Menu
TOPZINE.cz
Přijímací zkoušky na VŠ

Vysoké školy 2011. Druhá kola přijímacího řízení startují

Alena Nová

Alena Nová

28. 6. 2011

FOTO: ZČU v PlzniNevzali vás na vysokou, ale přesto byste rádi začali od září studovat? Možnosti tu stále jsou. Řada veřejných vysokých škol vypsala druhá kola přijímacího řízení, některé přijímají přihlášky do nově akreditovaných oborů.

Foto: ZČU v Plzni

Některé vysoké školy stále přijímají přihlášky, Foto: Alena Nová, Topzine.cz

Druhá kola přijímacího řízení jsou tradičně otevřená především zájemcům o studium technických oborů, šanci ale mají i přírodovědci, budoucí učitelé nebo ekonomové. Pokud trváte na studiu v hlavním městě, přihlášky zde ještě přijímá ČVUT, Vysoká škola chemicko-technologická, Česká zemědělská univerzita a Vysoká škola ekonomická. Na Karlově univerzitě máte do konce července možnost podávat přihlášky na teologické fakulty.

Chcete-li se věnovat humanitním oborům nebo učitelství, poohlédněte se po možnostech studia v menších městech. Druhé kolo přijímaček vypsala Filozofická fakulta Univerzity Pardubice a Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, znovu přijímat přihlášky se v červenci chystá i Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové.

Konečný termín pro podání přihlášek je na školách v červenci nebo srpnu, přijímací zkoušky se uskuteční ve druhé polovině srpna nebo začátkem září. Na soukromé vysoké školy se můžete hlásit až do září, školné se na nich ovšem pohybuje okolo padesáti tisíc korun za akademický rok.

Praha

UNIVERZITA KARLOVA

Katolická teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i 5-leté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Evangelická teologická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 29. 7. 2011
Více informací najdete zde.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Fakulta elektrotechnická

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 30. 6. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011 (bakalářské studium), 9. 9. 2011 (navazující magisterské studium)
Více informací najdete zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství

Navazující magisterské studium:

Civilní nouzové plánování

Poslední termín podání přihlášky: 1. 8. 2011
Více informací najdete zde.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

Bakalářské studium

VŠCHT znovu přijímá přihlášky od 1. 7. 2011
Více informací najdete zde.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Fakulta financí a účetnictví

Navazující magisterské studium:

Finanční inženýrství

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta podnikohospodářská

Bakalářské studium:

Podniková ekonomika a management (studium v RJ)

Poslední termín podání přihlášky: 12. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta informatiky a statistiky

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2011 (všechny obory), 31. 8. 2011 (2. kolo pro obor Podnikové informační systémy)
Více informací najdete zde.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA

Technická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 12. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta lesnická a dřevařská

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta životního prostředí

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Brno

MENDELOVA UNIVERZITA

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 10. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO

Filozofická fakulta

Bakalářské a navazující magisterské studium:

Čínská filologie

Navazující magisterské studium:

Euroculture (studium v AJ)

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011
Více informací najdete zde.

České Budějovice

JIHOČESKÁ UNIVERZITA

Teologická fakulta

Bakalářské, navazující magisterské i 5-leté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 19. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Vysoká škola technická a ekonomická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Plzeň

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 14. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechnická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 12. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta ekonomická

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Ústí nad Labem

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

Fakulta životního prostředí

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 19. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Pedagogická fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 22. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 22. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Ostrava

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 28. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta stavební

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 12. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 31. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Opava, Karviná

SLEZSKÁ UNIVERZITA

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 8. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 8. 2011 (bakalářské studium), 18. 8. 2011 (navazující magisterské studium)
Více informací najdete zde.

Matematický ústav v Opavě

Bakalářské, navazující magisterské i 5-leté magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářské studium:

Všeobecná sestra

Poslední termín podání přihlášky: 15. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Hradec Králové

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ

Pedagogická fakulta

Fakulta vypíše druhé kolo přijímacího řízení, bližší informace zveřejní začátkem července.

Přírodovědecká fakulta

Bakalářské studium:

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Navazující magisterské studium:

Fyzikální měření a modelování

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Zlín

UNIVERZITA TOMÁŠE BAŤI

Fakulta technologická

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářské studium:

Inženýrská informatika

Poslední termín podání přihlášky: 19. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářské studium

Podrobné informace o druhém kole přijímacího řízení zveřejní fakulta v průběhu července

Filozofická fakulta

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 5. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA

Fakulta strojní

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářské studium:

Rekreologie

Poslední termín podání přihlášky: 15. 7. 2011
Více informací najdete zde.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářské studium a navazující magisterské studium

Poslední termín podání přihlášky: 14. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Ústav zdravotnických studií

Bakalářské studium:

Všeobecná sestra
Biomedicínská technika

Poslední termín podání přihlášky: 10. 8. 2011
Více informací najdete zde.

Jihlava

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ

Bakalářské studium

Poslední termín podání přihlášky: 20. 7. 2011 (všechny obory), 12. 8. 2011 (3. kolo pro obor Počítačové systémy a Aplikovaná informatika)

Více informací najdete zde.

Ohodnoťte tento článek:
0
Právě čtete

Vysoké školy 2011. Druhá kola přijímacího řízení startují