Menu
TOPZINE.cz
Čtenářský deník, profily spisovatelů

Vzpomínka na Pavla Vašáka: Mácholog, matematik i autor humorné kuchařky

Tereza Tlachová

Tereza Tlachová

9. 2. 2011

FOTO: Pavel VašákV neděli 6. února na Litoměřicku zemřel literární vědec, pedagog, textolog a jeden z předních badatelů zajímající se o postavu Karla Hynka Máchy v české literatuře. Příznačně je jeho odchod spojen s Litoměřickem, stejně jako i v případě známého básníka a poutníka Máchy.

FOTO: Lilie

Ilustrační foto, Zdroj: Foto: Petra Prokopová, Topzine.cz

Pavel Vašák se narodil v rodině vesnického učitele Karla Vašáka. Jeho bratr Karel trvale žije ve Francii, vydává práce týkající se především problematiky lidských práv. Pavel Vašák původně vystudoval matematiku a matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde absolvoval diplomovou prací Odhad entropie jazyka. Dá se říci, že od matematiky utekl k literatuře. Jedním z témat, kterými se zabýval, byla i textologie. Prací Textologie: teorie a ediční praxe se habilitoval na univerzitě v Olomouci.

Matematika a literatura v jednom

Ač původně matematik, věnujíce se literatuře přesto aplikuje matematické metody do svých literárněvědných prací. Zprvu se zajímal především o matematickou lingvistiku a versologii, avšak publikací Metody určování autorství, v níž se na textologické bázi snažil vypracovat schéma vedoucí k určení autora textu – zvláště ve sporných případech – se jeho pozornost plně obrátila na oblast textologie.

OBRÁZEK: Karel Hynek Mácha

Karel Hynek Mácha, Autor: Jan Vilímek

Pokusem o zpracování tohoto ústředního pojmu se stala publikace Autor, text a společnost usouvstažňující literárněvědné pojmy ke vztahu uměleckého díla, kultury a společnosti. Jak už bylo zmíněno výše, největší pozornost Pavel Vašák věnoval ikoně romantické literatury: Karlu Hynku Máchovi. V edici Literární pouť Karla Hynka Máchy sebral dostupné ohlasy Máchova díla (především Máje) v letech 1836-1858 a snažil se o doložení důležitosti tohoto období pro jeho recepci.

Mácha autor deníků i Máje

Na tuto edici navazuje edice Česká pouť Karla Hynka Máchy, která sleduje vývoj máchovského mýtu až do roku 1939. Pavel Vašák také přispěl do sborníku Prostor Máchova díla svojí teorií o fungování tzv. zástupného jazyka. Kniha Šifrovaný deník Karla Hynka Máchy obsahuje úplný přepis Máchových zakódovaných zápisků z roku 1835 a snaží se o shrnutí sporů nad Máchovými intimními deníky.

Pavel Vašák se nevěnoval pouze Máchovi a matematickým postupům, význačná je i jeho činnost recenzní, publicistická, fejetonistická a reportážní. Jeho velkou vášní bylo také kulinářství, jeho vtipná fejetonistická kuchařka Poezie kuchyně aneb Recepty s příběhy vyšla v roce 1990.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Vzpomínka na Pavla Vašáka: Mácholog, matematik i autor humorné kuchařky