoro v centru Budapešti. Bohužel vojenský tábor, i když archeologicky prozkoumaný, již dnes neexistuje, na jeho místě stojí nákupní centrum. Naštěstí civilní město a k němu přilehlý amfiteátr je veřejnosti přístupný. Vstup do areálu je zdarma, zpoplatněna je jen stálá expozice v nové budově muzea.

Systém vytápění staveb - hypocaustum, Foto: Hana Chytrá

V areálu, na ploše přibližně 420 x 380 metrů, se nacházejí pozůstatky domů, veřejných lázní, fóra, chrámů a zastřešené lapidárium s vystavenými archeologickými nálezy (náhrobní desky, sarkofágy, sochy). Většina staveb je pouze torzovitých a návštěvník vidí tedy jen základy či části zdí, ale některé stavby jsou částečně zrekonstruovány. Jedná se především o veřejné lázně, kde si návštěvník může prohlédnout vnitřní prostory římských lázní s bazénky.

Prostor lázní, Foto: Hana Chytrá

Stálá expozice nabízí průřez historií osídlení od pravěku po současnost a především četné nálezy římských nádob, soch, šperků, zbraní, ale i věcí denní potřeby. Významným archeologickým nálezem jsou římské vodní varhany nalezené při výzkumu v roce 1931.

Římská keramika, Foto: Hana Chytrá

Římské sklo, Foto: Hana Chytrá

Zábava i ponaučení

Budapešť je krásné výstavní město, které určitě stojí za návštěvu. Historické centrum je přímo přeplněno památkami, muzei a galeriemi. Archeologický areál bývalého Aquinca nabízí návštěvníkům hned několik aktivit – příjemnou procházku v rozvalinách antického města, seznámení se s běžným životem v římské provincii, či v neposlední řadě ukázku boje gladiátorů v malém provizorním amfiteátru.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Za antikou do Budapešti aneb Co zůstalo z římského Aquinca?