Menu
TOPZINE.cz
Architektura a stavitelství

Vzdušný přívoz Matina Stosse: Z Karlína do Holešovic můžete vzducholodí

Redakce

Redakce

29. 4. 2012

OBR: Vzdušný přívozVzdušný přívoz je součástí nové koncepce urbánní architektury, kde nedominuje pouze otázka, jak městský prostor smysluplně využít, ale především jak ho propojit.
Výsledky výzkumné práce ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na Fakultě architektury ČVUT v Praze vyústily v nápadité projekty, jejichž cílem se stalo propojování města. Výzkum probíhal více než dva roky v různých částech Prahy a v Karlových Varech. Výsledky práce studentů zastřešuje projekt s příhodným názvem [anastomosis], což v lékařské terminologii značí propojení orgánových systémů.
V rámci [anastomosis] vznikla celá řada projektů, které se kromě samotného fyzického propojení částí města zaměřily i na kulturní instituce jako Pomník obětem komunismu Dmytro Nikitina či Filharmonie Magdaleny Havlové, ale také na městskou hromadnou dopravu, jakožto součásti architektury města.

OBR: Vzdušný přívoz

Rozhodujícím konstrukčním požadavkem se stala nízká hmotnost. Zdroj: Martin Stoss

Vzdušný přívoz Martina Stosse patří právě ke skupině těchto projektů, prezentujících nové a odvážné přístupy v oblasti městského urbanismu. Nejedná se však o prezentaci architektů pro architekty. Prostor se otevírá všem zájemcům a to tím spíše, že každý z nás je zároveň obyvatelem.

Vzdušný přívoz

Vltavské břehy Karlín a Holešovice by mohl podle představ Martina Stosse spojovat Vzdušný přívoz s mezipřistáním na ostrově Štvanice. Výšku letu je možno regulovat. V případě minimální výšky hovoří autor o 5 metrech, maximální výška může převyšovat i 30 metrů a umožní tak panoramatický pohled na Prahu.

OBR: Plán trasy

Vzdušný přívoz na cestě z Karlína do Holešovic.

Rozhodujícím parametrem pro návrh vzducholodi byla hmotnost. Gondola bude sestavena z trubkového rámu opláštěného lehkým laminátem, překližkou či hliníkovými deskami. Trubkový rám je tvořen kompozitním materiálem. Pláště balonů, které budou naplněny heliem, jsou z několikavrstevnaté fólie odolné vůči jeho úniku. Navrhovaná přepravní kapacita je dvaadvacet pasažérů včetně obsluhy.

OBR: Vzdušný přívoz

Za slunného počasí poskytne vzducholoď výhled na pražské panorama.

Pohyb gondoly zajišťuje ocelové lano tažené přes celou délku letové trasy. Umístění hangáru je plánováno na břehu karlínském. Navijáky nalezneme na březích Holešovic a Karlína. Pracují buď synchronně, tedy lano udržují napnuté a letová výška se stává konstantní, nebo jeden z navijáků pracuje pomaleji, což umožňuje změnu výšky v závislosti na povětrnostních podmínkách.

Ohledně způsobu využití vzducholodi Martin Stoss uvádí: „Přemýšlel jsem o vzdušném přívozu jako o takové lanovce na Petřín. Ta slouží k běžné dopravě studentů na strahovské koleje, současně ale také jako vyhlídková jízda pro turisty. Podobně by mohl fungovat vzdušný přívoz. V pracovní den by převážel zaměstnance reklamních agentur a pojišťoven mezi Karlínem a Holešovicemi, o víkendu páry na rande na Štvanici.“

Nové obzory, nové možnosti

Co tedy přináší Vzdušný přívoz? Je realizovatelný? Ano, jistě. Důležitá však není ani tak realizace sama, jako ideje, po kterých se zde volá. Snahou nejen Martina Stosse bylo pokládat otázky. Jakým způsobem pracovat s živou tkání města? Jaké formy, struktury a funkce jsou pro město přínosné? Nebylo by lepší místo expanze města do krajiny obrátit pozornost na jeho vnitřní části? Má se město zakonzervovat v určitém stavu?
„Myslím, že lidstvo je úspěšné proto, že je schopno adaptace a vývoje. V poslední době ale sami sebe sešněrováváme. Bojíme se změn. Volíme bezbolestná řešení. Nakonec ale zjišťujeme, že výsledek je o to horší a neutěšenější.“ Martin Stoss
Architektura není pouze uměním estetickým, ale především praktickým. Dotýká se nás všech, právě my ji využíváme. Otázky, které [anastomosis] pokládá, nelze přehlížet. Jsou bolestně aktuální. Dnešní svět je stále rychlejší, živější a nároky kladené na okolní prostředí jsou vyšší. Žádáme pohodlí, krásu, dostupnost a rychlost. [anastomosis] nabízí mnohé – projekty s kulturním a sociálním přesahem jako zastřešení a propojení rozbitého města. Měli bychom toho využít.
Odkazy:
stránky výstavy [anastomosis]: anastomosis.cz
konzultační blog atelieru Hájek/Hulín: hatelier.com
reklamní video výstavy [anastomosis]: vimeo.com
Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Vzdušný přívoz Matina Stosse: Z Karlína do Holešovic můžete vzducholodí