Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Vysoké školy. Kam je možné se ještě přihlásit?

Alena Nová

Alena Nová

22. 6. 2010

Česká zemědělská univerzita v PrazeNedostali jste se na váš vysněný obor, nebo vám naopak úspěšně složená maturita dodala chuť vzdělávat se dál, i když jste další studium původně neplánovali? Stále je šance stát se vysokoškolským studentem ještě letos. Řada škol vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení nebo přijímá uchazeče ke studiu nově akreditovaných oborů.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ilustrační foto Foto: Alena Nová, Topzine.cz

I ve druhém kole přijímacího řízení je z čeho vybírat. Zaplnit volná místa v prvních ročnících se snaží zejména technické fakulty, ale příležitost mají i zájemci o studium humanitních a přírodních věd. Navíc je tu ještě možnost dostat se na medicínu. Fakulta zdravotnických studií Ostravské univerzity v Ostravě, měnící se na Lékařskou fakultu, totiž otevírá nově akreditovaný obor Všeobecné lékařství. Uchazeči se mohou přihlásit do 25. června.

„Zájemci, kteří splní vícekriteriální podmínky vyhlášené při zveřejnění přijímacího řízení a umístí se nejvýše v bodovaném pořadí uchazečů, budou moci být přijati bez zkoušek. Na základě tohoto pořadí může být přijato prvních maximálně 50 studentů. Další kandidáti budou skládat zkoušky z biologie, chemie a fyziky, a to formou testů. Ty by se měly uskutečnit přibližně v půli července,” uvedla Zuzana Tesarčíková Moškoř z Ostravské univerzity.

Humanitní vědy a jazyky. Možnosti studovat stále jsou

Pokud jste zarytými zájemci o humanitní a jazykové obory, ale už nyní s jistotou víte, že jste v prvním kole přijímaček nebyli úspěšní, můžete zkusit štěstí na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická a Filozofická fakulta UJEP i ve druhém kole přijímacího řízení nabízejí poměrně široké spektrum oborů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

Pilné studium

Důkladná příprava na přijímací zkoušky se vyplatí Foto: Tomáš Zbyňovský, Topzine.cz

Ještě v letošním roce se tak můžete stát studenty historie, politologie, českého jazyka a literatury, angličtiny, němčiny, obchodní ruštiny, společenských věd nebo třeba výtvarné výchovy. Poslední termín pro podání přihlášky na Filozofickou fakultu UJEP je 20. srpna, na Pedagogickou fakultu 23. srpna.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přijímá uchazeče do nově akreditovaného bakalářského studijního oboru Anglický jazyk a literatura. Angličtinu je možné studovat v kombinaci s historií, bohemistikou, německým, francouzským, španělským nebo italským jazykem a literaturou. Zájemci o studium nového oboru mohou podávat přihlášky do konce července.

„Fakulta počítá s přijetím cca 50 úspěšných uchazečů. Obor studentům nabídne tradiční anglistické disciplíny, nicméně z personálního obsazení je zřejmé, že jeho těžiště bude spočívat zejména v literární oblasti. Nejznámější tváří nového oboru bude nepochybně renomovaný překladatel a znalec díla Williama Shakespeara Martin Hilský, který v Českých Budějovicích bude působit na poloviční profesorský úvazek,“ uvedl Ladislav Nagy z Ústavu anglického jazyka a literatury Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jarní krajina

Ke studiu přírodních věd jsou dveře stále otevřené Foto: Alena Nová, Topzine.cz

Další šance pro budoucí přírodovědce

Pro zájemce o studium přírodovědných oborů přichystaly druhé kolo přijímacího řízení Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta a Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Příznivou zprávou pro ty z vás, kteří nechtějí strávit krásné letní dny nad učebnicemi, určitě bude fakt, že ke studiu některých oborů výše uvedených fakult jsou uchazeči přijímáni bez zkoušek. Jestli se na vámi zvolenou specializaci dostanete bez toho, abyste se poprvé zapotili ve vysokoškolské posluchárně, se dozvíte v podmínkách přijímacího řízení jednotlivých škol. Proto je dobré si je co nejpečlivěji prostudovat.

Abychom vám usnadnili hledání, připravili jsme pro vás přehled fakult veřejných vysokých škol, kam se lze ještě během léta přihlásit. Za redakci Topzine.cz přejeme hodně štěstí u přijímacího řízení, příjemně prožité léto a úspěšný vstup do vysokoškolského života.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Katolická teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i 5leté magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Evangelická teologická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Bakalářské studium:

Ortotik – protetik (PS)

Poslední termín podání přihlášky: 22. 8. 2010
Více informací najdete zde.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Bakalářské studium (ve spolupráci s CARITAS – VOŠ sociální v Olomouci) a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 30. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Filozofická fakulta

Bakalářské studium:

Divadelní věda a filmová věda (KS)

Poslední termín podání přihlášky: 30. 6. 2010
Více informací najdete zde.

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky pro navazující magisterské obory Biochemie a Informatika: 15. 7. 2010
Poslední termín podání přihlášky pro ostatní obory: 15. 8. 2010
Více informací najdete zde.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářské studium:

Anglický jazyk a literatura (PS, dvouoborové)

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i 5leté magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2010
Více informací najdete zde.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 27. 8. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2010
Více informací najdete zde.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 25. 8. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta životního prostředí

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 27. 8. 2010
Více informací najdete zde.

Filozofická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2010
Více informací najdete zde.

Pedagogická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i 5leté magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 23. 8. 2010
Více informací najdete zde.

Ústav zdravotnických studií

Bakalářské studium:

Ergoterapie (PS)

Poslední termín podání přihlášky: 28. 7. 2010
Více informací najdete zde.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Navazující magisterské studium:

Francouzština pro překladatelskou praxi (PS)
Španělština pro překladatelskou praxi (PS)

Poslední termín podání přihlášky: 30. 6. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta zdravotnických studií

Magisterské studium:

Všeobecné lékařství (PS)

Poslední termín podání přihlášky: 25. 6. 2010
Více informací najdete zde.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářské, navazující magisterské i 5leté magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 30. 6. 2010
Více informací najdete zde.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 9. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Matematický ústav v Opavě

Bakalářské, navazující magisterské i 5leté magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 31. 8. 2010
Více informací najdete zde.

ČVUT V PRAZE

Fakulta elektrotechnická

Bakalářské studium (první ročník bude vyučován na externích pracovištích)
Poslední termín podání přihlášky: 30. 6. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky pro Bc. studium: 15. 8. 2010
Poslední termín podání přihlášky pro navazující magisterské studium: 10. 9. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství

Bakalářské studium:

Zdravotnický záchranář (PS)
Plánování a řízení krizových situací (PS)

Poslední termín podání přihlášky: 19.7. 2010
Více informací najdete zde.

Masarykův ústav vyšších studií

Navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 2. 8. 2010
Více informací najdete zde.

VUT V BRNĚ

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Bakalářské studium (pouze pro studenty, kteří splní podmínku přijetí bez přijímací zkoušky)
Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2010
Více informací najdete zde.

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

Fakulta technologická

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2010
Více informací najdete zde.

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářské studium:

Radiologický asistent (PS)
Zdravotně sociální pracovník (PS)

Poslední termín podání přihlášky: 30. 7. 2010
Více informací najdete zde.

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 1. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta stavební

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 12. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 16. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářské studium a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2010
Více informací najdete zde.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta strojní

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 10. 7. 2010 (výuka v Jihlavě a Českých Budějovicích), 10. 8. 2010 (výuka v Liberci a Mladé Boleslavi)
Více informací najdete zde.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářské a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 14. 8. 2010
Více informací najdete zde.

Ústav zdravotnických studií

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2010
Více informací najdete zde.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Fakulta informatiky a statistiky

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 30. 6. 2010 (2. kolo, 1. kolo pro obor Podnikové informační systémy), 31. 8. 2010 (2. kolo oboru PIS)
Více informací najdete zde.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Technická fakulta

Bakalářské studium (KS, výuka probíhá v konzultačním středisku v Jičíně)
Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2010
Více informací najdete zde.

Fakulta lesnická a dřevařská

Bakalářské a navazující magisterské studium
Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2010
Více informací najdete zde.

Institut vzdělávání a poradenství

Bakalářské studium:

Poradenství v odborném vzdělávání

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2010
Více informací najdete zde.

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

Bakalářské studium
Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2010 (2. kolo pro všechny obory), 20. 8. 2010 (3. kolo pro obory Počítačové systémy a Aplikovaná informatika)
Více informací najdete zde.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Vysoké školy. Kam je možné se ještě přihlásit?